Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3690 - Informační technika všeobecně a terminologie

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN EN ISO/IEC 2382-37 (369001)
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika
Katalogové číslo: 516926 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 2382-37

ČSN ISO/IEC 20926 (369003)
Softwarové a systémové inženýrství - Softwarové měření - Metoda měření funkční velikosti IFPUG 2009
Katalogové číslo: 98484 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20926

ČSN EN 17748-1 (369004)
Základní soubor znalostí pro profese ICT (ICT BoK) - Část 1: Soubor znalostí
Katalogové číslo: 515220 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17748-1

ČSN EN 16234-1 (369005)
Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura
Katalogové číslo: 510212 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16234-1

ČSN ISO/IEC 25000 (369006)
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwaru (SQuaRE) - Pokyn ke SQuaRE
Katalogové číslo: 502151 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 25000

ČSN ISO/IEC 20546 (369008)
Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník
Katalogové číslo: 509482 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20546

ČSN EN ISO 22739 (369009)
Blockchain a technologie distribuovaného registru - Slovník
Katalogové číslo: 512905 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22739

ČSN ISO 5806 (369010)
Zpracování informací. Specifikace jednoduchých rozhodovacích tabulek
Katalogové číslo: 18238 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5806

ČSN ISO 5807 (369011)
Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy a diagramy zdrojů systému
Katalogové číslo: 18290 Cena: 340 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5807

ČSN ISO/IEC 20968 (369012)
Softwarové inženýrství - Analýza funkčních bodů Mk II - Příručka pro praktiky počítání
Katalogové číslo: 67993 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20968

ČSN ISO 23257 (369013)
Blockchain a technologie distribuovaného registru - Referenční architektura
Katalogové číslo: 518264 Cena: 550 Kč
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23257

ČSN EN ISO/IEC 23053 (369017)
Rámec pro systémy umělé inteligence (Al) používající strojové učení (ML)
Katalogové číslo: 518043 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 23053

ČSN EN ISO/IEC 23894 (369018)
Informační technologie - Umělá inteligence - Návod pro management rizik
Katalogové číslo: 519255 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-07-01 Účinnost: 2024-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 23894

ČSN EN ISO/IEC 22989 (369019)
Informační technologie - Umělá inteligence - Pojmy a terminologie umělé inteligence
Katalogové číslo: 518044 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 22989

ČSN ISO/IEC 20924 (369020)
Internet věcí (IoT) - Slovník
Katalogové číslo: 513124 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20924

ČSN ISO/IEC 30141 (369021)
Internet věcí (IoT) - Referenční architektura
Katalogové číslo: 508884 Cena: 590 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 30141

ČSN ISO/IEC 21823-1 (369022)
Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura
Katalogové číslo: 509169 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 21823-1

ČSN ISO/IEC 11411 (369024)
Informační technologie - Zobrazení stavových přechodů softwaru při lidské komunikaci
Katalogové číslo: 51784 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11411

ČSN ISO/IEC 8631 (369025)
Informační technika. Konstrukce programů a konvence pro jejich prezentaci
Katalogové číslo: 18750 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-02-01 Účinnost: 1996-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8631

ČSN ISO/IEC 14568 (369026)
Informační technologie - DXL: Jazyk pro výměnu stromově strukturovaných diagramů
Katalogové číslo: 53954 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 14568

ČSN ISO/IEC 14598-6 (369028)
Softwarové inženýrství - Hodnocení produktu - Část 6: Dokumentace vyhodnocovacích modulů
Katalogové číslo: 65527 Cena: 350 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 14598-6

ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (369035)
Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software
Katalogové číslo: 508732 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC/IEEE 90003

ČSN ISO/IEC 15816 (369038)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní informační objekty pro řízení přístupu
Katalogové číslo: 68171 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 15816

ČSN ISO/IEC 20889 (369039)
Terminologie a klasifikace technik odstranění identifikace dat zvyšujících soukromí
Katalogové číslo: 512282 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20889

ČSN 36 9041 (369041)
Informační technologie - Soubor písmen v české abecedě
Katalogové číslo: 63881 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 9041

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043)
Informační technologie - Správa aktiv IT - Část 1: Systémy správy aktiv IT - Požadavky
Katalogové číslo: 508640 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19770-1

ČSN EN ISO/IEC 30121 (369044)
Informační technologie - Správa forenzního rámce rizik
Katalogové číslo: 500974 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 30121

ČSN ISO/IEC 38500 (369045)
Informační technologie - Správa a řízení IT technologií v organizaci
Katalogové číslo: 509336 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 38500

ČSN 36 9050 (369050)
Informační technika. Rozložení znaků na české klávesnici pro textové a kancelářské systémy
Katalogové číslo: 16548 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
Změny a opravy: opr. 12.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 36 9050

ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku
Katalogové číslo: 516919 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
Změny a opravy: Z1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60950-22 ed. 2

ČSN EN 60950-23 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení
Katalogové číslo: 516920 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
Změny a opravy: Z1 6.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60950-23

ČSN EN 60990 ed. 2 (369060)
Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem
Katalogové číslo: 501516 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60990 ed. 2

ČSN CLC/TS 62367 (369061)
Bezpečnostní hlediska pro signály xDSL v obvodech připojených k telekomunikačním sítím (DSL: digitální účastnické vedení)
Katalogové číslo: 74151 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 62367

ČSN EN 62949 (369061)
Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím
Katalogové číslo: 503288 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62949

ČSN EN 62911 (369062)
Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti
Katalogové číslo: 500909 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62911

ČSN CLC/TS 62441 (369063)
Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky
Katalogové číslo: 502984 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 62441

ČSN EN 62075 ed. 2 (369063)
Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign
Katalogové číslo: 93235 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62075 ed. 2

ČSN EN 50667 (369065)
Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace
Katalogové číslo: 502297 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
Změny a opravy: A1 5.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50667

ČSN EN 62040-4 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy
Katalogové číslo: 94399 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62040-4

ČSN EN 62040-5-3 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky
Katalogové číslo: 502493 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62040-5-3

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 509096 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.20t, A11 8.21t, A1 3.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Katalogové číslo: 506971 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2

ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení
Katalogové číslo: 514093 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3

ČSN EN 50174-1 ed. 3 (369071)
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality
Katalogové číslo: 507195 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
Změny a opravy: A1 1.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50174-1 ed. 3

ČSN EN 50174-2 ed. 3 (369071)
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách
Katalogové číslo: 507198 Cena: 770 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50174-2 ed. 3

ČSN EN 50174-3 ed. 2 (369071)
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov
Katalogové číslo: 95492 Cena: 770 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
Změny a opravy: A1 1.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50174-3 ed. 2

ČSN EN 50310 ed. 4 (369072)
Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách
Katalogové číslo: 501676 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
Změny a opravy: A1 10.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50310 ed. 4

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074)
Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
Katalogové číslo: 508506 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20000-1

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074)
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb
Katalogové číslo: 509788 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20000-2

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074)
Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1
Katalogové číslo: 509787 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20000-3

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074)
Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb
Katalogové číslo: 504670 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20000-6

ČSN EN 15943 (369075)
Formát výměny pro studijní plán (CEF) - Datový model
Katalogové číslo: 88527 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15943

ČSN EN 15981 (369076)
Mobilita evropských studentů - Informace o dosažených výsledcích (EuroLMAI)
Katalogové číslo: 88760 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15981

ČSN EN 15982 (369077)
Metadata pro příležitosti ke vzdělávání - Propagace
Katalogové číslo: 89888 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15982

ČSN EN ISO/IEC 19788-1 (369078)
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 1: Rámec
Katalogové číslo: 92607 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 19788-1

ČSN EN ISO/IEC 19788-2 (369078)
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 2: Dablinské základní prvky
Katalogové číslo: 92604 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 19788-2

ČSN EN ISO/IEC 19788-3 (369078)
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 3: Základní profil aplikace
Katalogové číslo: 94691 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 19788-3

ČSN EN ISO/IEC 19788-5 (369078)
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 5: Základy vzdělávání
Katalogové číslo: 95107 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 19788-5

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (369079)
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Obecný přístup
Katalogové číslo: 92818 Cena: 945 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 19796-1

ČSN ISO/IEC 19796-3 (369079)
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 3: Referenční metody a metriky
Katalogové číslo: 95445 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19796-3

ČSN EN 16425 (369080)
Jednoduché otevřené rozhraní
Katalogové číslo: 96071 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16425

ČSN EN 62321-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled
Katalogové číslo: 94318 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-1

ČSN EN 62321-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku
Katalogové číslo: 95874 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
Změny a opravy: Z1 4.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-2

ČSN EN 62321-3-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
Katalogové číslo: 95873 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-3-1

ČSN EN 62321-3-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku
Katalogové číslo: 95856 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-3-2

ČSN EN 62321-4 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS
Katalogové číslo: 95854 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
Změny a opravy: A1 4.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-4

ČSN EN 62321-5 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS
Katalogové číslo: 95852 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-5

ČSN EN 62321-6 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Katalogové číslo: 99596 Cena: 550 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-6

ČSN EN 62321-7-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou
Katalogové číslo: 500079 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-7-1

ČSN EN 62321-7-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou
Katalogové číslo: 503760 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-7-2

ČSN EN 62321-8 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)
Katalogové číslo: 503122 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62321-8

ČSN EN IEC 62321-12 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 12: Společné stanovení - Polybromované bifenyly, polybromované difenylethery a ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem
Katalogové číslo: 517418 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62321-12

ČSN EN IEC 62321-2 ed. 2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku
Katalogové číslo: 513944 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62321-2 ed. 2

ČSN EN IEC 62321-3-3 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-3: Předběžné testování - polybromovaných bifenylů, polybromovaných difenyletherů a ftalátů v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií a použitím pyrolýzy/termální desorpce (Py/TD-GC-MS)
Katalogové číslo: 513942 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62321-3-3

ČSN EN IEC 62321-3-4 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-4: Předběžné zkoušení ftalátů v polymerech elektrotechnických produktů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s ultrafialovým detektorem (HPLC-UV), chromatografií na tenké vrstvě (TLC) a tepelnou desorpční hmotnostní spektrometrií (TD-MS)
Katalogové číslo: 517872 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62321-3-4

ČSN EN IEC 62321-9 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 9: Hexabromocyklododekan v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS)
Katalogové číslo: 513943 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62321-9

ČSN EN IEC 62430 ed. 2 (369081)
Ekodesign elektrických a elektronických produktů
Katalogové číslo: 510090 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62430 ed. 2

ČSN CLC/TS 50625-3-1 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění - Obecně
Katalogové číslo: 99051 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50625-3-1

ČSN CLC/TS 50625-3-2 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje
Katalogové číslo: 500694 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50625-3-2

ČSN CLC/TS 50625-3-3 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje
Katalogové číslo: 505094 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50625-3-3

ČSN CLC/TS 50625-3-4 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-4: Specifikace k odstraňování znečištění - zařízení pro teplotní výměnu
Katalogové číslo: 505095 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50625-3-4

ČSN CLC/TS 50625-3-5 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-5: Technická specifikace k odstranění znečištění - fotovoltaické panely
Katalogové číslo: 505475 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50625-3-5

ČSN CLC/TS 50625-4 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ
Katalogové číslo: 505104 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50625-4

ČSN CLC/TS 50625-5 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 5: Specifikace pro finální zpracování frakcí OEEZ - měď a ušlechtilé kovy
Katalogové číslo: 505476 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50625-5

ČSN EN 50625-1 (369082)
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování
Katalogové číslo: 96366 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50625-1

ČSN EN 50625-2-1 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů
Katalogové číslo: 98200 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50625-2-1

ČSN EN 50625-2-2 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje
Katalogové číslo: 99052 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50625-2-2

ČSN EN 50625-2-3 (369082)
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC
Katalogové číslo: 504623 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50625-2-3

ČSN EN 50625-2-4 (369082)
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů
Katalogové číslo: 505052 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50625-2-4

ČSN EN IEC 62474 ed. 2 (369082)
Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty
Katalogové číslo: 508255 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
Změny a opravy: A1 9.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62474 ed. 2

TNI CLC/TR 50625-6 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614
Katalogové číslo: 506406 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CLC/TR 50625-6

ČSN EN IEC 63000 (369083)
Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických produktů z hlediska omezování nebezpečných látek
Katalogové číslo: 507096 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63000

ČSN EN 50614 (369084)
Požadavky na přípravu odpadních elektrických a elektronických zařízení k opětovnému použití
Katalogové číslo: 510587 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50614

ČSN EN 50693 (369085)
Pravidla produktové kategorie pro posuzování životního cyklu elektronických a elektrických produktů a systémů
Katalogové číslo: 510790 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50693