Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3680 - Aplikovaná elektronika

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN 61603-1 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 55382 Cena: 340 Kč
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61603-1

ČSN EN 61603-2 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály
Katalogové číslo: 55383 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
Změny a opravy: Z1 11.04t, A1 6.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61603-2

ČSN EN 61603-3 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy
Katalogové číslo: 55384 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
Změny a opravy: Z1 6.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61603-3

ČSN EN 61603-6 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály
Katalogové číslo: 65078 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61603-6

ČSN EN 61603-7 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace
Katalogové číslo: 70362 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61603-7

ČSN EN 61603-8-1 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály
Katalogové číslo: 71166 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61603-8-1

ČSN EN 50849 (368012)
Nouzové zvukové systémy
Katalogové číslo: 503259 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50849

ČSN EN 61920 ed. 2 (368013)
Přenos infračerveného signálu vzduchem
Katalogové číslo: 71167 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61920 ed. 2

ČSN EN IEC 62980 (368014)
Parazitní komunikační protokol pro vysokofrekvenční bezdrátový přenos výkonu
Katalogové číslo: 517105 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62980

ČSN EN IEC 63254 (368015)
Management a rozhraní pro WPT - Bezdrátové nabíjení mezi zařízeními (D2DWC) pro mobilní zařízení s bezdrátovým napájecím modulem TX/RX
Katalogové číslo: 517104 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63254

ČSN EN 50090-1 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace
Katalogové číslo: 89577 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-1

ČSN EN 50090-3-1 (368051)
Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-1: Aplikační hlediska - Úvod do struktury aplikačního prostředí
Katalogové číslo: 22230 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-07-01 Účinnost: 1997-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-3-1

ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1
Katalogové číslo: 71355 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-3-2 ed. 2

ČSN EN 50090-3-3 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES
Katalogové číslo: 84295 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-3-3

ČSN EN 50090-3-4 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky
Katalogové číslo: 503921 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-3-4

ČSN EN 50090-4-1 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1
Katalogové číslo: 71688 Cena: 570 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-4-1

ČSN EN 50090-4-2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1
Katalogové číslo: 71356 Cena: 550 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-4-2

ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2)
Katalogové číslo: 98347 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-4-3 ed. 2

ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1
Katalogové číslo: 510614 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-5-1 ed. 2

ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár
Katalogové číslo: 510612 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-5-2 ed. 2

ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1
Katalogové číslo: 500479 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-5-3 ed. 2

ČSN EN 50090-6-2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-2: Popis modelu sémantické ontologie IoT
Katalogové číslo: 514340 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-6-2

ČSN EN 50090-6-3 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-3: API IoT HBES třetí strany
Katalogové číslo: 518523 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-6-3

ČSN EN 50090-7-1 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu
Katalogové číslo: 71753 Cena: 590 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50090-7-1