Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3673 - Přijímače

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN 50248 (367311)
Vlastnosti přijímačů DAB
Katalogové číslo: 63988 Cena: 350 Kč
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50248

ČSN EN 50255 (367312)
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Specifikace datového rozhraní přijímače (RDI)
Katalogové číslo: 56534 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50255

ČSN EN 50320 (367313)
Systém digitálního rozhlasového vysílání - Specifikace souboru příkazů DAB pro přijímače (DCSR)
Katalogové číslo: 63326 Cena: 570 Kč
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50320

ČSN EN 50094 +A1 (367350)
Systém řízení přístupu pro MAC/packet: EUROCRYPT
Katalogové číslo: 22043 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50094 +A1

ČSN EN 50478 (367351)
Specifikace funkčního přijímače satelitní digitální interaktivní televize s nízkorychlostním zpětným kanálem přes satelit - Specifikace modemové vrstvy
Katalogové číslo: 78610 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50478