Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3600 - Osvětlování, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN 61375-2-5 (360000)
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet
Katalogové číslo: 97728 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61375-2-5

ČSN EN 12665 (360001)
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
Katalogové číslo: 514116 Cena: 590 Kč
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12665

ČSN 36 0010 (360010)
Měření světla. Kmenová norma
Katalogové číslo: 3111 Cena: 440 Kč
Vydána: 1965-02-02 Účinnost: 1965-10-01
Změny a opravy: Z1 8.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 0010

ČSN 36 0011-1 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení
Katalogové číslo: 94680 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
Změny a opravy: Z1 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 0011-1

ČSN 36 0011-2 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení
Katalogové číslo: 94681 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
Změny a opravy: Z1 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 0011-2

ČSN 36 0011-3 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
Katalogové číslo: 94682 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 0011-3

ČSN 36 0011-4 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
Katalogové číslo: 94683 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 0011-4

ČSN EN 61341 (360017)
Metoda měření svítivosti v hlavním směru vyzařování a vyzařovacího úhlu(ů) u reflektorových světelných zdrojů
Katalogové číslo: 90157 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61341

ČSN EN 62554 (360017)
Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách
Katalogové číslo: 90380 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
Změny a opravy: A1 8.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62554

ČSN EN 62717 (360017)
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
Katalogové číslo: 503702 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
Změny a opravy: A2 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62717

ČSN EN 60360 (360019)
Normalizovaná metoda měření oteplení patic světelných zdrojů
Katalogové číslo: 56212 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60360

ČSN 36 0020 (360020)
Sdružené osvětlení
Katalogové číslo: 96517 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
Změny a opravy: Z1 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 0020

ČSN EN 50705 (360020)
Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací - Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 517805 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50705

ČSN EN 60630 (360030)
Maximální obrysy pro žárovky
Katalogové číslo: 56799 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
Změny a opravy: A3 4.00t, A4 10.03t, A5 11.05t, A6 4.10t, A7 11.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60630

ČSN EN IEC 61228 ed. 3 (360035)
UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace
Katalogové číslo: 512463 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61228 ed. 3

ČSN EN 14255-1 (360036)
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 1: Ultrafialové záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa
Katalogové číslo: 73838 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14255-1

ČSN EN 14255-2 (360036)
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 2: Viditelné a infračervené záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa
Katalogové číslo: 75519 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14255-2

ČSN EN 14255-3 (360036)
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 3: UV-záření vysílané sluncem
Katalogové číslo: 81182 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14255-3

ČSN EN 14255-4 (360036)
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření
Katalogové číslo: 77819 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14255-4

ČSN EN 16237 (360037)
Klasifikace neelektrických zdrojů inkoherentního optického záření
Katalogové číslo: 92635 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16237

ČSN EN 61231 (360040)
Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS)
Katalogové číslo: 87626 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
Změny a opravy: A1 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61231

ČSN 36 0050-1 (360050)
Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 95337 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 0050-1

ČSN 36 0050-2 (360050)
Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi
Katalogové číslo: 95338 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 0050-2

ČSN 36 0050-3 (360050)
Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba
Katalogové číslo: 95339 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 0050-3

ČSN EN 50490 (360065)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů
Katalogové číslo: 82554 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50490

ČSN EN 61821 ed. 2 (360065)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch sériovými obvody s konstantním proudem
Katalogové číslo: 90506 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61821 ed. 2

ČSN EN 61822 ed. 2 (360065)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu
Katalogové číslo: 85275 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
Změny a opravy: Z1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61822 ed. 2

ČSN EN 61823 (360065)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Sériové transformátory AGL
Katalogové číslo: 68307 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61823

ČSN EN IEC 61820-1 (360065)
Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy
Katalogové číslo: 508922 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61820-1

ČSN EN IEC 61820-3-2 (360065)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-2: Požadavky na napájecí zdroje - Zvláštní požadavky na sériové obvody
Katalogové číslo: 518726 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2024-06-01 Účinnost: 2024-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61820-3-2

ČSN EN IEC 61820-3-4 (360065)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-4: Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 517921 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61820-3-4

ČSN EN IEC 63067 (360065)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Připojovací zařízení - Obecné požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 511857 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63067

ČSN EN 50512 (360066)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS)
Katalogové číslo: 84296 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50512

ČSN P CEN/TS 17623 (360070)
Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) - Svítidla a snímače
Katalogové číslo: 513010 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17623

ČSN EN 61547 ed. 2 (360090)
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti
Katalogové číslo: 85525 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
Změny a opravy: Oprava 2 7.10t, Oprava 1 7.10t, Z1 9.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61547 ed. 2

ČSN EN IEC 61547 ed. 3 (360090)
Zařízení pro obecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti
Katalogové číslo: 517838 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61547 ed. 3

TNI IEC/TR 61547-1 (360090)
Zařízení pro všeobecné osvětlování - EMC požadavky odolnosti - Část 1: Objektivní světelný flikrmetr a metoda zkoušení odolnosti proti kolísání napětí
Katalogové číslo: 514912 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI IEC/TR 61547-1

ČSN EN 62493 ed. 2 (360091)
Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím
Katalogové číslo: 98882 Cena: 570 Kč
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
Změny a opravy: A1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62493 ed. 2

ČSN EN IEC 63103 (360092)
Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu
Katalogové číslo: 512007 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63103

ČSN EN IEC 63129 (360092)
Stanovení charakteristik zapínacího proudu u světelnětechnických výrobků
Katalogové číslo: 511242 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63129

TNI IEC/TR 63158 (360093)
Zařízení pro všeobecné osvětlování - Objektivní metoda pro zkoušení stroboskopických jevů u osvětlovacích zařízení
Katalogové číslo: 514911 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI IEC/TR 63158