Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3592 - Kabely a součástky pro vláknovou optiku

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN 35 9200 (359200)
Vláknová optika - Normalizované termíny - Anglicko-český slovník
Katalogové číslo: 64465 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 35 9200

ČSN IEC 61931 (359200)
Vláknová optika - Terminologie
Katalogové číslo: 60776 Cena: 570 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 61931

ČSN EN 61744 ed. 2 (359204)
Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken
Katalogové číslo: 76099 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61744 ed. 2

ČSN EN 61315 ed. 2 (359205)
Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku
Katalogové číslo: 76284 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
Změny a opravy: Z1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61315 ed. 2

ČSN EN IEC 61315 ed. 3 (359205)
Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku
Katalogové číslo: 508900 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61315 ed. 3

ČSN EN 61746-1 (359206)
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna
Katalogové číslo: 88992 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61746-1

ČSN EN 61746-2 (359206)
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna
Katalogové číslo: 88833 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61746-2

ČSN EN 61745 (359207)
Postup analýzy zobrazení koncového čela pro soubory zkoušek kalibrace geometrie optických vláken
Katalogové číslo: 504673 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61745

ČSN EN 62129-1 (359208)
Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 1: Optické spektrální analyzátory
Katalogové číslo: 99944 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62129-1

ČSN EN 62129-2 (359208)
Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 2: Jednovlnová měřidla s Michelsonovým interferometrem
Katalogové číslo: 90043 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62129-2

ČSN EN IEC 62129-3 (359208)
Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 3: Měřiče optického kmitočtu vnitřně odkázané na hřebenové rozložení kmitočtů
Katalogové číslo: 509419 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62129-3

ČSN EN 60793-1-1 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod
Katalogové číslo: 503419 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-1 ed. 3

ČSN EN 60793-1-20 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna
Katalogové číslo: 97523 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-20 ed. 2

ČSN EN 60793-1-21 (359213)
Optická vlákna - Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry primární ochrany
Katalogové číslo: 66162 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-21

ČSN EN 60793-1-22 (359213)
Optická vlákna - Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření délky
Katalogové číslo: 66163 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-22

ČSN EN 60793-1-30 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna
Katalogové číslo: 88993 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-30 ed. 2

ČSN EN 60793-1-31 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu
Katalogové číslo: 87874 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-31 ed. 2

ČSN EN 60793-1-32 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany
Katalogové číslo: 87890 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
Změny a opravy: Z1 7.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-32 ed. 2

ČSN EN 60793-1-33 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Náchylnost ke korozi pnutím
Katalogové číslo: 504678 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-33 ed. 2

ČSN EN 60793-1-34 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna
Katalogové číslo: 77120 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
Změny a opravy: Z1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-34 ed. 2

ČSN EN 60793-1-40 (359213)
Optická vlákna - Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy - Útlum
Katalogové číslo: 71108 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
Změny a opravy: Z1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-40

ČSN EN 60793-1-41 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma
Katalogové číslo: 87892 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-41 ed. 3

ČSN EN 60793-1-42 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze
Katalogové číslo: 93660 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-42 ed. 3

ČSN EN 60793-1-43 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-43: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření numerické apertury
Katalogové číslo: 98582 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-43 ed. 2

ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka
Katalogové číslo: 89621 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-44 ed. 2

ČSN EN 60793-1-46 (359213)
Optická vlákna - Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy - Monitorování změn optické propustnosti
Katalogové číslo: 65216 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-46

ČSN EN 60793-1-48 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze
Katalogové číslo: 504897 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-48 ed. 3

ČSN EN 60793-1-50 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-50: Měřicí metody - Zkouška - Vlhké teplo konstantní
Katalogové číslo: 97200 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-50 ed. 2

ČSN EN 60793-1-51 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Suché teplo konstantní
Katalogové číslo: 96050 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-51 ed. 2

ČSN EN 60793-1-52 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Změna teploty
Katalogové číslo: 96048 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-52 ed. 2

ČSN EN 60793-1-53 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-53: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Ponoření do vody
Katalogové číslo: 96046 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-53 ed. 2

ČSN EN 60793-1-60 (359213)
Optická vlákna - Část 1-60: Měřicí metody a zkušební postupy - Záznějová délka
Katalogové číslo: 503444 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-60

ČSN EN 60793-1-61 (359213)
Optická vlákna - Část 1-61: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační přeslech
Katalogové číslo: 503445 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-1-61

ČSN EN 60793-2 ed. 4 (359213)
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně
Katalogové číslo: 500571 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
Změny a opravy: Z1 7.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-2 ed. 4

ČSN EN 60793-2-10 ed. 6 (359213)
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1
Katalogové číslo: 504426 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
Změny a opravy: Z1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-2-10 ed. 6

ČSN EN 60793-2-20 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 2-20: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2
Katalogové číslo: 500245 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-2-20 ed. 3

ČSN EN 60793-2-30 ed. 4 (359213)
Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3
Katalogové číslo: 99276 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-2-30 ed. 4

ČSN EN 60793-2-40 ed. 4 (359213)
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4
Katalogové číslo: 500247 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
Změny a opravy: Z1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-2-40 ed. 4

ČSN EN 60793-2-50 ed. 5 (359213)
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B
Katalogové číslo: 500249 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
Změny a opravy: Z1 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-2-50 ed. 5

ČSN EN 60793-2-60 (359213)
Optická vlákna - Část 2-60: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna kategorie C pro vnitřní propojení
Katalogové číslo: 82157 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-2-60

ČSN EN 60793-2-70 (359213)
Optická vlákna - Část 2-70: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro vlákna zachovávající polarizaci
Katalogové číslo: 503446 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60793-2-70

ČSN EN IEC 60793-1-31 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu
Katalogové číslo: 508634 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-1-31 ed. 3

ČSN EN IEC 60793-1-32 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany
Katalogové číslo: 507777 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-1-32 ed. 3

ČSN EN IEC 60793-1-34 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna
Katalogové číslo: 513343 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-1-34 ed. 3

ČSN EN IEC 60793-1-40 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-40: Metody měření útlumu
Katalogové číslo: 508906 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-1-40 ed. 2

ČSN EN IEC 60793-1-45 ed. 2 (359213)
Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole
Katalogové číslo: 505121 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-1-45 ed. 2

ČSN EN IEC 60793-1-47 ed. 4 (359213)
Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty
Katalogové číslo: 505492 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-1-47 ed. 4

ČSN EN IEC 60793-1-49 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů
Katalogové číslo: 507109 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-1-49 ed. 3

ČSN EN IEC 60793-1-54 ed. 3 (359213)
Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama
Katalogové číslo: 505681 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-1-54 ed. 3

ČSN EN IEC 60793-2 ed. 5 (359213)
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně
Katalogové číslo: 510432 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-2 ed. 5

ČSN EN IEC 60793-2-10 ed. 7 (359213)
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1
Katalogové číslo: 509416 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-2-10 ed. 7

ČSN EN IEC 60793-2-40 ed. 5 (359213)
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4
Katalogové číslo: 513345 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-2-40 ed. 5

ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6 (359213)
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B
Katalogové číslo: 508050 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6

ČSN CLC/TS 50429 (359223)
Optické kabely - Kabely do kanalizace - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do dešťové a odpadní kanalizace
Katalogové číslo: 73583 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50429

ČSN CLC/TS 50430 (359223)
Optické kabely - Kabely do plynovodů - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do vysokotlakých plynových potrubí
Katalogové číslo: 73585 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50430

ČSN CLC/TS 50431 (359223)
Optické kabely - Kabely do potrubí s pitnou vodou - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do potrubí s pitnou vodou
Katalogové číslo: 73582 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50431

ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně
Katalogové číslo: 500251 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-1-1 ed. 3

ČSN EN 60794-1-2 ed. 4 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod
Katalogové číslo: 503023 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.18t, Z1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-1-2 ed. 4

ČSN EN 60794-1-21 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody
Katalogové číslo: 98454 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
Změny a opravy: A1 10.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-1-21

ČSN EN 60794-1-23 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků
Katalogové číslo: 92769 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
Změny a opravy: Z1 6.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-1-23

ČSN EN 60794-1-24 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody
Katalogové číslo: 96539 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-1-24

ČSN EN 60794-1-3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-3: Kmenová specifikace - Prvky optických kabelů
Katalogové číslo: 503888 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-1-3

ČSN EN 60794-2 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace
Katalogové číslo: 504150 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2 ed. 2

ČSN EN 60794-2-10 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní
Katalogové číslo: 90300 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-10 ed. 2

ČSN EN 60794-2-11 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov
Katalogové číslo: 92007 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
Změny a opravy: Z1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-11 ed. 2

ČSN EN 60794-2-20 ed. 3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové kabely
Katalogové číslo: 95670 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-20 ed. 3

ČSN EN 60794-2-21 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov
Katalogové číslo: 92062 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: Z1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-21 ed. 2

ČSN EN 60794-2-22 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely ukončené konektorem
Katalogové číslo: 503421 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-22

ČSN EN 60794-2-30 ed. 2 (359223)
Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro páskové kabely
Katalogové číslo: 83570 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-30 ed. 2

ČSN EN 60794-2-31 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov
Katalogové číslo: 93177 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
Změny a opravy: Z1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-31 ed. 2

ČSN EN 60794-2-40 (359223)
Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4
Katalogové číslo: 82203 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-40

ČSN EN 60794-2-41 (359223)
Optické kabely - Část 2-41: Vnitřní kabely - Výrobní specifikace pro simplexní a duplexní A4 vlákna s ochranným pláštěm
Katalogové číslo: 82389 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-41

ČSN EN 60794-2-42 (359223)
Optické kabely - Část 2-42: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely s vlákny A4
Katalogové číslo: 82415 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-42

ČSN EN 60794-2-50 (359223)
Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách
Katalogové číslo: 82406 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
Změny a opravy: Z1 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-50

ČSN EN 60794-2-51 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-51: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití ve šňůrách pro řízené prostředí
Katalogové číslo: 96456 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-2-51

ČSN EN 60794-3 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely
Katalogové číslo: 97198 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3 ed. 2

ČSN EN 60794-3-10 ed. 3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země nebo zavěšení nad zemí
Katalogové číslo: 98193 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-10 ed. 3

ČSN EN 60794-3-11 (359223)
Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení
Katalogové číslo: 87361 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-11

ČSN EN 60794-3-12 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov
Katalogové číslo: 93754 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Z1 8.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-12 ed. 2

ČSN EN 60794-3-20 ed. 3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely
Katalogové číslo: 502311 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-20 ed. 3

ČSN EN 60794-3-21 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 3-21: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické samonosné nadzemní telekomunikační kabely pro vnitřní kabeláž budov
Katalogové číslo: 500253 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-21 ed. 2

ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 (359223)
Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace
Katalogové číslo: 83301 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-30 ed. 2

ČSN EN 60794-3-40 (359223)
Optické kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do kanalizace pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním v nepřístupných dešťových a odpadních kanálech
Katalogové číslo: 83780 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-40

ČSN EN 60794-3-50 (359223)
Optické kabely - Část 3-50: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do plynovodů pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením v/do plynových potrubí
Katalogové číslo: 83779 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-50

ČSN EN 60794-3-60 (359223)
Optické kabely - Část 3-60: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do potrubí s pitnou vodou pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením/zaplavením v/do potrubí s pitnou vodou
Katalogové číslo: 83778 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-60

ČSN EN 60794-3-70 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 3-70: Vnější kabely - Rodová specifikace pro vnější optické vláknové kabely pro rychlou/vícenásobnou pokládku
Katalogové číslo: 500702 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-3-70

ČSN EN 60794-4-10 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 4-10: Rodová specifikace - Zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW) podél elektrických silových vedení
Katalogové číslo: 97521 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-4-10 ed. 2

ČSN EN 60794-5 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním
Katalogové číslo: 502599 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-5 ed. 2

ČSN EN 60794-5-10 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním
Katalogové číslo: 96052 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-5-10

ČSN EN 60794-5-20 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním
Katalogové číslo: 96053 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60794-5-20

ČSN EN IEC 60794-1-2 ed. 5 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod
Katalogové číslo: 512883 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-1-2 ed. 5

ČSN EN IEC 60794-1-211 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-211: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Smrštivost pláště, metoda F11
Katalogové číslo: 513354 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-1-211

ČSN EN IEC 60794-1-215 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-215: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Zkouška vnějšího zmrazování kabelu, metoda F15
Katalogové číslo: 511990 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-1-215

ČSN EN IEC 60794-1-22 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody
Katalogové číslo: 505484 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
Změny a opravy: Z1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-1-22 ed. 2

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků
Katalogové číslo: 510202 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2

ČSN EN IEC 60794-1-31 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky
Katalogové číslo: 506288 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-1-31

ČSN EN IEC 60794-2-11 ed. 3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov
Katalogové číslo: 508904 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
Změny a opravy: A1 6.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-2-11 ed. 3

ČSN EN IEC 60794-2-21 ed. 3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov
Katalogové číslo: 508902 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
Změny a opravy: A1 6.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-2-21 ed. 3

ČSN EN IEC 60794-2-30 ed. 3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické páskové kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách
Katalogové číslo: 508632 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-2-30 ed. 3

ČSN EN IEC 60794-2-31 ed. 3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov
Katalogové číslo: 508896 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
Změny a opravy: A1 6.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-2-31 ed. 3

ČSN EN IEC 60794-2-50 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách
Katalogové číslo: 510631 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-2-50 ed. 2

ČSN EN IEC 60794-3-12 ed. 3 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov
Katalogové číslo: 513079 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-3-12 ed. 3

ČSN EN IEC 60794-4 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení
Katalogové číslo: 506814 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-4 ed. 2

ČSN EN IEC 60794-4-20 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný)
Katalogové číslo: 507044 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-4-20 ed. 2

ČSN EN IEC 60794-6 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 6: Vnitřní-vnější kabely - Dílčí specifikace pro vnitřní-vnější kabely
Katalogové číslo: 512342 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-6

ČSN EN IEC 60794-6-10 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 6-10: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro univerzální vnitřní-vnější kabely
Katalogové číslo: 512341 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-6-10

ČSN EN IEC 60794-6-20 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 6-20: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro ohnivzdorné vnější kabely
Katalogové číslo: 512340 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-6-20

ČSN EN IEC 60794-6-30 (359223)
Optické vláknové kabely - Část 6-30: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro vnitřní kabely s ochranou proti povětrnostním vlivům
Katalogové číslo: 512339 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60794-6-30

ČSN EN 50551-1 (359224)
Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky
Katalogové číslo: 89253 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
Změny a opravy: Z1 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50551-1

ČSN EN 50551-1 ed. 2 (359224)
Simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky
Katalogové číslo: 508455 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50551-1 ed. 2

ČSN EN 50551-2 (359224)
Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 2: Předmětová specifikace a minimální požadavky na simplexní zesílené jednovidové kabely 3,0 mm používané pro propojovací šňůry/šňůry pro kategorii U
Katalogové číslo: 95199 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
Změny a opravy: Z1 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50551-2

ČSN EN 50582 (359225)
Postup zhodnocení integrity obvodu optických vláken v kabelu v rámci odolnosti při požárním zkoušení
Katalogové číslo: 501869 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50582

ČSN EN 181000 (359230)
Kmenová specifikace - Optické vláknové odbočnice
Katalogové číslo: 26329 Cena: 770 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 181000

ČSN EN 60875-1 ed. 3 (359230)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 98921 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60875-1 ed. 3

ČSN EN 60875-1-1 (359230)
Optické vláknové odbočnice - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace
Katalogové číslo: 54795 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60875-1-1

ČSN EN 181101 (359231)
Optické vláknové odbočnice: Vzorová předmětová specifikace - Typ: Vlnově neselektivní transmisní hvězdicová odbočnice
Katalogové číslo: 50855 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 181101

ČSN EN 181103 (359231)
Vzorová předmětová specifikace - Optické vláknové odbočnice - Typ: Vlnově neselektivní transmisní hvězda pro použití v telekomunikacích
Katalogové číslo: 54016 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 181103

ČSN EN 181104 (359231)
Vzorová předmětová specifikace - Optické vláknové odbočnice - Typ: Vlnově selektivní transmisní hvězda pro použití v telekomunikacích
Katalogové číslo: 54025 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 181104

ČSN EN 61978-1 ed. 3 (359232)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 96593 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61978-1 ed. 3

ČSN EN IEC 60869-1 ed. 3 (359233)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 508491 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60869-1 ed. 3

ČSN EN 180101 (359234)
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné optické vláknové atenuátory
Katalogové číslo: 52857 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 180101

ČSN EN 61202-1 ed. 3 (359235)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 503413 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61202-1 ed. 3

ČSN EN 61274-1 ed. 3 (359236)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 91042 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61274-1 ed. 3

ČSN EN 61274-1-1 ed. 3 (359236)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace
Katalogové číslo: 91087 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61274-1-1 ed. 3

ČSN EN 61314-1 ed. 4 (359237)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 91038 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61314-1 ed. 4

ČSN EN 61314-1-1 ed. 2 (359237)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace
Katalogové číslo: 91089 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61314-1-1 ed. 2

ČSN EN 61269-1 (359238)
Optické vláknové zakončovací soubory - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 54017 Cena: 340 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61269-1

ČSN EN 61269-1-1 (359238)
Optické vláknové zakončovací soubory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace
Katalogové číslo: 53601 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61269-1-1

ČSN EN 62077 ed. 3 (359239)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 500068 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62077 ed. 3

ČSN EN 186220 (359241)
Dílčí specifikace - Soubory konektorů pro optická vlákna a kabely - Typ LSC
Katalogové číslo: 53007 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 186220

ČSN EN 186230 (359241)
Dílčí specifikace - Soubory konektorů pro optická vlákna a kabely - Typ LSF
Katalogové číslo: 53008 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 186230

ČSN EN 50377-11-1 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 11-1: Typ MF ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 pro kategorii C
Katalogové číslo: 81262 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-11-1

ČSN EN 50377-14-1 ed. 2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s cylindrickou ferulí, používající jednovidové vlákno kategorie B1 nebo B6 podle EN 60793-2-50 pro kategorii C podle EN 61753-1
Katalogové číslo: 506217 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-14-1 ed. 2

ČSN EN 50377-15-1 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 15-1: Typ MPO s 12vláknovými ferulemi PPS, ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a, rozměrů 50/125 um
Katalogové číslo: 89325 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-15-1

ČSN EN 50377-16-1 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C
Katalogové číslo: 91194 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-16-1

ČSN EN 50377-17-1 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-1: Simplexní tovární konektor typu FPFT ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6a_1 nebo B6a_2 podle IEC 60793-2-50, kategorie C
Katalogové číslo: 95191 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-17-1

ČSN EN 50377-17-2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-2: Simplexní konektor typu FPFT (továrně leštěný provozně zkompletovaný) továrně ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na kabel s těsným pláštěm obsahující jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6_a1 nebo B6_a2 (s omezeným MFD) podle IEC 60793-2-50, kategorie C
Katalogové číslo: 97973 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-17-2

ČSN EN 50377-18-1 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 18-1: MPO (QFSP) vysílač-přijímač typu 4 + 4 x 10,312 5 Gb/s spojený konektorem typu MPO vybaveným ferulemi PPS pro 12 vláken ukončenými na mnohovidovém vlákně 50/125 um kategorie A1a.3a nebo A1a.3b podle EN 60793-2-10
Katalogové číslo: 507722 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-18-1

ČSN EN 50377-2-1 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 2-1: Typ FC-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1
Katalogové číslo: 64641 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-2-1

ČSN EN 50377-2-2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C
Katalogové číslo: 84315 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-2-2

ČSN EN 50377-3-1 ed. 2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ SG ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2-10 kategorie A1 a A1b nebo ekvivalentní pro kategorii C
Katalogové číslo: 81605 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-3-1 ed. 2

ČSN EN 50377-4-2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-2: Typ SC/APC simplex 8°, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U
Katalogové číslo: 89114 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-4-2

ČSN EN 50377-4-4 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-4: Typ SC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U
Katalogové číslo: 89113 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-4-4

ČSN EN 50377-6-1 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 6-1: Typ SC-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b
Katalogové číslo: 66699 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-6-1

ČSN EN 50377-6-2 ed. 2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1 a B1.3, kategorie U
Katalogové číslo: 80384 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-6-2 ed. 2

ČSN EN 50377-7-1 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-1: Typ LC-PC duplex ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b
Katalogové číslo: 71441 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-7-1

ČSN EN 50377-7-2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-2: Typ LC-PC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1
Katalogové číslo: 71442 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-7-2

ČSN EN 50377-7-3 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-3: Typ LC-APC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1
Katalogové číslo: 71443 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-7-3

ČSN EN 50377-7-4 ed. 2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 7-4: Typ LC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C
Katalogové číslo: 89326 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-7-4 ed. 2

ČSN EN 50377-8-10 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-10: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C
Katalogové číslo: 87360 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-10

ČSN EN 50377-8-11 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C
Katalogové číslo: 87359 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-11

ČSN EN 50377-8-12 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-12: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U
Katalogové číslo: 87358 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-12

ČSN EN 50377-8-13 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-13: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U
Katalogové číslo: 87357 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-13

ČSN EN 50377-8-2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-2: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C
Katalogové číslo: 80204 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-2

ČSN EN 50377-8-3 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-3: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C
Katalogové číslo: 80195 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-3

ČSN EN 50377-8-4 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-4: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U
Katalogové číslo: 80194 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-4

ČSN EN 50377-8-5 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-5: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U
Katalogové číslo: 80193 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-5

ČSN EN 50377-8-6 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-6: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C
Katalogové číslo: 80385 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-6

ČSN EN 50377-8-7 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-7: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C
Katalogové číslo: 80389 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-7

ČSN EN 50377-8-8 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-8: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, plně zirkoniová ferule, kategorie U
Katalogové číslo: 80388 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-8

ČSN EN 50377-8-9 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-9: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie U
Katalogové číslo: 80387 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-8-9

ČSN EN 50377-9-1 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b
Katalogové číslo: 68253 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-9-1

ČSN EN 50377-9-2 (359242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-2: Typ MT-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1
Katalogové číslo: 71261 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50377-9-2

ČSN EN 62664-1-1 (359242)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC 60793-2-10
Katalogové číslo: 93983 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62664-1-1

ČSN EN 60874-1 ed. 3 (359243)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 91040 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60874-1 ed. 3

ČSN EN 60874-1-1 ed. 2 (359243)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace
Katalogové číslo: 91091 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60874-1-1 ed. 2

ČSN EN 61754-1 ed. 2 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických vláknových konektorů - Část 1: Obecně a návod
Katalogové číslo: 95194 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-1 ed. 2

ČSN EN 61754-10 ed. 2 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO
Katalogové číslo: 76012 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-10 ed. 2

ČSN EN 61754-12 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 12: Druh optických konektorů typu FS
Katalogové číslo: 58902 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-12

ČSN EN 61754-13 ed. 2 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 13: Druh optických konektorů typu FC-PC
Katalogové číslo: 76599 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-13 ed. 2

ČSN EN 61754-15 ed. 2 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH
Katalogové číslo: 84929 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.14t, Oprava 2 3.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-15 ed. 2

ČSN EN 61754-16 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 16: Druh optických konektorů typu PN
Katalogové číslo: 60155 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-16

ČSN EN 61754-18 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 18: Druh optických konektorů MT-RJ
Katalogové číslo: 65902 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-18

ČSN EN 61754-19 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 19: Druh optických konektorů typu SG
Katalogové číslo: 65280 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-19

ČSN EN 61754-2 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 2: Druh optických konektorů typu BFOC/2,5
Katalogové číslo: 53016 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-2

ČSN EN 61754-20 ed. 2 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC
Katalogové číslo: 91814 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-20 ed. 2

ČSN EN 61754-20-100 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20-100: Norma rozhraní pro konektory LC s ochranným zapouzdřením dle IEC 61076-3-106
Katalogové číslo: 91688 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-20-100

ČSN EN 61754-21 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 21: Druh optických konektorů typu SMI pro plastová optická vlákna
Katalogové číslo: 74699 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-21

ČSN EN 61754-22 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 22: Druh optických konektorů typu F-SMA
Katalogové číslo: 75497 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-22

ČSN EN 61754-23 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 23: Druh optických konektorů typu LX.5
Katalogové číslo: 75087 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-23

ČSN EN 61754-24 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24: Druh optických konektorů typu SC-RJ
Katalogové číslo: 86131 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-24

ČSN EN 61754-24-11 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-11: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-117
Katalogové číslo: 84928 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-24-11

ČSN EN 61754-24-21 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-21: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-106, varianta 06
Katalogové číslo: 84931 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-24-21

ČSN EN 61754-25 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 25: Druh optických konektorů typu RAO
Katalogové číslo: 84031 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-25

ČSN EN 61754-26 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 26: Druh optických konektorů typu SF
Katalogové číslo: 92493 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-26

ČSN EN 61754-27 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 27: Druh optických konektorů typu M12-FO
Katalogové číslo: 94378 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-27

ČSN EN 61754-28 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 28: Druh optických konektorů typu LF3
Katalogové číslo: 91816 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-28

ČSN EN 61754-29 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 29: Druh optických konektorů typu BLINK
Katalogové číslo: 91817 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-29

ČSN EN 61754-3 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 3: Druh optických konektorů typu LSA
Katalogové číslo: 66700 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-3

ČSN EN 61754-30 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK
Katalogové číslo: 96181 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-30

ČSN EN 61754-31 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 31: Druh optických konektorů typu N-FO
Katalogové číslo: 500367 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-31

ČSN EN 61754-32 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 32: Druh optických konektorů typu DiaLink
Katalogové číslo: 502146 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-32

ČSN EN 61754-34 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 34: Druh optických konektorů typu URM
Katalogové číslo: 502145 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-34

ČSN EN 61754-4 ed. 2 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC
Katalogové číslo: 95044 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.14t, Oprava 2 3.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-4 ed. 2

ČSN EN 61754-4-100 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 4-100: Druh optických konektorů typu SC - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky SC-PC
Katalogové číslo: 500265 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-4-100

ČSN EN 61754-5 ed. 2 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 5: Druh optických konektorů typu MT
Katalogové číslo: 76013 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-5 ed. 2

ČSN EN 61754-6 ed. 2 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU
Katalogové číslo: 95037 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-6 ed. 2

ČSN EN 61754-6-100 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 6-100: Druh optických konektorů typu MU - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky MU-PC
Katalogové číslo: 500263 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-6-100

ČSN EN 61754-7-1 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-1: Druh optických konektorů typu MPO - Jedna řada vláken
Katalogové číslo: 97243 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-7-1

ČSN EN 61754-8 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 8: Druh optických konektorů typu CF08
Katalogové číslo: 53015 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-8

ČSN EN 61754-9 (359244)
Rozhraní optických konektorů - Část 9: Druh optických konektorů typu DS
Katalogové číslo: 65278 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61754-9

ČSN EN IEC 61754-35 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 35: Soubor optických konektorů typu LSHE pro drsná prostředí
Katalogové číslo: 511203 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61754-35

ČSN EN IEC 61754-7-2 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-2: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken
Katalogové číslo: 505494 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61754-7-2

ČSN EN IEC 61754-7-3 (359244)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken o šířce 16 vláken
Katalogové číslo: 508908 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61754-7-3

ČSN EN 62099 (359245)
Optické vláknové vlnové přepínače - Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 64642 Cena: 350 Kč
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62099

ČSN EN 60876-1 ed. 3 (359246)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 97413 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60876-1 ed. 3

ČSN EN 61977 ed. 3 (359247)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 500005 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61977 ed. 3

ČSN EN IEC 61977 ed. 4 (359247)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Fixní optické vláknové filtry - Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 511200 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61977 ed. 4

ČSN EN 62134-1 ed. 2 (359248)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Krytí pro vláknovou optiku - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 85940 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62134-1 ed. 2

ČSN EN 50411-2 (359249)
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2: Obecně a návod pro optické vláknové kryty, ochranné mikrotrubičkové kryty a mikrotrubičkové konektory
Katalogové číslo: 82668 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-2

ČSN EN 50411-2-10 (359249)
Vláknové organizéry a krytí pro použití v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-10: Těsněné krytí vláknových spojů typu 2, kategorie G, pro optické distribuční sítě FTTH
Katalogové číslo: 97974 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-2-10

ČSN EN 50411-2-2 ed. 2 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněná hrncová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A
Katalogové číslo: 91705 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-2-2 ed. 2

ČSN EN 50411-2-3 ed. 2 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněná řadová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A
Katalogové číslo: 91660 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-2-3 ed. 2

ČSN EN 50411-2-4 ed. 2 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A
Katalogové číslo: 91659 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-2-4 ed. 2

ČSN EN 50411-2-5 (359249)
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-5: Těsněné kryty mikrotrubiček pro zafukování optických vláken, Typ 1 pro kategorii S & A
Katalogové číslo: 84314 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-2-5

ČSN EN 50411-2-8 (359249)
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-8: Mikrotrubičkové konektory pro zafukování optických vláken, Typ 1
Katalogové číslo: 84313 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-2-8

ČSN EN 50411-2-9 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A
Katalogové číslo: 86570 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-2-9

ČSN EN 50411-3-1 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-1: Systém vláknového managementu, spojovací nástěnné schránky (krabice) pro kategorii C & G
Katalogové číslo: 92494 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-3-1

ČSN EN 50411-3-2 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Jednovidové mechanické optické vláknové spoje
Katalogové číslo: 89324 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-3-2

ČSN EN 50411-3-3 (359249)
Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových optických vláknových spojů
Katalogové číslo: 510049 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-3-3

ČSN EN 50411-3-4 (359249)
Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-4: Nástěnné krabice pro připojení spojů propojovacích šňůr, pro kategorii C a A
Katalogové číslo: 509427 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-3-4

ČSN EN 50411-3-5 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-5: Nástěnná zásuvka
Katalogové číslo: 99519 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-3-5

ČSN EN 50411-3-6 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U)
Katalogové číslo: 93982 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-3-6

ČSN EN 50411-3-8 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-8: Systém vláknového managementu, krabice pro koncová zařízení typu 1 pro kategorii C
Katalogové číslo: 500343 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-3-8

ČSN EN 50411-4-1 (359249)
Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-1: Pasivní optická pouliční rozvodná skříň pro kategorii A
Katalogové číslo: 509421 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-4-1

ČSN EN 50411-6-1 (359249)
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A
Katalogové číslo: 89926 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50411-6-1

ČSN EN 61300-1 ed. 4 (359250)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod
Katalogové číslo: 501964 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-1 ed. 4

ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)
Katalogové číslo: 85943 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-1 ed. 2

ČSN EN 61300-2-10 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení
Katalogové číslo: 92772 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
Změny a opravy: Z1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-10 ed. 2

ČSN EN 61300-2-11 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení
Katalogové číslo: 93196 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-11 ed. 2

ČSN EN 61300-2-12 ed. 3 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy
Katalogové číslo: 85945 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-12 ed. 3

ČSN EN 61300-2-13 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-13: Zkoušky - Zrychlení
Katalogové číslo: 53420 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-13

ČSN EN 61300-2-14 ed. 3 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon
Katalogové číslo: 93194 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
Změny a opravy: Z1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-14 ed. 3

ČSN EN 61300-2-15 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-15: Zkoušky - Pevnost spojovacího mechanismu při zatížení krouticím momentem
Katalogové číslo: 82488 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-15 ed. 2

ČSN EN 61300-2-17 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-17: Zkoušky - Chlad
Katalogové číslo: 89116 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-17 ed. 2

ČSN EN 61300-2-18 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost při vysoké teplotě
Katalogové číslo: 75495 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-18 ed. 2

ČSN EN 61300-2-19 ed. 3 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní)
Katalogové číslo: 93175 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-19 ed. 3

ČSN EN 61300-2-2 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení
Katalogové číslo: 84024 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-2 ed. 2

ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí
Katalogové číslo: 86712 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-21 ed. 2

ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-22: Zkoušky - Změna teploty
Katalogové číslo: 79716 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-22 ed. 2

ČSN EN 61300-2-23 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-23: Zkoušky - Hermetičnost netlakovaných krytí optických vláknových zařízení
Katalogové číslo: 88826 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-23 ed. 2

ČSN EN 61300-2-24 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-24: Zkoušky - Výběrové zkoušení keramických rozříznutých dutinek působením tlaku
Katalogové číslo: 87355 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-24 ed. 2

ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha
Katalogové číslo: 79712 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-26 ed. 2

ČSN EN 61300-2-27 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-27: Zkoušky - Prach - Laminární proudění
Katalogové číslo: 53433 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-27

ČSN EN 61300-2-28 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-28: Zkoušky - Korozivní atmosféra (oxid siřičitý)
Katalogové číslo: 95039 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-28 ed. 2

ČSN EN 61300-2-29 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-29: Zkoušky - Nízký tlak vzduchu
Katalogové číslo: 53435 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-29

ČSN EN 61300-2-32 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-32: Zkoušky - Odolnost proti vnikání vody
Katalogové číslo: 53438 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-32

ČSN EN 61300-2-33 ed. 3 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí
Katalogové číslo: 92491 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-33 ed. 3

ČSN EN 61300-2-34 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-34: Zkoušky - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám
Katalogové číslo: 84932 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-34 ed. 2

ČSN EN 61300-2-35 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-35: Zkoušky - Kabelové nutace
Katalogové číslo: 96319 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-35 ed. 2

ČSN EN 61300-2-36 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-36: Zkoušky - Hořlavost (nebezpečí vzplanutí)
Katalogové číslo: 53442 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-36

ČSN EN 61300-2-37 ed. 3 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí
Katalogové číslo: 501141 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-37 ed. 3

ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických krytů
Katalogové číslo: 78284 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-38 ed. 2

ČSN EN 61300-2-41 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-41: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných neúhlových optických konektorů
Katalogové číslo: 54850 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-41

ČSN EN 61300-2-42 ed. 3 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Odlehčení namáhání při statickém bočním zatížení
Katalogové číslo: 96182 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-42 ed. 3

ČSN EN 61300-2-43 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC
Katalogové číslo: 96696 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-43 ed. 2

ČSN EN 61300-2-44 ed. 3 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků
Katalogové číslo: 95047 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-44 ed. 3

ČSN EN 61300-2-45 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-45: Zkoušky - Zkouška trvanlivosti ponořením do vody
Katalogové číslo: 58825 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-45

ČSN EN 61300-2-47 ed. 4 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky
Katalogové číslo: 501542 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-47 ed. 4

ČSN EN 61300-2-48 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti
Katalogové číslo: 84633 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-48 ed. 2

ČSN EN 61300-2-49 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-49: Zkoušky - Montážní zkouška konektorů
Katalogové číslo: 80123 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-49

ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut
Katalogové číslo: 89322 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-5 ed. 2

ČSN EN 61300-2-50 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-50: Zkoušky - Výběrová zkouška staticky namáhaných jednovidových a mnohovidových optických konektorů
Katalogové číslo: 80124 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-50

ČSN EN 61300-2-51 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-51: Zkoušky - Zkouška přenosu tahově namáhaného jednovidového a mnohovidového kooptického konektoru
Katalogové číslo: 80192 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-51

ČSN EN 61300-2-52 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-52: Zkoušky - Zkouška ohybem pro šňůry
Katalogové číslo: 93934 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-52

ČSN EN 61300-2-55 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-55: Zkoušky - Pevnost namontovaných adaptérů
Katalogové číslo: 503447 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-55

ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu
Katalogové číslo: 88824 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-6 ed. 2

ČSN EN 61300-2-7 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-7: Zkoušky - Ohybový moment
Katalogové číslo: 94380 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-7 ed. 2

ČSN EN 61300-2-8 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-8: Zkoušky - Rázy
Katalogové číslo: 53415 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-8

ČSN EN 61300-2-9 ed. 3 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Rázy
Katalogové číslo: 502996 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-9 ed. 3

ČSN EN IEC 61300-2-10 ed. 3 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení
Katalogové číslo: 513416 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-2-10 ed. 3

ČSN EN IEC 61300-2-14 ed. 4 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon
Katalogové číslo: 513341 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-2-14 ed. 4

ČSN EN IEC 61300-2-4 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu
Katalogové číslo: 508453 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
Změny a opravy: A1 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-2-4 ed. 2

ČSN EN IEC 61300-2-46 ed. 2 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška
Katalogové číslo: 508636 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-2-46 ed. 2

ČSN EN IEC 61300-2-54 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-54: Zkoušky - Korozivní atmosféra (směs plynů)
Katalogové číslo: 510429 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-2-54

ČSN EN IEC 61300-2-56 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-56: Zkoušky - Odolnost namontovaných zapouzdření proti větru
Katalogové číslo: 511989 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-2-56

ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-1: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola
Katalogové číslo: 76015 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-1 ed. 2

ČSN EN 61300-3-10 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-10: Zkoušení a měření - Záchytná síla kalibru
Katalogové číslo: 79607 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-10 ed. 2

ČSN EN 61300-3-11 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-11: Zkoušení a měření - Zásuvné a výsuvné síly
Katalogové číslo: 53669 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-11

ČSN EN 61300-3-13 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-13: Zkoušení a měření - Kontrola stability optických vláknových přepínačů
Katalogové číslo: 53671 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-13

ČSN EN 61300-3-14 ed. 3 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Chyba a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů
Katalogové číslo: 97867 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-14 ed. 3

ČSN EN 61300-3-15 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-15: Zkoušení a měření - Vrchlíková excentricita konvexně leštěného čela ferule
Katalogové číslo: 78704 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-15 ed. 2

ČSN EN 61300-3-16 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-16: Zkoušení a měření - Poloměr sféricky leštěného čela ferule
Katalogové číslo: 67840 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-16

ČSN EN 61300-3-17 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-17: Zkoušení a měření - Úhel čela šikmo broušených ferulí
Katalogové číslo: 58901 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-17

ČSN EN 61300-3-18 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-18: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování konektoru se šikmým čelem
Katalogové číslo: 77006 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-18 ed. 2

ČSN EN 61300-3-19 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-19: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu odrazu jednovidových optických vláknových součástek
Katalogové číslo: 53677 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-19

ČSN EN 61300-3-2 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-2: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení
Katalogové číslo: 84026 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-2 ed. 2

ČSN EN 61300-3-20 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-20: Zkoušení a měření - Směrovost optických vláknových odbočnic
Katalogové číslo: 64863 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-20

ČSN EN 61300-3-22 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-22: Zkoušení a měření - Tlačná síla ferule
Katalogové číslo: 88822 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-22 ed. 2

ČSN EN 61300-3-23 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-23: Zkoušení a měření - Poloha vlákna vůči čelu ferule
Katalogové číslo: 54853 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-23

ČSN EN 61300-3-24 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-24: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování optických konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci
Katalogové číslo: 78705 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-24 ed. 2

ČSN EN 61300-3-25 ed. 3 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost neúhlových ferulí a neúhlových ferulí s nainstalovaným vláknem
Katalogové číslo: 502140 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-25 ed. 3

ČSN EN 61300-3-26 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-26: Zkoušení a měření - Měření souososti vlákna a ferule
Katalogové číslo: 67837 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-26

ČSN EN 61300-3-27 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-27: Zkoušení a měření - Metoda měření umístění otvorů na vícecestné konektorové zástrčce
Katalogové číslo: 53685 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-27

ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta
Katalogové číslo: 91812 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-28 ed. 2

ČSN EN 61300-3-29 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Spektrální přenosové charakteristiky součástek DWDM
Katalogové číslo: 96321 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-29 ed. 2

ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu
Katalogové číslo: 84630 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-3 ed. 2

ČSN EN 61300-3-30 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Úhel leštění a poloha vláken v jednoduché feruli mnohovláknových konektorů
Katalogové číslo: 67841 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
Změny a opravy: Z1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-30

ČSN EN 61300-3-31 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-31: Zkoušení a měření - Činitel sdruženého výkonu optických vláknových zdrojů
Katalogové číslo: 68657 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-31

ČSN EN 61300-3-32 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-32: Zkoušení a měření - Měření polarizační vidové disperze pasivních optických součástek
Katalogové číslo: 78452 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-32

ČSN EN 61300-3-33 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné dutinky pomocí kalibračních kolíků
Katalogové číslo: 91658 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-33 ed. 2

ČSN EN 61300-3-34 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-34: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných konektorů
Katalogové číslo: 84022 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-34 ed. 2

ČSN EN 61300-3-35 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli
Katalogové číslo: 99274 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-35 ed. 2

ČSN EN 61300-3-36 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-36: Zkoušení a měření - Metody měření vnitřních a vnějších průměrů ferulí optických konektorů
Katalogové číslo: 61165 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-36

ČSN EN 61300-3-37 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-37: Zkoušení a měření - Úhel šikmo broušených čel optických vláken
Katalogové číslo: 75089 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-37

ČSN EN 61300-3-38 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-38: Zkoušení a měření - Skupinové zpoždění, chromatická disperze a fázové zvlnění
Katalogové číslo: 91992 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-38

ČSN EN 61300-3-39 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-39: Zkoušení a měření - Výběr referenční zástrčky pro měření útlumu odrazu konektorů s fyzikálním kontaktem (PC)
Katalogové číslo: 90773 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-39 ed. 2

ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum
Katalogové číslo: 93752 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-4 ed. 2

ČSN EN 61300-3-40 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-40: Zkoušení a měření - Extinkce optického konektoru pigtailovaného vláknem zachovávajícím polarizaci (pm)
Katalogové číslo: 54854 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-40

ČSN EN 61300-3-42 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami
Katalogové číslo: 82073 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-42

ČSN EN 61300-3-43 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-43: Zkoušení a měření - Měření vidové přenosové funkce optických vláknových zdrojů
Katalogové číslo: 84629 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-43

ČSN EN 61300-3-45 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů
Katalogové číslo: 89925 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-45

ČSN EN 61300-3-46 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-46: Měření - Světlost otvoru pro vodicí kolík ve ferulích MT
Katalogové číslo: 90396 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-46

ČSN EN 61300-3-47 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-47: Zkoušení a měření - Měření geometrie sféricky leštěného čela ferule PC/APC pomocí interferometrie
Katalogové číslo: 96698 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-47

ČSN EN 61300-3-48 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-48: Zkoušení a měření - Pružná tlaková síla spojovacího pouzdra pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů
Katalogové číslo: 95046 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-48

ČSN EN 61300-3-49 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-49: Zkoušení a měření - Záchytná síla vodicího kolíku pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů
Katalogové číslo: 94043 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-49

ČSN EN 61300-3-50 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-50: Zkoušení a měření - Přeslech v optických prostorových přepínačích
Katalogové číslo: 94379 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-50

ČSN EN 61300-3-51 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-51: Zkoušení a měření - Výsuvná síla kalibračního kolíku pro pravoúhlou feruli vícevláknových konektorů
Katalogové číslo: 97869 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-51

ČSN EN 61300-3-52 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-52: Zkoušení a měření - Deformační konstanta vodicího otvoru a polohovacího kolíku, CD pro pravoúhlou 8 stupňovou PC feruli, jednovidová vlákna
Katalogové číslo: 96180 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-52

ČSN EN 61300-3-53 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu se skokovou změnou indexu lomu (včetně vláknového)
Katalogové číslo: 98640 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
Změny a opravy: Z1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-53

ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu
Katalogové číslo: 84319 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-6 ed. 2

ČSN EN 61300-3-7 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce u jednovidových součástek
Katalogové číslo: 91191 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-7 ed. 2

ČSN EN 61300-3-8 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-8: Zkoušení a měření - Citlivost na okolní optické záření
Katalogové číslo: 53681 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-8

ČSN EN 61300-3-9 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-9: Zkoušení a měření - Přeslech na vzdáleném konci
Katalogové číslo: 53680 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-3-9

ČSN EN IEC 61300-3-21 ed. 3 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí
Katalogové číslo: 510051 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-3-21 ed. 3

ČSN EN IEC 61300-3-30 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Geometrie čela pravoúhlé ferule
Katalogové číslo: 512879 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-3-30 ed. 2

ČSN EN IEC 61300-3-53 ed. 2 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu (včetně vláknového)
Katalogové číslo: 512881 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-3-53 ed. 2

ČSN EN IEC 61300-3-54 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-54: Zkoušení a měření - Úhlové vychýlení mezi osou otvoru ferule a osou ferule pro cylindrické ferule
Katalogové číslo: 509669 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-3-54

ČSN EN IEC 61300-3-55 (359252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-55: Zkoušení a měření - Extinkční poměr polarizace a přesnost klíčování pasivních optických součástek zachovávajících polarizaci
Katalogové číslo: 511459 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61300-3-55

ČSN EN 61300-2-40 (359253)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-40: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných úhlových optických konektorů
Katalogové číslo: 62365 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61300-2-40

ČSN EN 62005-1 (359253)
Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 1: Úvodní pokyn a definice
Katalogové číslo: 63995 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62005-1

ČSN EN 62005-2 (359253)
Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2: Kvantitativní hodnocení bezporuchovosti zkouškami zrychleného stárnutí - Vlhké teplo konstantní
Katalogové číslo: 63865 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62005-2

ČSN EN 62005-3 (359253)
Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 3: Zkoušky hodnocení druhů a mechanizmů poruch pasivních součástek
Katalogové číslo: 63864 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62005-3

ČSN EN 62005-4 (359253)
Spolehlivost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 4: Výrobní třídění
Katalogové číslo: 58903 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62005-4

ČSN EN 62005-7 (359253)
Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 7: Modelování namáhání v průběhu života
Katalogové číslo: 71446 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62005-7

ČSN EN 62005-9-1 (359253)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-1: Kvalifikace pasivních optických součástek
Katalogové číslo: 99272 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62005-9-1

ČSN EN IEC 62005-9-4 (359253)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-4: Vysokovýkonová kvalifikace pasivních optických součástek pro environmentální kategorii C
Katalogové číslo: 506821 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62005-9-4

ČSN EN 50378-3-1 (359254)
Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Modul DWDM typu 100/200 GHz ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3
Katalogové číslo: 80383 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50378-3-1

ČSN EN 50378-3-2 (359254)
Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-2: Typ 4 / 8 kanálového modulu CWDM zakončeného na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3
Katalogové číslo: 80382 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50378-3-2

ČSN EN 61753-021-2 ed. 2 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Jednovidové optické konektory stupně C/3 pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 82071 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-021-2 ed. 2

ČSN EN 61753-021-3 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-3: Jednovidové optické konektory pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 93371 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-021-3

ČSN EN 61753-021-6 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-6: Jednovidové optické konektory stupně B/2 pro kategorii O - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 81054 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-06-01 Účinnost: 2008-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-021-6

ČSN EN 61753-022-2 ed. 2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 93402 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-022-2 ed. 2

ČSN EN 61753-031-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-2: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 97409 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-031-2

ČSN EN 61753-031-3 ed. 2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 97971 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-031-3 ed. 2

ČSN EN 61753-031-6 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-6: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii O - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 97408 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-031-6

ČSN EN 61753-041-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 041-2: Nekonektorovaná jednovidová odrazná zařízení OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 96591 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-041-2

ČSN EN 61753-042-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 042-2: Zástrčka pigtailového stylu a zástrčka zásuvkového stylu odrazných součástek OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 97412 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-042-2

ČSN EN 61753-051-3 ed. 2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 93980 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-051-3 ed. 2

ČSN EN 61753-052-3 ed. 2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-3: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie U pro neřízené prostředí
Katalogové číslo: 501941 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-052-3 ed. 2

ČSN EN 61753-052-6 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-6: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie O pro venkovní prostředí
Katalogové číslo: 501943 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-052-6

ČSN EN 61753-053-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 96323 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-053-2

ČSN EN 61753-053-3 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 053-3: Spojitě proměnné atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 71445 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-053-3

ČSN EN 61753-056-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 056-2: Optická pojistka pigtailového stylu pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 93421 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-056-2

ČSN EN 61753-057-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 057-2: Optická pojistka stylu zástrčka-zásuvka pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 93422 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-057-2

ČSN EN 61753-058-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 93933 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-058-2

ČSN EN 61753-059-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 059-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu stylu zástrčka-zásuvka, kategorie C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 94042 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-059-2

ČSN EN 61753-061-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Nekonektorované jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 92771 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-061-2

ČSN EN 61753-061-3 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 061-3: Jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 72933 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-061-3

ČSN EN 61753-062-6 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 062-6: Nekonektorované jednovidové pigtailované izolátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek
Katalogové číslo: 81053 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-06-01 Účinnost: 2008-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-062-6

ČSN EN 61753-071-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 × 2 a 2 × 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 96590 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
Změny a opravy: Z1 4.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-071-2

ČSN EN 61753-081-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 96592 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-081-2

ČSN EN 61753-083-2 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 083-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C pásmo / L pásmo pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 82008 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-083-2

ČSN EN 61753-084-2 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 084-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WWDM 980 / 1 550 nm kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 82007 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-084-2

ČSN EN 61753-086-2 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 086-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1 490 / 1 550 nm downstream a 1 310 nm upstream pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 86130 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-086-2

ČSN EN 61753-086-6 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 086-6: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1 490 / 1 550 nm směr od ústředny (downstream) a 1 310 nm směr od účastníka (upstream) pro kategorii O - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 88846 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-086-6

ČSN EN 61753-087-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-2: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1 310 nm směr od účastníka (upstream) a 1 490 nm směr od ústředny (downstream) pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 88845 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-087-2

ČSN EN 61753-087-6 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-6: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1 310 nm upstream a 1 490 nm downstream pro kategorii O - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 91704 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-087-6

ČSN EN 61753-088-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 088-2: Nekonektorovaná jednovidová optická vláknová zařízení LAN WDM s odstupem kanálů 800 GHz pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 94066 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-088-2

ČSN EN 61753-089-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 94067 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-089-2

ČSN EN 61753-091-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové pigtailované cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 93075 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-091-2

ČSN EN 61753-091-3 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 091-3: Jednovidové pigtailované optické cirkulátory pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 72932 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-091-3

ČSN EN 61753-092-6 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 092-6: Nekonektorované jednovidové cirkulátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek
Katalogové číslo: 80888 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-092-6

ČSN EN 61753-1-3 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1-3: Obecně a návod pro jednovidové optické konektory a kabelové sestavy pro průmyslové prostředí, kategorie I
Katalogové číslo: 96589 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-1-3

ČSN EN 61753-101-2 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-2: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 78306 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-101-2

ČSN EN 61753-101-3 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-3: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 82669 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-101-3

ČSN EN 61753-111-7 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-7: Těsněná krytí pro kategorii A - Venkovní
Katalogové číslo: 86716 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-111-7

ČSN EN 61753-111-8 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-8: Těsněná krytí pro kategorii G - Povrchová
Katalogové číslo: 86714 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-111-8

ČSN EN 61753-111-9 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-9: Těsněná krytí pro kategorii S - Podzemní
Katalogové číslo: 86715 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-111-9

ČSN EN 61753-121-2 ed. 2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 504148 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-121-2 ed. 2

ČSN EN 61753-121-3 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-3: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 87488 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-121-3

ČSN EN 61753-131-3 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 131-3: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 88821 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-131-3

ČSN EN 61753-141-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 141-2: Pasivní kompenzátor chromatické disperze užívající jednovidové disperzně kompenzační vlákno pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 89928 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-141-2

ČSN EN 61753-143-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 143-2: Optický pasivní kompenzátor disperze na principu VIPA jednovidových vláknových přenosů pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 93404 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-143-2

ČSN EN 61753-2-1 (359255)
Norma funkčnosti spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-1: Optické konektory ukončené na jednovidovém optickém vlákně pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 61825 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-06-01 Účinnost: 2001-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-2-1

ČSN EN 61753-2-3 (359255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí
Katalogové číslo: 64966 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-2-3

ČSN EN 61753-381-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-2: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie C (řízené prostředí)
Katalogové číslo: 500342 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-381-2

ČSN EN 61753-381-6 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-6: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie O (neřízené prostředí)
Katalogové číslo: 500341 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-381-6

ČSN EN 61753-382-2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 382-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM G-PON-NGA pro kategorii C - Řízené prostředí
Katalogové číslo: 500139 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61753-382-2

ČSN EN IEC 61753-061-2 ed. 2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Jednovidové pigtailované optické polarizačně nezávislé izolátory pro kategorii C - Řízená prostředí
Katalogové číslo: 511206 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61753-061-2 ed. 2

ČSN EN IEC 61753-071-02 ed. 2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-02: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízená prostředí
Katalogové číslo: 512271 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61753-071-02 ed. 2

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2 (359255)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod
Katalogové číslo: 506968 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.19t, A1 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2

ČSN EN 61755-1 (359256)
Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Všeobecně a návod
Katalogové číslo: 76704 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-1

ČSN EN 61755-2-1 (359256)
Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-1: Optické rozhraní neúhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem
Katalogové číslo: 78123 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-2-1

ČSN EN 61755-2-2 (359256)
Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-2: Optické rozhraní úhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem
Katalogové číslo: 78288 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-2-2

ČSN EN 61755-2-4 (359256)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-4: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na neúhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru
Katalogové číslo: 98184 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-2-4

ČSN EN 61755-2-5 (359256)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-5: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na úhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru
Katalogové číslo: 98183 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-2-5

ČSN EN 61755-3-1 (359256)
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-1: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno
Katalogové číslo: 84318 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-3-1

ČSN EN 61755-3-10 (359256)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-10: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Neúhlové, bezferulové konektory se zarovnaným otvorem
Katalogové číslo: 503422 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-3-10

ČSN EN 61755-3-2 (359256)
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-2: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno
Katalogové číslo: 84317 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-3-2

ČSN EN 61755-3-31 (359256)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-31: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové polyfenylensulfidové pravoúhlé ferule
Katalogové číslo: 99273 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-3-31

ČSN EN 61755-3-32 (359256)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 3-32: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové termosetové epoxidové pravoúhlé ferule
Katalogové číslo: 500167 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-3-32

ČSN EN 61755-3-5 (359256)
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-5: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno
Katalogové číslo: 78493 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-3-5

ČSN EN 61755-3-6 (359256)
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno
Katalogové číslo: 78492 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
Změny a opravy: A1 8.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-3-6

ČSN EN 61755-3-7 (359256)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-7: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno
Katalogové číslo: 84316 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-3-7

ČSN EN 61755-3-8 (359256)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno
Katalogové číslo: 84030 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61755-3-8

ČSN EN IEC 61755-6-2 (359256)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 6-2: Spojení mnohovidových vláken s optickým kontaktem a s průměrem jádra 50 um - Neúhlové pro referenční konektorové aplikace na vlnové délce 850 nm používající pouze vybrané vlákno A1a
Katalogové číslo: 506820 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61755-6-2

ČSN EN IEC 61756-1 ed. 2 (359257)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Obecně a návod
Katalogové číslo: 510430 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61756-1 ed. 2

ČSN EN 61758-1 (359258)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní krytů - Část 1: Všeobecně a návod
Katalogové číslo: 82670 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61758-1

ČSN EN 50516-1-1 (359259)
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 1-1: Typ SC-RJ PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v IEC 61753-1-3
Katalogové číslo: 90680 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50516-1-1

ČSN EN 50516-2-1 (359259)
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-1: Typ ODVA PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3
Katalogové číslo: 90681 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50516-2-1

ČSN EN 50516-3-1 (359259)
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ ODVA APC, ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3
Katalogové číslo: 96179 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50516-3-1

ČSN EN 61313-1 (359260)
Optické vláknové pasivní součástky a kabelové sestavy - Část 1: Schválení způsobilosti - Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 54373 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61313-1

ČSN EN 61073-1 ed. 2 (359261)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Mechanické spoje a chránítka svařovaných spojů pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 84028 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61073-1 ed. 2

ČSN EN IEC 63032 (359262)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vláknové optické laditelné pásmové propusti - Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 506751 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63032

ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 (359270)
Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely
Katalogové číslo: 94376 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-1-1 ed. 2

ČSN EN 61280-1-3 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky
Katalogové číslo: 87193 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-1-3 ed. 2

ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje
Katalogové číslo: 86708 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-1-4 ed. 2

ČSN EN 61280-2-1 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače
Katalogové číslo: 87046 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-2-1 ed. 2

ČSN EN 61280-2-10 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-10: Digitální systémy - Měření čerpu a činitele alfa laserových vysílačů v časové oblasti
Katalogové číslo: 75361 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-2-10

ČSN EN 61280-2-11 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality optického signálu určením průměrné hodnoty činitele jakosti z histogramu amplitudy
Katalogové číslo: 76615 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-2-11

ČSN EN 61280-2-12 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-12: Digitální systémy - Měření očkových diagramů a Q-faktoru použitím techniky softwarového spouštění pro stanovení kvality přenášeného signálu
Katalogové číslo: 96368 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-2-12

ČSN EN 61280-2-2 ed. 4 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru
Katalogové číslo: 93076 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-2-2 ed. 4

ČSN EN 61280-2-3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu
Katalogové číslo: 85339 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-2-3

ČSN EN 61280-2-8 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti
Katalogové číslo: 68687 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
Změny a opravy: Z1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-2-8

ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem
Katalogové číslo: 84415 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-2-9 ed. 2

ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu
Katalogové číslo: 85843 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
Změny a opravy: Z1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-4-1 ed. 2

ČSN EN 61280-4-2 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken
Katalogové číslo: 96894 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-4-2 ed. 2

ČSN EN 61280-4-4 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů
Katalogové číslo: 503533 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61280-4-4 ed. 2

ČSN EN IEC 61280-2-8 ed. 2 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-8: Digitální systémy - Určení nízké BER pomocí měření činitele Q
Katalogové číslo: 513418 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61280-2-8 ed. 2

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu
Katalogové číslo: 509412 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3

ČSN EN IEC 61280-4-5 (359270)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO
Katalogové číslo: 512136 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61280-4-5

ČSN EN 61290-1 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku
Katalogové číslo: 98013 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-1

ČSN EN 61290-1-1 ed. 3 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra
Katalogové číslo: 98891 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
Změny a opravy: Z1 4.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-1-1 ed. 3

ČSN EN 61290-1-2 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-2: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda analýzy elektrického spektra
Katalogové číslo: 75920 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-1-2 ed. 2

ČSN EN 61290-1-3 ed. 3 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu
Katalogové číslo: 98452 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
Změny a opravy: Z1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-1-3 ed. 3

ČSN EN 61290-10-1 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-1: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající optického spínače a analyzátoru optického spektra
Katalogové číslo: 84413 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-10-1 ed. 2

ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra
Katalogové číslo: 81024 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-06-01 Účinnost: 2008-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-10-2 ed. 2

ČSN EN 61290-10-3 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-3: Mnohokanálové parametry - Sondovací metody
Katalogové číslo: 69106 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-10-3

ČSN EN 61290-10-4 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-4: Mnohokanálové parametry - Metoda interpolace s odečtením šumu zdroje využívající analyzátoru optického spektra
Katalogové číslo: 80122 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-10-4

ČSN EN 61290-10-5 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-5: Mnohokanálové parametry - Zisk a šumové číslo rozložených Ramanových zesilovačů
Katalogové číslo: 96541 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-10-5

ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice
Katalogové číslo: 82770 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-11-1 ed. 2

ČSN EN 61290-11-2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-2: Polarizační vidová disperze - Metoda analýzy na základě koule Poincarého
Katalogové číslo: 74438 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-11-2

ČSN EN 61290-3 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3: Parametry šumového čísla
Katalogové číslo: 83306 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-3 ed. 2

ČSN EN 61290-3-1 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-1: Parametry šumového čísla - Metoda analýzy optického spektra
Katalogové číslo: 70474 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-3-1

ČSN EN 61290-3-2 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-2: Parametry šumového čísla - Metoda analyzátoru elektrického spektra
Katalogové číslo: 83308 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-3-2 ed. 2

ČSN EN 61290-3-3 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-3: Parametry šumového čísla - Poměr výkonu signálu k celkovému výkonu ASE
Katalogové číslo: 95512 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-3-3

ČSN EN 61290-4-1 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek
Katalogové číslo: 502138 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-4-1 ed. 2

ČSN EN 61290-4-2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-2: Přechodové parametry zisku - Metoda širokopásmového zdroje
Katalogové číslo: 90042 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-4-2

ČSN EN 61290-5-1 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-1: Odrazové parametry - Metoda analýzy optického spektra
Katalogové číslo: 77543 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-5-1 ed. 2

ČSN EN 61290-5-2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-2: Odrazové parametry - Metoda analýzy elektrického spektra
Katalogové číslo: 71791 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-5-2

ČSN EN 61290-5-3 (359271)
Optické vláknové zesilovače - Část 5-3: Zkušební metody odrazových parametrů - Stanovení tolerance činitele odrazu s použitím analyzátoru elektrického spektra
Katalogové číslo: 66092 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-12-01 Účinnost: 2003-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-5-3

ČSN EN 61290-6-1 (359271)
Optické vláknové zesilovače - Základní specifikace - Část 6-1: Zkušební metody parametrů pronikání čerpacího výkonu - Optický demultiplexor
Katalogové číslo: 56149 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-6-1

ČSN EN 61290-7-1 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 7-1: Vložný útlum mimo pracovní pásmo - Metoda filtrovaného optického výkonu
Katalogové číslo: 79714 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61290-7-1 ed. 2

ČSN EN 61291-5-2 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů
Katalogové číslo: 503418 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61291-5-2 ed. 2

ČSN EN IEC 61290-1-1 ed. 4 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry výkonu a zisku - Metoda analyzátoru optického spektra
Katalogové číslo: 512275 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61290-1-1 ed. 4

ČSN EN IEC 61290-1-3 ed. 4 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda s měřidlem optického výkonu
Katalogové číslo: 513420 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61290-1-3 ed. 4

ČSN EN IEC 61290-4-3 ed. 2 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Parametry přechodného výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu
Katalogové číslo: 506286 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61290-4-3 ed. 2

ČSN EN IEC 61290-4-4 (359271)
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-4: Parametry přechodného zisku - Jednokanálové optické zesilovače s řízeným ziskem
Katalogové číslo: 506954 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61290-4-4

ČSN EN IEC 61281-1 ed. 2 (359272)
Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 505487 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61281-1 ed. 2

ČSN EN 61291-2 ed. 4 (359273)
Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací
Katalogové číslo: 500787 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61291-2 ed. 4

ČSN EN 61291-4 ed. 3 (359273)
Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací
Katalogové číslo: 90709 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61291-4 ed. 3

ČSN EN 61291-6-1 (359273)
Optické zesilovače - Část 6-1: Styková rozhraní - Soubor instrukcí
Katalogové číslo: 82388 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61291-6-1

ČSN EN IEC 61291-1 ed. 4 (359273)
Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 506205 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61291-1 ed. 4

ČSN EN 62148-11 ed. 2 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 11: Aktivní součástkové moduly se 14 vývody
Katalogové číslo: 85845 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-11 ed. 2

ČSN EN 62148-12 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 12: Vysílače s laserovou diodou a koaxiálním RF konektorem
Katalogové číslo: 71507 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-12

ČSN EN 62148-15 ed. 2 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny
Katalogové číslo: 96533 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-15 ed. 2

ČSN EN 62148-16 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 16: Součásti vysílačů a přijímačů pro použití s rozhraním konektorů LC
Katalogové číslo: 85847 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-16

ČSN EN 62148-17 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF
Katalogové číslo: 95407 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-17

ČSN EN 62148-18 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 18: Součásti sériových vysílačů a přijímačů 40 Gbit/s pro použití s rozhraním konektorů LC
Katalogové číslo: 97672 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-18

ČSN EN 62148-2 ed. 2 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF s 10 vývody
Katalogové číslo: 88839 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-2 ed. 2

ČSN EN 62148-3 ed. 2 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF s 20 vývody
Katalogové číslo: 88602 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-3 ed. 2

ČSN EN 62148-4 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 4: Vysílače-přijímače PN 1x9 pro plastová optická vlákna
Katalogové číslo: 69292 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-4

ČSN EN 62148-5 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 5: Optické vláknové moduly SC 1x9
Katalogové číslo: 68653 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-5

ČSN EN 62148-6 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON
Katalogové číslo: 70326 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
Změny a opravy: Z1 10.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62148-6

ČSN EN IEC 62148-1 ed. 2 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Obecně a návod
Katalogové číslo: 504791 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62148-1 ed. 2

ČSN EN IEC 62148-19 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 19: Pouzdro velikosti fotonického čipu
Katalogové číslo: 509418 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62148-19

ČSN EN IEC 62148-21 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA a S-FLGA
Katalogové číslo: 508693 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62148-21

ČSN EN IEC 62148-6 ed. 2 (359274)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON
Katalogové číslo: 511051 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62148-6 ed. 2

ČSN EN 61757-1 ed. 2 (359275)
Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 92051 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: Z1 3.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61757-1 ed. 2

ČSN EN 61757-1-1 (359275)
Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách
Katalogové číslo: 502985 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61757-1-1

ČSN EN 61757-2-2 (359275)
Optické vláknové senzory - Část 2-2: Měření teploty - Distribuované snímání
Katalogové číslo: 504672 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61757-2-2

ČSN EN IEC 61757 (359275)
Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 506956 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61757

ČSN EN IEC 61757-1-1 ed. 2 (359275)
Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách
Katalogové číslo: 511460 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61757-1-1 ed. 2

ČSN EN IEC 61757-4-3 (359275)
Vláknové optické senzory - Část 4-3: Měření elektrického proudu - Polarimetrická metoda
Katalogové číslo: 512268 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61757-4-3

ČSN EN 62149-1 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod
Katalogové číslo: 91082 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62149-1 ed. 2

ČSN EN 62149-2 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny
Katalogové číslo: 96537 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62149-2 ed. 2

ČSN EN 62149-3 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s
Katalogové číslo: 96535 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
Změny a opravy: Z1 3.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62149-3 ed. 2

ČSN EN 62149-4 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet
Katalogové číslo: 87195 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62149-4 ed. 2

ČSN EN 62149-5 ed. 2 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a ICs CDR
Katalogové číslo: 88837 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
Změny a opravy: Z1 3.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62149-5 ed. 2

ČSN EN 62149-6 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 6: Vysílače-přijímače 250 Mbit/s pro plastová optická vlákna v pásmu 650 nm
Katalogové číslo: 70471 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62149-6

ČSN EN 62149-7 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 7: Diskrétní laserová zařízení pro 1 310 nm emitující kolmo k povrchu dutiny
Katalogové číslo: 91870 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62149-7

ČSN EN 62149-8 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 8: Nasazená zařízení reflexních polovodičových optických zesilovačů
Katalogové číslo: 96175 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62149-8

ČSN EN 62149-9 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 9: Nasazený reflexní polovodičový optický zesilovač vysílačů-přijímačů
Katalogové číslo: 96542 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62149-9

ČSN EN IEC 62149-10 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 10: Vysílače-přijímače RoF (radio na optických vláknech) pro mobilní fronthaul
Katalogové číslo: 508058 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62149-10

ČSN EN IEC 62149-11 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 11: Vícekanálový vysílač/přijímač s pouzdrem velikosti čipu s mnohovidovým vláknovým rozhraním
Katalogové číslo: 511718 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62149-11

ČSN EN IEC 62149-3 ed. 3 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s
Katalogové číslo: 511991 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62149-3 ed. 3

ČSN EN IEC 62149-5 ed. 3 (359276)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a IC CDR
Katalogové číslo: 511993 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62149-5 ed. 3

ČSN EN 62150-1 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod
Katalogové číslo: 74671 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62150-1

ČSN EN 62150-2 ed. 2 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON
Katalogové číslo: 88834 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62150-2 ed. 2

ČSN EN 62150-3 ed. 2 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů
Katalogové číslo: 98893 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62150-3 ed. 2

ČSN EN 62150-4 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 4: Relativní intenzitní šum s použitím optického detekčního systému v časové oblasti
Katalogové číslo: 86296 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62150-4

ČSN EN 62150-5 (359277)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 5: Doba ladění kanálu vlnové délky laditelných vysílačů
Katalogové číslo: 503889 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62150-5

ČSN EN 62343 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Obecně a návod
Katalogové číslo: 503985 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343 ed. 2

ČSN EN 62343-1 (359278)
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky
Katalogové číslo: 500722 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
Změny a opravy: Z1 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343-1

ČSN EN 62343-1-2 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 1-2: Normy funkčnosti - Laditelný kompenzátor chromatické disperze (nekonektorovaný)
Katalogové číslo: 99278 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343-1-2 ed. 2

ČSN EN 62343-1-3 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 1-3: Normy funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný)
Katalogové číslo: 93369 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343-1-3 ed. 2

ČSN EN 62343-2 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti
Katalogové číslo: 96896 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
Změny a opravy: Z1 5.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343-2 ed. 2

ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů
Katalogové číslo: 501143 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343-3-1 ed. 2

ČSN EN 62343-3-2 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-2: Šablony funkčních specifikací - Monitorování optického kanálu
Katalogové číslo: 501229 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343-3-2

ČSN EN 62343-3-3 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače
Katalogové číslo: 96369 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
Změny a opravy: Z1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343-3-3

ČSN EN 62343-4-1 (359278)
Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 × 9
Katalogové číslo: 501140 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343-4-1

ČSN EN 62343-5-1 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku
Katalogové číslo: 97671 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62343-5-1 ed. 2

ČSN EN IEC 62343-1 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky
Katalogové číslo: 508630 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62343-1 ed. 2

ČSN EN IEC 62343-2-1 (359278)
Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona
Katalogové číslo: 510052 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62343-2-1

ČSN EN IEC 62343-3-3 ed. 2 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače
Katalogové číslo: 511204 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62343-3-3 ed. 2

ČSN EN IEC 62343-3-4 (359278)
Dynamické moduly - Část 3-4: Šablony funkčních specifikací - Skupinové optické přepínače
Katalogové číslo: 506298 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62343-3-4

ČSN EN IEC 62343-5-2 (359278)
Dynamické moduly - Část 5-2: Zkušební metody - WSS s pevnou mřížkou 1 x N - Měření dynamického přeslechu
Katalogové číslo: 505893 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62343-5-2

ČSN EN 62572-3 ed. 3 (359279)
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích
Katalogové číslo: 500720 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62572-3 ed. 3

ČSN EN 61751 (359281)
Laserové moduly používané pro telekomunikace - Hodnocení spolehlivosti
Katalogové číslo: 55395 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61751

ČSN EN 62007-1 ed. 3 (359282)
Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky
Katalogové číslo: 98584 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62007-1 ed. 3

ČSN EN 62007-2 ed. 2 (359282)
Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody
Katalogové číslo: 84032 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62007-2 ed. 2

ČSN EN 62522 (359283)
Kalibrace laditelných laserových zdrojů
Katalogové číslo: 96054 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62522

ČSN EN 62074-1 ed. 2 (359285)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická vláknová zařízení WDM - Část 1: Kmenová specifikace
Katalogové číslo: 96184 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62074-1 ed. 2

ČSN EN 62496-1 (359290)
Desky optických obvodů - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 84280 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62496-1

ČSN EN 62496-2 (359290)
Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2: Obecný návod pro definici podmínek měření pro optické vlastnosti desek optických obvodů
Katalogové číslo: 503986 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62496-2

ČSN EN 62496-2-1 (359290)
Desky optických obvodů - Část 2-1: Měření - Optický útlum a izolace
Katalogové číslo: 90323 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62496-2-1

ČSN EN 62496-2-2 (359290)
Desky optických obvodů - Část 2-2: Měření - Rozměry desek optických obvodů
Katalogové číslo: 89260 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62496-2-2

ČSN EN 62496-2-4 (359290)
Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkouška optického přenosu pro desky optických obvodů bez vstupních/výstupních vláken
Katalogové číslo: 94896 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62496-2-4

ČSN EN 62496-3 (359290)
Desky optických obvodů - Část 3: Normy funkčnosti - Všeobecně a návod
Katalogové číslo: 88836 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62496-3

ČSN EN 62496-3-1 (359290)
Desky optických obvodů - Norma funkčnosti - Část 3-1: Ohebné desky optických obvodů využívající nekonektorovaná optická skleněná vlákna
Katalogové číslo: 87192 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62496-3-1

ČSN EN 62496-4 (359290)
Desky optických obvodů - Část 4: Normy rozhraní - Všeobecně a návod
Katalogové číslo: 89259 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62496-4

ČSN EN IEC 62496-4-1 (359290)
Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT
Katalogové číslo: 508639 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62496-4-1

ČSN EN IEC 62496-4-214 (359290)
Desky optických obvodů - Část 4-214: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové třicetidvoukanálové symetrické konektory typu PMT
Katalogové číslo: 511462 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62496-4-214

ČSN EN 62614 (359291)
Vláknová optika - Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu
Katalogové číslo: 88076 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
Změny a opravy: Z1 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62614

ČSN EN IEC 62614-1 (359291)
Vláknová optika - Mnohovidové podmínky buzení - Část 1: Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu
Katalogové číslo: 511715 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62614-1