Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3649 - Elektrické přístroje pro laboratoře

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN 61685 (364903)
Ultrazvuk - Systémy měření průtoku - Průtok zkušebním objektem
Katalogové číslo: 64967 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61685

ČSN EN IEC 61828 ed. 2 (364904)
Ultrazvuk - Měniče - Definice a měřicí metody týkající se zaostření vyzařovaných polí
Katalogové číslo: 512232 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61828 ed. 2

ČSN EN 62359 ed. 2 (364905)
Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole
Katalogové číslo: 89331 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
Změny a opravy: A1 5.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62359 ed. 2

ČSN EN IEC 63045 (364906)
Ultrazvuk - Nezaostřující zdroje krátkých pulzů tlaku včetně balistických zdrojů pulzů tlaku - Charakteristiky polí
Katalogové číslo: 510959 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63045