Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3648 - Zdravotnické elektrické přístroje

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem
Katalogové číslo: 505534 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
Změny a opravy: A1 3.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-76

ČSN EN 60601-1 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
Katalogové číslo: 79016 Cena: 2 150 Kč
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
Změny a opravy: A11 9.12t, A1 6.14t, A12 3.15t, Oprava 1 4.16t, A2 2.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-1 ed. 2

ČSN EN 60601-1-10 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou
Katalogové číslo: 82449 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
Změny a opravy: A1 12.15t, A2 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-1-10

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče
Katalogové číslo: 500884 Cena: 550 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
Změny a opravy: A1 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-1-11 ed. 2

ČSN EN 60601-1-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb
Katalogové číslo: 98182 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
Změny a opravy: A1 2.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-1-12

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 99304 Cena: 770 Kč
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
Změny a opravy: A1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-1-2 ed. 3

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení
Katalogové číslo: 82057 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
Změny a opravy: A1 1.14t, Oprava 1 4.16t, A11 10.17t, A2 9.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-1-3 ed. 2

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost
Katalogové číslo: 87267 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
Změny a opravy: A1 12.15t, A2 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-1-6 ed. 3

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů
Katalogové číslo: 80458 Cena: 570 Kč
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
Změny a opravy: A1 10.13t, Oprava 1 4.16t, A11 12.17t, A2 1.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-1-8 ed. 2

ČSN EN 60601-1-9 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí
Katalogové číslo: 82599 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
Změny a opravy: A1 4.14t, A2 2.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-1-9

ČSN EN 60601-2-1 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV
Katalogové číslo: 99680 Cena: 550 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
Změny a opravy: Z1 9.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-1 ed. 2

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů
Katalogové číslo: 98440 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
Změny a opravy: A1 5.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-10 ed. 2

ČSN EN 60601-2-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ozařovačů pro gamaterapii
Katalogové číslo: 98314 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-11 ed. 2

ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii
Katalogové číslo: 98279 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-17 ed. 2

ČSN EN 60601-2-18 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-18: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost endoskopických přístrojů
Katalogové číslo: 99619 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-18 ed. 2

ČSN EN 60601-2-19 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů
Katalogové číslo: 84675 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
Změny a opravy: A11 9.12t, A1 5.17t, Z1 9.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-19

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů
Katalogové číslo: 84677 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
Změny a opravy: A11 9.12t, A1 5.17t, Z2 4.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-21 ed. 2

ČSN EN 60601-2-23 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-23: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost transkutánních monitorů parciálního tlaku
Katalogové číslo: 99515 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-23 ed. 2

ČSN EN 60601-2-24 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů
Katalogové číslo: 501191 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-24 ed. 2

ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů
Katalogové číslo: 99710 Cena: 770 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-25 ed. 2

ČSN EN 60601-2-27 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů
Katalogové číslo: 96384 Cena: 570 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-27 ed. 3

ČSN EN 60601-2-29 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů
Katalogové číslo: 83826 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-29 ed. 2

ČSN EN 60601-2-3 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů
Katalogové číslo: 98437 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
Změny a opravy: A1 3.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-3 ed. 2

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance
Katalogové číslo: 88171 Cena: 590 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
Změny a opravy: A11 9.12t, A1 12.15t, A2 4.16t, A12 10.17t, Oprava 1 10.18t, Oprava 2 10.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-33 ed. 3

ČSN EN 60601-2-34 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku
Katalogové číslo: 95938 Cena: 570 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-34 ed. 3

ČSN EN 60601-2-36 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-36: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro mimotělně buzenou litotrypsi
Katalogové číslo: 98191 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-36 ed. 2

ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů
Katalogové číslo: 81288 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
Změny a opravy: A11 10.12t, A1 4.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-37 ed. 2

ČSN EN 60601-2-4 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů
Katalogové číslo: 89684 Cena: 590 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
Změny a opravy: A1 12.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-4 ed. 2

ČSN EN 60601-2-40 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů
Katalogové číslo: 507318 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-40 ed. 2

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel
Katalogové číslo: 86347 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
Změny a opravy: A11 10.12t, A1 12.15t, Z2 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-41 ed. 2

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy
Katalogové číslo: 87570 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.16t, A1 10.18t, A2 7.20t, Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-43 ed. 2

ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
Katalogové číslo: 85077 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
Změny a opravy: A11 10.12t, A1 7.13t, A2 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-44 ed. 3

ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů
Katalogové číslo: 89346 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
Změny a opravy: A1 4.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-45 ed. 3

ČSN EN 60601-2-47 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-47: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ambulantních elektrokardiografických systémů
Katalogové číslo: 98316 Cena: 550 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-47 ed. 2

ČSN EN 60601-2-5 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových fyzioterapeutických přístrojů
Katalogové číslo: 99682 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-5 ed. 2

ČSN EN 60601-2-50 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů
Katalogové číslo: 84679 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
Změny a opravy: A11 10.12t, A1 5.17t, Z2 4.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-50 ed. 2

ČSN EN 60601-2-52 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek
Katalogové číslo: 87153 Cena: 590 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.12t, A1 12.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-52

ČSN EN 60601-2-54 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii
Katalogové číslo: 85470 Cena: 550 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
Změny a opravy: A1 12.15t, A2 10.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-54

ČSN EN 60601-2-57 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití
Katalogové číslo: 89485 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-57

ČSN EN 60601-2-6 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů
Katalogové číslo: 98439 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
Změny a opravy: A1 3.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-6

ČSN EN 60601-2-62 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-62: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)
Katalogové číslo: 98442 Cena: 570 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-62

ČSN EN 60601-2-63 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení
Katalogové číslo: 98245 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
Změny a opravy: A1 1.20t, A2 2.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-63

ČSN EN 60601-2-64 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-64: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů se svazkem lehkých iontů
Katalogové číslo: 98246 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-64

ČSN EN 60601-2-65 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení
Katalogové číslo: 92908 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
Změny a opravy: A1 10.20t, A2 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-65

ČSN EN 60601-2-68 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-68: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů využívajících rentgenové záření pro obrazem řízenou radioterapii používaných s urychlovači elektronů, s přístroji pro terapii svazkem lehkých iontů a s radionuklidovými terapeutickými ozařovači
Katalogové číslo: 98247 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-68

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV
Katalogové číslo: 98312 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
Změny a opravy: A1 7.16t, Oprava 1 4.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60601-2-8 ed. 2

ČSN EN 80601-2-35 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví
Katalogové číslo: 86349 Cena: 570 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
Změny a opravy: A11 10.12t, A1 5.17t, Z2 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 80601-2-35

ČSN EN 80601-2-58 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii
Katalogové číslo: 98189 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
Změny a opravy: A1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 80601-2-58 ed. 2

ČSN EN IEC 60601-2-1 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV
Katalogové číslo: 512563 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-1 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů
Katalogové číslo: 508029 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-19 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů
Katalogové číslo: 513215 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
Změny a opravy: A1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-19 ed. 2

ČSN EN IEC 60601-2-2 ed. 4 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství
Katalogové číslo: 505878 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-2 ed. 4

ČSN EN IEC 60601-2-20 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů
Katalogové číslo: 512354 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
Změny a opravy: A1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-20 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-21 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů
Katalogové číslo: 514552 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
Změny a opravy: A1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-21 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-22 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů
Katalogové číslo: 512369 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-22 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-28 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku
Katalogové číslo: 508941 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-28 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie
Katalogové číslo: 512134 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-35 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví
Katalogové číslo: 515282 Cena: 570 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
Změny a opravy: A1 7.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-35

ČSN EN IEC 60601-2-39 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu
Katalogové číslo: 508025 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-39 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-41 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel
Katalogové číslo: 515557 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-41 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-43 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční výkony
Katalogové číslo: 517757 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-43 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-46 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů
Katalogové číslo: 509385 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-46 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-50 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů
Katalogové číslo: 514554 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
Změny a opravy: A1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-50 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-66 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost sluchadel a systémů se sluchadly
Katalogové číslo: 511179 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-66 ed. 3

ČSN EN IEC 60601-2-75 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-75: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamickou terapii a fotodynamickou diagnostiku
Katalogové číslo: 509782 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-75

ČSN EN IEC 60601-2-83 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii
Katalogové číslo: 510875 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
Změny a opravy: A11 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60601-2-83

ČSN EN IEC 80601-2-26 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů
Katalogové číslo: 511054 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 80601-2-26

ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů
Katalogové číslo: 508027 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2

ČSN EN IEC 80601-2-49 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů
Katalogové číslo: 509780 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 80601-2-49

ČSN EN IEC 80601-2-59 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí
Katalogové číslo: 509133 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
Změny a opravy: A1 7.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 80601-2-59 ed. 2

ČSN EN IEC 80601-2-60 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení
Katalogové číslo: 510252 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 80601-2-60 ed. 2

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS)
Katalogové číslo: 506529 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 80601-2-71

ČSN EN IEC 80601-2-77 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-77: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost roboticky asistovaných chirurgických přístrojů
Katalogové číslo: 514541 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
Změny a opravy: A1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 80601-2-77

ČSN EN IEC 80601-2-78 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-78: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických robotů pro rehabilitaci, posuzování, kompenzování nebo zmírňování
Katalogové číslo: 510251 Cena: 570 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 80601-2-78

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči
Katalogové číslo: 518900 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-05-01 Účinnost: 2024-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-12

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť
Katalogové číslo: 94386 Cena: 770 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
Změny a opravy: A1 5.20t, A2 5.20t, Z1 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-13

ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť
Katalogové číslo: 515658 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2

ČSN EN ISO 80601-2-55 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů
Katalogové číslo: 505173 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
Změny a opravy: A1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-55 ed. 2

ČSN EN ISO 80601-2-56 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty
Katalogové číslo: 503740 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
Změny a opravy: A1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-56 ed. 2

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii
Katalogové číslo: 507185 Cena: 590 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-61

ČSN EN ISO 80601-2-67 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-67: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro úsporu kyslíku
Katalogové číslo: 511895 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-67

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku
Katalogové číslo: 511897 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-69

ČSN EN ISO 80601-2-70 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-70: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro dechovou terapii spánkové apnoe
Katalogové číslo: 512075 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-70

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru
Katalogové číslo: 518042 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-72

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovacích přístrojů pro dýchání
Katalogové číslo: 513486 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-74

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni
Katalogové číslo: 510158 Cena: 570 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-79

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti
Katalogové číslo: 510264 Cena: 590 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-80

ČSN EN ISO 80601-2-84 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-84: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro prostředí urgentních zdravotnických služeb
Katalogové číslo: 518899 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-05-01 Účinnost: 2024-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-84

ČSN EN ISO 80601-2-85 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-85: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro oxymetrii mozkové tkáně
Katalogové číslo: 512748 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-85

ČSN EN ISO 80601-2-87 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-87: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních ventilátorů
Katalogové číslo: 512946 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-87

ČSN EN ISO 80601-2-90 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-90: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro vysokoprůtokovou respirační terapii
Katalogové číslo: 513941 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 80601-2-90

ČSN EN 62083 ed. 2 (364803)
Zdravotnické elektrické přístroje - Požadavky na bezpečnost systémů plánování radioterapeutické léčby
Katalogové číslo: 86448 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62083 ed. 2

ČSN EN 62274 (364804)
Zdravotnické elektrické přístroje - Bezpečnost záznamových a verifikačních systémů pro radioterapii
Katalogové číslo: 74715 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62274

ČSN EN 61910-1 (364810)
Zdravotnické elektrické přístroje - Dokumentace dávky záření - Část 1: Strukturované zprávy o radiační dávce ve skiagrafii a skiaskopii
Katalogové číslo: 97415 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61910-1

ČSN EN 62563-1 (364815)
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení
Katalogové číslo: 86160 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
Změny a opravy: A1 1.17t, A2 2.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62563-1

ČSN EN IEC 62563-2 (364815)
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 2: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti zdravotnických zobrazovačů
Katalogové číslo: 514422 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62563-2

ČSN EN 50077 (364816)
Nízkoprofilový konektor pro implantabilní kardiostimulátory
Katalogové číslo: 17586 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50077

ČSN EN ISO 23747 (364824)
Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonální funkce spontánně dýchajících osob
Katalogové číslo: 98854 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23747

ČSN EN ISO 26782 (364826)
Anestetické a respirační přístroje - Spirometry pro měření času usilovného výdechu u lidí
Katalogové číslo: 84457 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26782

ČSN EN 62304 (364830)
Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru
Katalogové číslo: 77705 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
Změny a opravy: A1 5.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62304

ČSN EN 82304-1 (364830)
Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost produktů
Katalogové číslo: 504888 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 82304-1

ČSN EN 62464-2 (364840)
Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 2: Kritéria pro klasifikaci sekvenci impulzů
Katalogové číslo: 88209 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62464-2

ČSN EN IEC 62464-1 ed. 2 (364840)
Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu
Katalogové číslo: 508243 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62464-1 ed. 2

ČSN EN 62570 (364845)
Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti
Katalogové číslo: 98156 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62570

ČSN EN 62366-1 (364861)
Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 507295 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
Změny a opravy: A1 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62366-1

ČSN EN 80001-1 (364880)
Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Úkoly, odpovědnost a činnosti
Katalogové číslo: 88502 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
Změny a opravy: Z1 4.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 80001-1

ČSN EN IEC 80001-1 ed. 2 (364880)
Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Bezpečnost, účinnost a ochrana při zavádění a používání připojených zdravotnických prostředků nebo připojeného zdravotnického softwaru
Katalogové číslo: 514242 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 80001-1 ed. 2

ČSN EN IEC 81001-5-1 (364880)
Zdravotnický software a bezpečnost, účinnost a ochrana zdravotnických IT systémů - Část 5-1: Činnosti v životním cyklu produktu
Katalogové číslo: 514773 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 81001-5-1

ČSN EN 61157 ed. 2 (364882)
Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů
Katalogové číslo: 81351 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
Změny a opravy: A1 11.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61157 ed. 2

ČSN EN 61266 (364884)
Ultrazvuk - Použití kapesního dopplerovského detektoru při detekci srdečních ozev plodu - Provozní požadavky, metody měření a dokumentace výsledků
Katalogové číslo: 50174 Cena: 350 Kč
Vydána: 1997-10-01 Účinnost: 1997-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61266

ČSN EN 61206 (364885)
Ultrazvuk - Dopplerovský systém s kontinuální vlnou - Zkušební postupy
Katalogové číslo: 22520 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61206

ČSN EN 61689 ed. 3 (364886)
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz
Katalogové číslo: 94331 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
Změny a opravy: Z1 10.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61689 ed. 3

ČSN EN IEC 61689 ed. 4 (364886)
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz
Katalogové číslo: 515223 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61689 ed. 4

ČSN EN IEC 63009 (364886)
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 20 kHz až 500 kHz
Katalogové číslo: 509002 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63009

ČSN EN 61847 (364887)
Ultrazvuk - Chirurgické systémy - Měření a deklarace základních výstupních charakteristik
Katalogové číslo: 55178 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61847

ČSN EN 61846 (364888)
Ultrazvuk - Litotryptory s rázovou vlnou - Charakteristiky polí
Katalogové číslo: 55518 Cena: 340 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61846

ČSN EN 61391-1 (364889)
Zobrazovací pulzní systémy - Část 1: Techniky kalibrace prostorových měřicích systémů a měření jejich přenosových charakteristik
Katalogové číslo: 78998 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
Změny a opravy: A1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61391-1

ČSN EN 61391-2 (364889)
Ultrazvuk - Zobrazovací pulzní systémy - Část 2: Měření největší hloubky průniku a místního dynamického rozsahu
Katalogové číslo: 86615 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61391-2

ČSN IEC 513 (364891)
Základní hlediska norem bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů
Katalogové číslo: 19110 Cena: 440 Kč
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 513

ČSN EN 62353 ed. 2 (364893)
Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
Katalogové číslo: 97147 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62353 ed. 2

ČSN EN 62555 (364894)
Ultrazvuk - Měření výkonu - Měniče a systémy pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)
Katalogové číslo: 95875 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62555

ČSN EN 50637 (364895)
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti
Katalogové číslo: 504696 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50637