Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3706 - Spojky a svorky

Zobrazit obsah třídy 37

TNI 37 0606 (370606)
Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči
Katalogové číslo: 78578 Cena: 945 Kč
Vydána: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 37 0606

ČSN EN 60998-1 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 72084 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60998-1 ed. 2

ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami
Katalogové číslo: 72085 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60998-2-1 ed. 2

ČSN EN 60998-2-2 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami
Katalogové číslo: 72086 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60998-2-2 ed. 2

ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci
Katalogové číslo: 72087 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60998-2-3 ed. 2

ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení
Katalogové číslo: 74957 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60998-2-4 ed. 2

ČSN IEC 60943 (370677)
Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky
Katalogové číslo: 60365 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60943

ČSN EN 60999-1 ed. 2 (370680)
Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm² do 35 mm² (včetně)
Katalogové číslo: 61168 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60999-1 ed. 2

ČSN EN 609999-2 (370680)
Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm² do 300 mm² (včetně)
Katalogové číslo: 69974 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 609999-2