Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3593 - Technologie elektronické montáže

Zobrazit obsah třídy 35

ČSN EN 61760-1 ed. 2 (359310)
Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)
Katalogové číslo: 77601 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
Změny a opravy: Z1 3.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61760-1 ed. 2

ČSN EN 61760-2 ed. 2 (359310)
Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití
Katalogové číslo: 79845 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61760-2 ed. 2

ČSN EN 61760-3 (359310)
Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR)
Katalogové číslo: 86657 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
Změny a opravy: Z1 9.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61760-3

ČSN EN 61760-4 (359310)
Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost
Katalogové číslo: 98354 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
Změny a opravy: A1 10.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61760-4

ČSN EN IEC 61760-1 ed. 3 (359310)
Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)
Katalogové číslo: 511966 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61760-1 ed. 3

ČSN EN IEC 61760-3 ed. 2 (359310)
Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR)
Katalogové číslo: 513082 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61760-3 ed. 2

ČSN EN 61190-1-1 (359320)
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-1: Požadavky na pájecí tavidla pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži
Katalogové číslo: 66475 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61190-1-1

ČSN EN 61190-1-2 ed. 3 (359320)
Připojovací materiály pro elektronické sestavy - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování při montáži elektroniky
Katalogové číslo: 95942 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61190-1-2 ed. 3

ČSN EN IEC 61190-1-3 ed. 3 (359320)
Připojovací materiály pro montáž elektroniky - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice
Katalogové číslo: 505434 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61190-1-3 ed. 3

ČSN EN 62421 (359330)
Technologie elektronické montáže - Elektronické moduly
Katalogové číslo: 80707 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62421

ČSN EN 62878-1-1 (359378)
Substrát se zabudovanými součástkami - Část 1-1: Kmenová specifikace - Zkušební metody
Katalogové číslo: 98352 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62878-1-1

ČSN EN IEC 62878-1 (359378)
Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 1: Kmenová specifikace substrátů pro vnořené součástky
Katalogové číslo: 509546 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62878-1

ČSN EN IEC 62878-2-5 (359378)
Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-5: Směrnice - Implementace 3D formátu dat pro substrát se zabudovanými součástkami
Katalogové číslo: 509916 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62878-2-5

ČSN EN 62090 ed. 2 (359390)
Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky
Katalogové číslo: 503581 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62090 ed. 2

ČSN EN 62137-1-1 (359391)
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-1: Zkouška odolnosti proti odtržení
Katalogové číslo: 80304 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62137-1-1

ČSN EN 62137-1-2 (359391)
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku
Katalogové číslo: 80305 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62137-1-2

ČSN EN 62137-1-3 (359391)
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-3: Zkouška cyklickým padáním
Katalogové číslo: 84143 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62137-1-3

ČSN EN 62137-1-4 (359391)
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-4: Zkouška cyklickým ohybem
Katalogové číslo: 84144 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62137-1-4

ČSN EN 62137-1-5 (359391)
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-5: Mechanická únavová zkouška smykem
Katalogové číslo: 84688 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62137-1-5

ČSN EN 62137-3 (359391)
Technologie montáže elektroniky - Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje
Katalogové číslo: 90736 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62137-3

ČSN EN 62137-4 (359391)
Technologie montáže elektroniky - Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole
Katalogové číslo: 97559 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62137-4

ČSN EN 62739-1 (359395)
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 1: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů bez povrchového zpracování
Katalogové číslo: 94881 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62739-1

ČSN EN 62739-2 (359395)
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním
Katalogové číslo: 502158 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62739-2

ČSN EN 62739-3 (359395)
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 3: Návod pro výběr metod zkoušení eroze
Katalogové číslo: 502995 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62739-3