Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3608 - Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN 50419 (360800)
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)
Katalogové číslo: 76807 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Z1 1.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50419

ČSN EN 50419 ed. 2 (360800)
Značení elektrických a elektronických zařízení (EEZ) s ohledem na oddělený sběr odpadu EEZ
Katalogové číslo: 515797 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50419 ed. 2

TNI IEC/TR 62635 (360801)
Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti
Katalogové číslo: 93442 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI IEC/TR 62635

ČSN EN 62542 (360810)
Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů
Katalogové číslo: 95033 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62542

TNI CLC/TR 45550 (360820)
Definice vztahující se k materiálové efektivnosti
Katalogové číslo: 512374 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CLC/TR 45550

ČSN EN 45552 (360822)
Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie
Katalogové číslo: 510359 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45552

ČSN EN 45553 (360823)
Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
Katalogové číslo: 511097 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45553

ČSN EN 45554 (360824)
Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
Katalogové číslo: 510360 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45554

ČSN EN 45555 (360825)
Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
Katalogové číslo: 509725 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45555

ČSN EN 45556 (360826)
Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie
Katalogové číslo: 509368 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45556

ČSN EN 45557 (360827)
Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie
Katalogové číslo: 510713 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45557

ČSN EN 45558 (360828)
Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie
Katalogové číslo: 509158 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45558

ČSN EN 45559 (360829)
Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie
Katalogové číslo: 509159 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45559