Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3692 - Lokální počítačové sítě (LAN)

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN ISO/IEC 2593 (369202)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Rozměry důležité pro zasunutelnost 34-pólového konektoru rozhraní DTE/DCE a přiřazení čísel kontaktům
Katalogové číslo: 66242 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 2593

ČSN ISO 9543 (369204)
Systémy zpracování informací. Výměna informací mezi systémy. Kvalita signálu na rozhraních KZ/UZ při synchronním přenosu
Katalogové číslo: 15214 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-01-01 Účinnost: 1994-02-01
Změny a opravy: opr. 3.94, opr. 5.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9543

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky
Katalogové číslo: 91086 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7816-1

ČSN ISO/IEC 7816-10 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty
Katalogové číslo: 69221 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7816-10

ČSN ISO/IEC 7816-12 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury
Katalogové číslo: 85140 Cena: 550 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7816-12

ČSN ISO/IEC 7816-13 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí
Katalogové číslo: 87111 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7816-13

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů
Katalogové číslo: 85139 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7816-2

ČSN ISO/IEC 7816-3 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu
Katalogové číslo: 85138 Cena: 550 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7816-3

ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací
Katalogové číslo: 74382 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7816-5

ČSN ISO/IEC 7816-7 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)
Katalogové číslo: 69222 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7816-7

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet
Katalogové číslo: 508460 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7816-9

ČSN ISO/IEC 8878 (369205)
Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Použití X.25 k poskytování síťové služby OSI v módu se spojením
Katalogové číslo: 16526 Cena: 770 Kč
Vydána: 1994-10-01 Účinnost: 1994-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8878

ČSN ISO/IEC 8802-2 (369206)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 2: Řízení logického spoje
Katalogové číslo: 55258 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8802-2

ČSN ISO/IEC 8886 (369207)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice spojové služby
Katalogové číslo: 55742 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8886

ČSN ISO 1155 (369208)
Zpracování informací - Použití podélné parity k detekci chyb v informačních zprávách
Katalogové číslo: 17517 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1155

ČSN ISO 1177 (369209)
Zpracování informací. Struktura znaků pro arytmický a synchronní znakově orientovaný přenos
Katalogové číslo: 17015 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-02-01 Účinnost: 1995-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1177

ČSN ISO 7478 (369212)
Systémy zpracování informací. Datová komunikace. Procedury vícenásobného spoje
Katalogové číslo: 17712 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7478

ČSN ISO/IEC 8481 (369213)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Přímá spojení od DTE k DTE
Katalogové číslo: 57852 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8481

ČSN ISO/IEC 8602 +Amd.1 (369214)
Informační technologie - Protokol pro poskytování transportní služby OSI v režimu bez spojení
Katalogové číslo: 56594 Cena: 340 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8602 +Amd.1

ČSN ISO 1745 (369216)
Zpracování informací. Procedury řízení v základním režimu pro systémy datové komunikace
Katalogové číslo: 17578 Cena: 350 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1745

ČSN ISO 9542 (369218)
Systémy zpracování informací. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Protokol přesměrování koncového systému na mezilehlý systém pro použití spolu s protokolem pro poskytování služby sítě v režimu bez spojení (ISO 8473)
Katalogové číslo: 17359 Cena: 440 Kč
Vydána: 1995-05-01 Účinnost: 1995-06-01
Změny a opravy: Amd.1 12.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9542

ČSN ISO/IEC 11569 (369219)
Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a přiřazení čísel kontaktů 26-pólového konektoru rozhraní
Katalogové číslo: 18251 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11569

ČSN ISO/IEC 13575 (369220)
Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní
Katalogové číslo: 20618 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 13575

ČSN ISO/IEC 10177 (369221)
Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Poskytování služby síťové vnitřní vrstvy v režimu se spojením mezilehlými systémy při použití ISO/IEC 8208 protokolu paketové vrstvy X.25
Katalogové číslo: 19308 Cena: 440 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10177

ČSN ISO/IEC 9545 (369222)
Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura aplikační vrstvy
Katalogové číslo: 19249 Cena: 340 Kč
Vydána: 1996-02-01 Účinnost: 1996-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 9545

ČSN ISO/IEC 8881 (369223)
Systémy zpracování informací - Datová komunikace - Používání protokolu paketové úrovně X.25 v lokálních sítích
Katalogové číslo: 21888 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8881

ČSN ISO/IEC 10026-1 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 1: Model OSI TP
Katalogové číslo: 55246 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10026-1

ČSN ISO/IEC 10026-2 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 2: Služba OSI TP
Katalogové číslo: 55245 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10026-2

ČSN ISO/IEC 10026-3 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 3: Specifikace protokolu
Katalogové číslo: 59569 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10026-3

ČSN ISO/IEC 10026-4 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)
Katalogové číslo: 55243 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10026-4

ČSN ISO/IEC 10026-5 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 5: Proforma aplikačního kontextu a směrnice při používání OSI TP
Katalogové číslo: 59568 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10026-5

ČSN ISO/IEC 10026-6 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 6: Transfer nestrukturovaných dat
Katalogové číslo: 55242 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10026-6

ČSN ISO/IEC 10022 (369228)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice fyzické služby
Katalogové číslo: 55741 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10022

ČSN ISO/IEC 14766 (369229)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Používání aplikací OSI pomocí protokolu řídicího přenos (TCP) v Internetu
Katalogové číslo: 55846 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 14766

ČSN ISO/IEC 8882-1 (369230)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 1: Obecné principy
Katalogové číslo: 57855 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8882-1

ČSN ISO/IEC 8882-2 (369230)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 2: Sestava testů shody spojové vrstvy
Katalogové číslo: 62879 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8882-2

ČSN ISO/IEC 8882-3 (369230)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 3: Sestava testů shody paketové vrstvy
Katalogové číslo: 62880 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8882-3

ČSN ISO/IEC 8480 (369231)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Řízení záložního provozu rozhraní DTE/DCE používajícího vazební obvody podle Doporučení ITU-T V.24
Katalogové číslo: 57853 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 8480

ČSN ISO/IEC 10737 (369233)
Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k transportní vrstvě OSI
Katalogové číslo: 59570 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10737

ČSN ISO/IEC 7776 (369234)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury pro vysokoúrovňové řízení datového spoje - Popis procedur datového spoje kompatibilních s LAPB X.25 pro provoz s DTE
Katalogové číslo: 26014 Cena: 550 Kč
Vydána: 1997-10-01 Účinnost: 1997-11-01
Změny a opravy: Amd.1 8.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 7776

ČSN ISO/IEC 10733 (369235)
Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k síťové vrstvě OSI
Katalogové číslo: 59597 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10733

ČSN ISO/IEC TR 11802-5 (369236)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Technické zprávy a směrnice - Část 5: Vytváření mostů řízení přístupu k médiu (MAC) u Ethernetu V2.0 v lokálních sítích
Katalogové číslo: 55251 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC TR 11802-5

ČSN ISO/IEC 10173 (369238)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Konektor rozhraní a přiřazení kontaktů pro primární přístupový konektor k integrovaným službám digitální sítě (ISDN) umístěný v referenčních bodech S a T
Katalogové číslo: 81588 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10173

ČSN ISO/IEC 10030 (369239)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Protokol výměny směrovací informace koncového systému pro použití ve spojení s ISO/IEC 8878
Katalogové číslo: 21973 Cena: 440 Kč
Vydána: 1997-09-01 Účinnost: 1997-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10030

ČSN ISO/IEC 11570 (369240)
Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Propojení otevřených systémů. Mechanismus identifikace transportního protokolu
Katalogové číslo: 19128 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-03-01 Účinnost: 1996-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11570

ČSN ISO/IEC 11571 (369241)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromé sítě integrovaných služeb - Adresování
Katalogové číslo: 81746 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11571

ČSN ISO/IEC 11579-1 (369242)
Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Soukromá síť integrovaných služeb. Část 1: Referenční konfigurace ústředen PISN (PINX)
Katalogové číslo: 19829 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11579-1

ČSN ISO/IEC 11573 (369244)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Metody synchronizace a technické požadavky na soukromé sítě integrovaných služeb
Katalogové číslo: 20672 Cena: 440 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11573

ČSN ISO/IEC 10736 (369245)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Bezpečnostní protokol transportní vrstvy
Katalogové číslo: 52520 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10736

ČSN ISO/IEC 11577 (369246)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní protokol síťové vrstvy
Katalogové číslo: 52518 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11577

ČSN ISO/IEC 11586-1 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace
Katalogové číslo: 71027 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11586-1

ČSN ISO/IEC 11586-2 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 2: Definice služby prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)
Katalogové číslo: 71028 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11586-2

ČSN ISO/IEC 11586-3 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 3: Specifikace protokolu prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)
Katalogové číslo: 71029 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11586-3

ČSN ISO/IEC 11586-4 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 4: Specifikace ochraňující přenosové syntaxe
Katalogové číslo: 71030 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11586-4

ČSN ISO/IEC 11586-5 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)
Katalogové číslo: 71031 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11586-5

ČSN ISO/IEC 11586-6 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) ochraňující přenosové syntaxe
Katalogové číslo: 71032 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11586-6

ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1 (369249)
Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace
Katalogové číslo: 73285 Cena: 550 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1

ČSN ISO/IEC 13712-2 +Amd. 1 (369249)
Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Definice služby pro prvek služby dálkových operací (ROSE)
Katalogové číslo: 71302 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 13712-2 +Amd. 1

ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd. 1 (369249)
Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE)
Katalogové číslo: 71301 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd. 1

ČSN ISO/IEC 14700 (369250)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Síťový rychlý bytový protokol
Katalogové číslo: 58013 Cena: 350 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 14700

ČSN ISO/IEC 14699 (369251)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Transportní rychlý bytový protokol
Katalogové číslo: 58012 Cena: 350 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 14699

ČSN ISO/IEC 14765 (369252)
Informační technologie - Základní struktura pro identifikaci a zapouzdření protokolu
Katalogové číslo: 57845 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 14765

ČSN ISO/IEC 10745 (369259)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Model bezpečnosti vyšších vrstev
Katalogové číslo: 57987 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-02-01 Účinnost: 2000-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10745

ČSN ISO/IEC TR 13594 (369260)
Informační technologie - Bezpečnost nižších vrstev
Katalogové číslo: 57848 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC TR 13594

ČSN ISO/IEC 13252 (369262)
Informační technologie - Definice transportní služby zdokonalených komunikací
Katalogové číslo: 60657 Cena: 550 Kč
Vydána: 2000-12-01 Účinnost: 2001-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 13252

ČSN ISO/IEC 13239 (369263)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury řízení datového spoje vysoké úrovně (HDLC)
Katalogové číslo: 84989 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 13239

ČSN ISO/IEC 13642 (369264)
Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k fyzické vrstvě OSI
Katalogové číslo: 62878 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 13642

ČSN ISO/IEC 21990 (369268)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Privátní síť s integrovanými službami - Meziústřednový signalizační protokol - Služba pro krátkou zprávu
Katalogové číslo: 67039 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 21990

ČSN ISO/IEC 18017 (369271)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Mapovací funkce pro využití scénářů virtuální soukromé sítě
Katalogové číslo: 68692 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 18017

ČSN ISO/IEC 19058 (369272)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol
Katalogové číslo: 68757 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19058

ČSN ISO/IEC 19459 (369273)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Transfer volání v jediném kroku - doplňková služba
Katalogové číslo: 68693 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19459

ČSN ISO/IEC 20161 (369275)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Použití QSIG v referenčním bodě C mezi PINX a propojující sítí
Katalogové číslo: 68759 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 20161

ČSN ISO/IEC 21407 (369276)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - doplňková služba
Katalogové číslo: 68758 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 21407

ČSN ISO/IEC 21409 (369278)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Vnitropodnikové telekomunikační sítě - Spolupráce při signalizaci mezi QSIG a H.323 - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb
Katalogové číslo: 68760 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 21409

ČSN EN 419251-1 (369282)
Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 1: Profil ochrany pro základní funkce
Katalogové číslo: 93052 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419251-1

ČSN EN 419251-2 (369282)
Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 2: Profil ochrany pro rozšíření důvěryhodného kanálu pro aplikaci generující certifikát
Katalogové číslo: 93051 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419251-2

ČSN EN 419251-3 (369282)
Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 3: Další funkce pro zabezpečení cílů
Katalogové číslo: 93045 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419251-3

ČSN ISO/IEC 21888 (369282)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě
Katalogové číslo: 68754 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 21888

ČSN ISO/IEC 21889 (369283)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě
Katalogové číslo: 68755 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 21889

ČSN ISO/IEC TR 10171 (369284)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Seznam standardních protokolů datové vrstvy, které používají třídy procedur vysokoúrovňového řízení datového spoje (HDLC), seznam identifikátorů standardních formátů XID, seznam identifikátorů standardních formátů informačního pole nastavení režimu a seznam identifikačních hodnot standardní množiny parametrů definovaných uživatelem
Katalogové číslo: 68045 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC TR 10171