Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3679 - Elektromagnetická pole v prostředí člověka

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN 50360 ed. 2 (367901)
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha
Katalogové číslo: 505253 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
Změny a opravy: A1 4.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50360 ed. 2

ČSN EN 62209-1 ed. 2 (367902)
Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz)
Katalogové číslo: 501865 Cena: 1 690 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
Změny a opravy: Z1 5.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62209-1 ed. 2

ČSN EN 62209-2 (367902)
Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz)
Katalogové číslo: 87318 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
Změny a opravy: A1 1.20t, Z1 5.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62209-2

ČSN EN IEC 62209-3 (367902)
Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 3: Systémy založené na vektorovém měření (kmitočtový rozsah 600 MHz až 6 GHz)
Katalogové číslo: 509553 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62209-3

ČSN EN IEC/IEEE 62209-1528 (367902)
Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1528: Modely člověka, vybavení a postupy (kmitočtový rozsah 4 MHz až 10 GHz)
Katalogové číslo: 514239 Cena: 1 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC/IEEE 62209-1528

ČSN EN 62369-1 (367903)
Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech
Katalogové číslo: 84951 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62369-1

ČSN EN 50364 ed. 3 (367904)
Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích
Katalogové číslo: 505663 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50364 ed. 3

ČSN EN 62479 (367905)
Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)
Katalogové číslo: 88956 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62479

ČSN EN 50385 ed. 2 (367908)
Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh
Katalogové číslo: 505252 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50385 ed. 2

ČSN EN IEC 62311 ed. 2 (367909)
Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)
Katalogové číslo: 510160 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62311 ed. 2

ČSN EN 62226-1 (367910)
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 1: Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 73522 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62226-1

ČSN EN 62226-2-1 (367910)
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely
Katalogové číslo: 73431 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62226-2-1

ČSN EN 62226-3-1 (367910)
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely
Katalogové číslo: 80843 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
Změny a opravy: A1 5.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62226-3-1

ČSN EN 50401 ed. 2 (367912)
Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu
Katalogové číslo: 505251 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50401 ed. 2

ČSN EN 50420 (367913)
Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz)
Katalogové číslo: 77463 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50420

ČSN EN 50475 (367915)
Základní normy pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím při provozu rádiových vysílačů v pásmech středních a krátkých vln (3 MHz až 30 MHz)
Katalogové číslo: 81937 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50475

ČSN EN 50413 ed. 2 (367917)
Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)
Katalogové číslo: 510440 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50413 ed. 2

ČSN EN 50496 ed. 2 (367919)
Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti
Katalogové číslo: 506192 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50496 ed. 2

ČSN EN 50499 ed. 2 (367920)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím
Katalogové číslo: 509004 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50499 ed. 2

ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 502549 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50527-1 ed. 2

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (367922)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory
Katalogové číslo: 502551 Cena: 570 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50527-2-1 ed. 2

ČSN EN 50527-2-2 (367922)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory
Katalogové číslo: 506765 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50527-2-2

ČSN EN 50527-2-3 (367922)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-3: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními neurostimulátory
Katalogové číslo: 514137 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50527-2-3

ČSN EN 62110 (367923)
Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva
Katalogové číslo: 86391 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62110

ČSN EN 50554 ed. 2 (367924)
Základní norma pro posouzení vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím in situ v blízkosti vysílacího stanoviště
Katalogové číslo: 514045 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50554 ed. 2

ČSN EN 50566 ed. 2 (367925)
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla
Katalogové číslo: 505254 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
Změny a opravy: A1 4.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50566 ed. 2

ČSN EN 61786-1 (367926)
Měření stejnosměrných magnetických polí a střídavých magnetických a elektrických polí od 1 Hz do 100 kHz s ohledem na vystavení osob - Část 1: Požadavky na měřicí přístroje
Katalogové číslo: 95903 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61786-1

ČSN EN IEC 62764-1 (367926)
Postupy měření úrovní magnetických polí vytvářených elektronickými a elektrickými zařízeními v automobilovém prostředí s ohledem na vystavení člověka - Část 1: Nízkofrekvenční magnetická pole
Katalogové číslo: 516439 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62764-1

ČSN EN 50647 (367927)
Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie
Katalogové číslo: 504197 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50647

ČSN EN 62232 (367927)
Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka
Katalogové číslo: 503899 Cena: 1 690 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62232

ČSN EN IEC 62232 ed. 2 (367927)
Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka
Katalogové číslo: 516560 Cena: 2 250 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62232 ed. 2

ČSN EN 50663 (367928)
Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)
Katalogové číslo: 505287 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50663

ČSN EN 50664 (367929)
Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ
Katalogové číslo: 505466 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50664

ČSN EN 50665 (367930)
Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)
Katalogové číslo: 505465 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50665

ČSN EN IEC/IEEE 63195-1 (367931)
Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) - Část 1: Postup měření
Katalogové číslo: 516846 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC/IEEE 63195-1

ČSN EN IEC/IEEE 63195-2 (367931)
Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla - (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) - Část 2: Postup výpočtu
Katalogové číslo: 516847 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC/IEEE 63195-2