Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3698 - Zpracování a výměna dokumentů

Zobrazit obsah třídy 36

ČSN ISO/IEC 27031 (369801)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro připravenost informačních a komunikačních technologií pro kontinuitu činnosti organizace
Katalogové číslo: 98676 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 27031

ČSN EN ISO/IEC 18045 (369805)
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT
Katalogové číslo: 518763 Cena: 3 200 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 18045

ČSN EN 17640 (369806)
Metodika hodnocení kybernetické bezpečnosti pro ICT produkty
Katalogové číslo: 516612 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17640

ČSN ISO/IEC 11581-1 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 63376 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11581-1

ČSN ISO/IEC 11581-2 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 2: Ikony objektů
Katalogové číslo: 61790 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11581-2

ČSN ISO/IEC 11581-3 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů
Katalogové číslo: 63513 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11581-3

ČSN ISO/IEC 11581-6 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí
Katalogové číslo: 59365 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 11581-6

ČSN ISO/IEC TR 10183-1 (369823)
Informační technika. Textové a kancelářské systémy, architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 1: Metodika zkoušení
Katalogové číslo: 18409 Cena: 340 Kč
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC TR 10183-1

ČSN ISO/IEC TR 10183-2 (369823)
Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 2: Osnova pro abstraktní testovací případy
Katalogové číslo: 18404 Cena: 550 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC TR 10183-2

ČSN ISO/IEC 10166-1 (369824)
Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 1: Definice a procedury abstraktní služby
Katalogové číslo: 18405 Cena: 945 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
Změny a opravy: Amd.2 5.99t, Amd.1 5.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10166-1

ČSN ISO/IEC 10166-2 (369824)
Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 2: Specifikace protokolu
Katalogové číslo: 18461 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
Změny a opravy: Amd.1 12.98t, Amd.2 1.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10166-2

ČSN ISO/IEC 10741-1 +Amd.1 (369828)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů - Dialogová interakce - Část 1: Řízení kurzoru pro editování textu
Katalogové číslo: 55656 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10741-1 +Amd.1

ČSN ISO/IEC 10175-1 +Cor.1 (369829)
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby
Katalogové číslo: 56241 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
Změny a opravy: Oprava 2 4.04, Oprava 3 4.04, Oprava 1 4.04 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10175-1 +Cor.1

ČSN ISO/IEC 10175-2 (369829)
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 2: Specifikace protokolu
Katalogové číslo: 56242 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10175-2

ČSN ISO/IEC 10175-3 (369829)
Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 3: Definice a procedury abstraktní služby managementu
Katalogové číslo: 67188 Cena: 550 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 10175-3

ČSN ISO/IEC 15445 (369831)
Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML)
Katalogové číslo: 63569 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 15445

ČSN ISO/IEC 13714 (369835)
Informační technologie - Zpracování dokumentů a související komunikace - Uživatelské rozhraní k telefonním službám - Aplikace zpracování hlasových zpráv
Katalogové číslo: 56430 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 13714

ČSN ISO/IEC 14755 (369836)
Informační technologie - Vstupní metody pro zavádění znaků z repertoáru ISO/IEC 10646 na klávesnici nebo jiném vstupním zařízení
Katalogové číslo: 55674 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 14755

ČSN ISO/IEC 14834 (369837)
Informační technologie - Distribuované zpracování transakcí - Specifikace XA
Katalogové číslo: 53907 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 14834

ČSN ISO/IEC 14754 (369839)
Informační technologie - Rozhraní založená na peru - Obecné pohyby při editování textu v systémech založených na peru
Katalogové číslo: 60223 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2000-11-01 Účinnost: 2000-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 14754

ČSN ISO/IEC 15411 (369840)
Informační technologie - Segmentovaná uspořádání klávesnice
Katalogové číslo: 60753 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 15411

ČSN ISO/IEC 15412 (369841)
Informační technologie - Uspořádání klávesnic přenosných počítačů
Katalogové číslo: 60754 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 15412

ČSN ISO/IEC 13673 (369842)
Informační technologie - Zpracování dokumentů a související komunikace - Testování shody pro systémy používající standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML)
Katalogové číslo: 61452 Cena: 440 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 13673

ČSN ISO/IEC 18035 (369843)
Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací
Katalogové číslo: 69609 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 18035

ČSN ISO/IEC 18036 (369844)
Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro nástrojové lišty prohlížečů World Wide Web
Katalogové číslo: 71340 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 18036

ČSN ISO/IEC 26300 (369845)
Informační technologie - Formát otevřeného dokumentu pro kancelářské aplikace (OpenDocument) v1.0
Katalogové číslo: 80127 Cena: 5 100 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 26300

ČSN EN ISO/IEC 27037 (369846)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů
Katalogové číslo: 500973 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 27037

ČSN EN ISO/IEC 27038 (369847)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace pro digitální zpracování dokumentů
Katalogové číslo: 500979 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 27038

ČSN EN ISO/IEC 27040 (369849)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Zabezpečení úložišť dat
Katalogové číslo: 500978 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 27040

ČSN EN ISO/IEC 27041 (369850)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice k zajištění vhodných a přiměřených metod zjišťování kolizních stavů
Katalogové číslo: 500977 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 27041

ČSN EN ISO/IEC 27042 (369851)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro analýzu a interpretaci uložených digitálních dat
Katalogové číslo: 500976 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 27042

ČSN EN ISO/IEC 27043 (369852)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů
Katalogové číslo: 500975 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 27043

ČSN ISO/IEC 19792 (369858)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hodnocení bezpečnosti biometriky
Katalogové číslo: 98483 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19792

ČSN ISO/IEC 19989-1 (369859)
Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 1: Rámec
Katalogové číslo: 513789 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19989-1

ČSN ISO/IEC 19989-2 (369859)
Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 2: Výkonnost biometrického rozpoznávání
Katalogové číslo: 514159 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19989-2

ČSN ISO/IEC 19989-3 (369859)
Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 3: Detekce prezentačního útoku
Katalogové číslo: 514531 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19989-3

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura
Katalogové číslo: 92758 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-1

ČSN ISO/IEC 19794-10 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 10: Data geometrického obrysu ruky
Katalogové číslo: 80434 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-10

ČSN ISO/IEC 19794-11 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky
Katalogové číslo: 95083 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
Změny a opravy: Amd. 1 5.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-11

ČSN ISO/IEC 19794-13 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 13: Hlasová data
Katalogové číslo: 506526 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-13

ČSN ISO/IEC 19794-15 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 15: Data obrazu dlaňových rýh
Katalogové číslo: 506447 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-15

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu
Katalogové číslo: 93411 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-2

ČSN ISO/IEC 19794-3 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu
Katalogové číslo: 80311 Cena: 550 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-3

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu
Katalogové číslo: 503022 Cena: 590 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
Změny a opravy: Amd. 1 10.17t, Amd. 2 10.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-4

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje
Katalogové číslo: 92920 Cena: 770 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-5

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky
Katalogové číslo: 92757 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-6

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu
Katalogové číslo: 94462 Cena: 590 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-8

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu
Katalogové číslo: 92759 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19794-9

ČSN ISO/IEC 19795-1 (369861)
Informační technologie - Testování biometrické výkonnosti a podávání zpráv - Část 1: Principy a rámec
Katalogové číslo: 518722 Cena: 590 Kč
Vydána: 2024-05-01 Účinnost: 2024-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19795-1

ČSN ISO/IEC 19795-2 (369861)
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře
Katalogové číslo: 82417 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19795-2

ČSN ISO/IEC 19795-4 (369861)
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 4: Testování výkonnosti interoperability
Katalogové číslo: 83562 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19795-4

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861)
Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě
Katalogové číslo: 95291 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19795-7

ČSN ISO/IEC TR 19795-3 (369861)
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 3: Testování specifické pro danou modalitu
Katalogové číslo: 82418 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC TR 19795-3

ČSN ISO/IEC 30107-2 (369862)
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 2: Datové formáty
Katalogové číslo: 506824 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 30107-2

ČSN ISO/IEC 30107-3 (369862)
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 3: Testování a podávání zpráv
Katalogové číslo: 518721 Cena: 440 Kč
Vydána: 2024-05-01 Účinnost: 2024-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 30107-3

ČSN ISO/IEC 30107-4 (369862)
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 4: Profil pro testování mobilních zařízení
Katalogové číslo: 512174 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 30107-4

ČSN ISO/IEC 30137-1 (369863)
Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému
Katalogové číslo: 511120 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 30137-1

ČSN ISO/IEC 19785-4 (369864)
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 4: Specifikace formátu bezpečnostního bloku
Katalogové číslo: 89790 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19785-4

ČSN ISO/IEC 17788 (369865)
Informační technologie - Cloud computing - Přehled a slovník
Katalogové číslo: 501523 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 17788

ČSN ISO/IEC 17789 (369866)
Informační technologie - Cloud computing - Referenční architektura
Katalogové číslo: 501663 Cena: 570 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 17789

ČSN ISO/IEC 19086-1 (369867)
Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 1: Přehled a pojmy
Katalogové číslo: 503918 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19086-1

ČSN ISO/IEC 19086-2 (369867)
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 2: Model metrik
Katalogové číslo: 509786 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
Změny a opravy: Amd. 1 3.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19086-2

ČSN ISO/IEC 19086-3 (369867)
Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 3: Základní požadavky pro shodu
Katalogové číslo: 507029 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19086-3

ČSN ISO/IEC 19086-4 (369867)
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 4: Komponenty bezpečnosti a ochrany Pll
Katalogové číslo: 509461 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 19086-4

ČSN EN ISO/IEC 19790 (369879)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní požadavky na kryptografické moduly
Katalogové číslo: 510100 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 19790

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369881)
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu
Katalogové číslo: 93489 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15480-1

ČSN P CEN/TS 15480-5 (369881)
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 5: Obecná doporučení
Katalogové číslo: 93490 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15480-5

ČSN P CEN/TS 16428 (369881)
Profily biometrické interoperability - Nejlepší praxe pro snímání najednou všech deseti otisků
Katalogové číslo: 92605 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16428

ČSN EN 419211-2 (369882)
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 2: Přístroje na generování klíče
Katalogové číslo: 93954 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419211-2

ČSN EN 419211-3 (369883)
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 3: Přístroje na přenos klíče
Katalogové číslo: 94759 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419211-3

ČSN EN 419211-4 (369884)
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 4: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací generování certifikátu
Katalogové číslo: 94700 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419211-4

ČSN EN 419211-5 (369885)
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 5: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací vytvářející podpis
Katalogové číslo: 94863 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419211-5

ČSN ISO/IEC 24745 (369887)
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Ochrana biometrických informací
Katalogové číslo: 518677 Cena: 550 Kč
Vydána: 2024-05-01 Účinnost: 2024-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO/IEC 24745

ČSN EN 419211-1 (369888)
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 1: Přehled
Katalogové číslo: 96563 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419211-1

ČSN EN 419211-6 (369889)
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 6: Rozšíření pro zařízení pro importování klíče a důvěryhodná komunikace s aplikací vytvářející podpis
Katalogové číslo: 96564 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419211-6

ČSN EN 419212-1 ed. 2 (369890)
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 1: Úvod a obecné definice
Katalogové číslo: 503724 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419212-1 ed. 2

ČSN EN 419212-2 ed. 2 (369890)
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 2: Služby podpisu a úředního razítka
Katalogové číslo: 504389 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419212-2 ed. 2

ČSN EN 419212-3 (369890)
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení
Katalogové číslo: 503723 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419212-3

ČSN EN 419212-4 (369890)
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 4: Protokoly pro ochranu osobních údajů
Katalogové číslo: 505289 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419212-4

ČSN EN 419212-5 (369890)
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 5: Důvěryhodné elektronické služby
Katalogové číslo: 505288 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419212-5

ČSN EN 419221-5 (369891)
Profily ochrany pro TSP kryptografické moduly - Část 5: Kryptografický modul pro důvěryhodné služby
Katalogové číslo: 505864 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419221-5

ČSN EN 419241-1 (369892)
Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému
Katalogové číslo: 505865 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419241-1

ČSN EN 419241-2 (369892)
Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 2: Profil ochrany pro zařízení QSCD pro serverový podpis
Katalogové číslo: 507990 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419241-2

ČSN EN 419231 (369893)
Profily ochrany pro důvěryhodné systémy podporující vyznačení času
Katalogové číslo: 509362 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 419231