Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3647 - Rentgeny

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN 61267 ed. 2 (364715)
Lékařské diagnostické rentgenové přístroje - Podmínky záření využívané pro stanovení charakteristik
Katalogové číslo: 76652 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61267 ed. 2

ČSN EN IEC 60580 ed. 2 (364720)
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy
Katalogové číslo: 510850 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60580 ed. 2

ČSN EN 60627 ed. 2 (364722)
Diagnostické rentgenové zobrazovací přístroje - Charakteristiky sekundárních clon pro obecné použití a mamografii
Katalogové číslo: 98443 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60627 ed. 2

ČSN EN 60731 ed. 2 (364727)
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii
Katalogové číslo: 91354 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
Změny a opravy: A1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60731 ed. 2

ČSN EN 62467-1 (364728)
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami
Katalogové číslo: 99349 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62467-1

ČSN EN 60522 (364729)
Stanovení vlastní filtrace rentgenového zářiče
Katalogové číslo: 57983 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-02-01 Účinnost: 2000-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60522

ČSN EN IEC 60522-1 (364729)
Zdravotnické elektrické přístroje - Diagnostické rentgenové zařízení - Část 1: Stanovení ekvivalentní filtrace a trvalé filtrace
Katalogové číslo: 512866 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60522-1

ČSN EN 62220-1-1 (364730)
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-1: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané při skiagrafickém zobrazování
Katalogové číslo: 98105 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62220-1-1

ČSN EN 62220-1-2 (364730)
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-2: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané v mamografii
Katalogové číslo: 81014 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-06-01 Účinnost: 2008-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62220-1-2

ČSN EN 62220-1-3 (364730)
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-3: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané u dynamického zobrazování
Katalogové číslo: 82992 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62220-1-3

ČSN EN IEC 62220-2-1 (364730)
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 2-1: Stanovení účinnosti energetická subtrakce - Detektory používané při zobrazování energetickou subtrakční skiagrafií
Katalogové číslo: 518599 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62220-2-1

ČSN EN 61331-1 ed. 2 (364731)
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů
Katalogové číslo: 97505 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61331-1 ed. 2

ČSN EN 61331-2 ed. 2 (364731)
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule
Katalogové číslo: 97507 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61331-2 ed. 2

ČSN EN 61331-3 ed. 2 (364731)
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů
Katalogové číslo: 97509 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61331-3 ed. 2

ČSN EN 62494-1 (364732)
Zdravotnické elektrické přístroje - Expoziční index u digitálních rentgenových zobrazovacích systémů - Část 1: Definice a požadavky pro všeobecnou skiagrafii
Katalogové číslo: 83382 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62494-1

ČSN EN 61674 ed. 2 (364733)
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku
Katalogové číslo: 93524 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61674 ed. 2

ČSN EN 61262-1 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole
Katalogové číslo: 21466 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61262-1

ČSN EN 61262-2 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru
Katalogové číslo: 21467 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61262-2

ČSN EN 61262-3 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 3: Stanovení rozložení jasu a jasové nerovnoměrnosti
Katalogové číslo: 21468 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61262-3

ČSN EN 61262-4 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 4: Stanovení zkreslení obrazu
Katalogové číslo: 21469 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61262-4

ČSN EN 61262-5 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 5: Stanovení detekční kvantové účinnosti
Katalogové číslo: 21470 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61262-5

ČSN EN 61262-6 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 6: Stanovení poměru kontrastu a indexu oslnění
Katalogové číslo: 21471 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61262-6

ČSN EN 61262-7 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 7: Stanovení modulační přenosové funkce
Katalogové číslo: 22251 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61262-7

ČSN EN 61303 (364737)
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů
Katalogové číslo: 21408 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-04-01 Účinnost: 1997-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61303

ČSN EN 60613 ed. 2 (364742)
Elektrické a zatěžovací parametry rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku
Katalogové číslo: 87151 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60613 ed. 2

ČSN EN 60806 (364743)
Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenek s rotační anodou používaných pro lékařskou diagnostiku
Katalogové číslo: 71478 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
Změny a opravy: Z1 5.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60806

ČSN EN IEC 60806 ed. 2 (364743)
Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenových zářičů a sestav zdroje rentgenového záření pro lékařskou diagnostiku
Katalogové číslo: 516779 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60806 ed. 2

ČSN EN IEC 60336 ed. 3 (364744)
Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařkou diagnostiku - Rozměry ohniska a související charakteristiky
Katalogové číslo: 512235 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60336 ed. 3

ČSN EN 61168 (364761)
Radioterapeutické simulátory - Charakteristiky funkčních vlastností
Katalogové číslo: 50109 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61168

ČSN IEC 1170 (364762)
Radioterapeutické simulátory - Směrnice pro funkční charakteristiky
Katalogové číslo: 50164 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 1170

ČSN EN 61217 ed. 2 (364766)
Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice
Katalogové číslo: 91356 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61217 ed. 2

ČSN EN 60976 (364767)
Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů - Funkční charakteristiky
Katalogové číslo: 81514 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60976

ČSN EN 61675-1 ed. 2 (364767)
Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy
Katalogové číslo: 96224 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
Změny a opravy: Z1 10.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61675-1 ed. 2

ČSN EN 61675-2 ed. 2 (364767)
Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a podmínky - Část 2: Gamakamery pro planární, celotělové a SPECT zobrazování
Katalogové číslo: 99348 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61675-2 ed. 2

ČSN EN IEC 61675-1 ed. 3 (364767)
Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy
Katalogové číslo: 515221 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61675-1 ed. 3

ČSN EN IEC 63073-1 (364767)
Vyhrazené radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: SPECT myokardu
Katalogové číslo: 512074 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63073-1

ČSN EN 61676 (364768)
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii
Katalogové číslo: 67810 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
Změny a opravy: A1 12.09t, Z1 10.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61676

ČSN EN IEC 61676 ed. 2 (364768)
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii
Katalogové číslo: 517586 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61676 ed. 2

ČSN EN 60526 (364771)
Vysokonapěťové konektory lékařských rentgenových přístrojů
Katalogové číslo: 71501 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60526

ČSN EN IEC 62667 (364772)
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické přístroje se svazkem lehkých iontů - Funkční charakteristiky
Katalogové číslo: 505531 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62667

ČSN EN IEC 62985 (364773)
Metody pro výpočet odhadů dávky specifických podle velikosti (SSDE) ve výpočetní tomografii
Katalogové číslo: 509547 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.22t, Oprava 2 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62985