Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3670 - Elektronika a rádiotechnika všeobecně

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN 62368-1 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 516917 Cena: 2 500 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
Změny a opravy: A11 4.23t, Z1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62368-1

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 513043 Cena: 2 333 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.22t, Oprava 4 6.24t, Z1 7.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 3 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 519480 Cena: 2 600 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-07-01 Účinnost: 2024-08-01
Změny a opravy: A11 7.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62368-1 ed. 3

ČSN EN IEC 62368-3 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami
Katalogové číslo: 510237 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62368-3

ČSN EN 62087-1 (367004)
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 500034 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62087-1

ČSN EN 62087-2 (367004)
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média
Katalogové číslo: 99951 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
Změny a opravy: Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62087-2

ČSN EN 62087-3 (367004)
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory
Katalogové číslo: 500031 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
Změny a opravy: Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62087-3

ČSN EN 62087-4 (367004)
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 4: Obrazová záznamová zařízení
Katalogové číslo: 500032 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62087-4

ČSN EN 62087-5 (367004)
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 5: Set top boxy (STB)
Katalogové číslo: 500033 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62087-5

ČSN EN 62087-6 (367004)
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 6: Zvuková zařízení
Katalogové číslo: 98790 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62087-6

ČSN EN IEC 62087-2 ed. 2 (367004)
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média
Katalogové číslo: 517239 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62087-2 ed. 2

ČSN EN IEC 62087-3 ed. 2 (367004)
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory
Katalogové číslo: 517237 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62087-3 ed. 2

ČSN EN IEC 62087-7 (367004)
Zvuková, obrazová a podobná zařízení - Metody měření spotřeby - Část 7: Monitory počítačů
Katalogové číslo: 507152 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62087-7

ČSN EN 62018 (367005)
Spotřeba zařízení informační technologie - Metody měření
Katalogové číslo: 70389 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62018

ČSN EN 62753 (367005)
Přijímače digitálního pozemního televizního vysílání pro systém DTMB
Katalogové číslo: 98788 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62753

ČSN EN 60107-1 (367006)
Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 1: Všeobecně - Vysokofrekvenční a obrazová měření
Katalogové číslo: 55100 Cena: 2 650 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60107-1

ČSN EN 60107-2 (367006)
Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 2: Zvukové kanály - Všeobecné metody a metody pro monofonní kanály
Katalogové číslo: 54940 Cena: 340 Kč
Vydána: 1999-12-01 Účinnost: 2000-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60107-2

ČSN EN 60107-5 (367006)
Doporučené metody měření televizních přijímačů. Část 5: Elektrická měření televizních přijímačů s vícekanálovým zvukem používající dvoukanálový digitální systém NICAM
Katalogové číslo: 20679 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
Změny a opravy: A1 1.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60107-5

ČSN EN 60107-7 (367006)
Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 7: Displeje HDTV
Katalogové číslo: 53550 Cena: 550 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60107-7

ČSN EN 50080 (367007)
Vysokofrekvenční vlastnosti kabelových přijímačů MAC AM-VSB
Katalogové číslo: 52693 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50080

ČSN EN 62379-1 (367009)
Společné řídicí rozhraní - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 80991 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-06-01 Účinnost: 2008-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62379-1

ČSN EN 62379-2 (367009)
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 2: Zvuk
Katalogové číslo: 84974 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62379-2

ČSN EN 62379-3 (367009)
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 3: Obraz
Katalogové číslo: 98789 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62379-3

ČSN EN 62379-5-1 (367009)
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-1: Přenos sítěmi - Obecně
Katalogové číslo: 97138 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62379-5-1

ČSN EN 62379-5-2 (367009)
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-2: Přenos sítěmi - Signalizace
Katalogové číslo: 96219 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62379-5-2

ČSN EN 62379-7 (367009)
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 7: Měření
Katalogové číslo: 98787 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62379-7

ČSN EN 60933-5 (367010)
Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Část 5: Y/C konektor pro obrazové systémy - Hodnoty elektrického přizpůsobení a popis konektoru
Katalogové číslo: 22079 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60933-5

ČSN EN 50201 (367011)
Rozhraní pro DVB-IRD
Katalogové číslo: 64757 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50201

ČSN EN IEC 63181-2 (367012)
Víceobrazovkové LCD terminály - Část 2: Metody měření
Katalogové číslo: 511100 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63181-2

ČSN EN 62637-1 (367013)
Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 1: Specifikace 2 mm válcového rozhraní
Katalogové číslo: 88757 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62637-1

ČSN EN 62637-2 (367013)
Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 2: Zkoušení shody 2 mm válcového rozhraní
Katalogové číslo: 88758 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62637-2

ČSN EN IEC 63034 (367014)
Mikroreproduktory
Katalogové číslo: 511098 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63034

ČSN EN 50390 (367020)
Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení s vysokou spolehlivostí elektrických spojů
Katalogové číslo: 72467 Cena: 570 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50390

ČSN EN 62295 (367022)
Multimediální systémy - Společný komunikační protokol pro interkonektivitu v heterogenních sítích
Katalogové číslo: 84967 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62295

ČSN EN 62634 ed. 2 (367053)
Rádiový datový systém (RDS) - Přijímače a vlastnosti - Metody měření
Katalogové číslo: 98897 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62634 ed. 2

ČSN EN 60315-4 (367090)
Metody měření rádiových přijímačů pro různé druhy vysílání - Část 4: Přijímače kmitočtově modulovaného rozhlasového vysílání
Katalogové číslo: 55806 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60315-4

ČSN IEC 315-3 (367090)
Meracie metódy rádiových prijímačov na různé druhy vysílania. Časť 3: Prijímače amplitúdovo modulovaného rozhlasového vysielania
Katalogové číslo: 15141 Cena: 340 Kč
Vydána: 1993-11-01 Účinnost: 1993-12-01
Změny a opravy: Z1 11.99t, A1 2.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 315-3