Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3676 - Radioreléová a družicová zařízení a systémy

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN CLC/TS 50703 (367605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS
Katalogové číslo: 510715 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50703

ČSN CLC/TS 50703-2 (367605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Specifické požadavky na zkoušení součástí LPS používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu
Katalogové číslo: 513283 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50703-2

ČSN EN 61079-1 (367620)
Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 1: Vysokofrekvenční měření vnějších jednotek
Katalogové číslo: 19164 Cena: 350 Kč
Vydána: 1996-03-01 Účinnost: 1996-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61079-1

ČSN EN 61079-2 (367620)
Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 2: Elektrická měření ladicích jednotek (DBS)
Katalogové číslo: 19200 Cena: 440 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61079-2

ČSN EN 61079-3 (367620)
Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření přijímacích systémů s vnější a ladicí jednotkou
Katalogové číslo: 20343 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61079-3

ČSN EN 61079-5 (367620)
Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření jednotek dekodérů pro systémy MAC/paket
Katalogové číslo: 20344 Cena: 570 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61079-5

ČSN EN 61319-1 (367621)
Propojení zařízení pro družicový příjem - Část 1: Evropa
Katalogové číslo: 53057 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
Změny a opravy: A11 1.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61319-1