Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3783 - Detekce hořlavých plynů a par

Zobrazit obsah třídy 37

ČSN EN 50104 ed. 3 (378330)
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek
Katalogové číslo: 87839 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
Změny a opravy: Z1 6.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50104 ed. 3

ČSN EN 50104 ed. 4 (378330)
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek
Katalogové číslo: 510232 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50104 ed. 4

ČSN EN 50676 (378340)
Elektrická zařízení používaná pro detekci a měření koncentrace chladicích plynů - Funkční požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 510894 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50676

ČSN EN 50270 ed. 3 (378360)
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku
Katalogové číslo: 98304 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50270 ed. 3

ČSN EN 50194-1 (378370)
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky
Katalogové číslo: 83576 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50194-1

ČSN EN 50194-2 ed. 2 (378370)
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
Katalogové číslo: 509240 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50194-2 ed. 2

ČSN EN 50244 ed. 2 (378371)
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Katalogové číslo: 501316 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50244 ed. 2

ČSN EN 50291-1 ed. 2 (378372)
Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky
Katalogové číslo: 505713 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50291-1 ed. 2

ČSN EN 50291-2 ed. 2 (378372)
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky
Katalogové číslo: 509836 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50291-2 ed. 2

ČSN EN 50292 ed. 2 (378373)
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Katalogové číslo: 95284 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50292 ed. 2

ČSN EN 50271 ed. 3 (378380)
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie
Katalogové číslo: 506174 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50271 ed. 3

ČSN EN 50402 ed. 2 (378381)
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů
Katalogové číslo: 503725 Cena: 590 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50402 ed. 2

ČSN EN 50379-1 ed. 2 (378390)
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek
Katalogové číslo: 92110 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50379-1 ed. 2

ČSN EN 50379-2 ed. 2 (378390)
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
Katalogové číslo: 92112 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50379-2 ed. 2

ČSN EN 50379-3 ed. 2 (378390)
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení
Katalogové číslo: 92114 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50379-3 ed. 2

ČSN EN 50543 (378391)
Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 88811 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50543

ČSN EN 50545-1 (378392)
Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku
Katalogové číslo: 90816 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
Změny a opravy: A1 8.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50545-1

ČSN CLC/TS 50612 (378393)
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů
Katalogové číslo: 500946 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50612

TNI CEN/TR 16829 +AC (378394)
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
Katalogové číslo: 509394 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16829 +AC