Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4040 - Nomenklatura. Metody měření a zkoušení radioaktivních produktů

Zobrazit obsah třídy 40

ČSN ISO 7503-1 (404012)
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady
Katalogové číslo: 502320 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7503-1

ČSN ISO 7503-2 (404012)
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem
Katalogové číslo: 502321 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7503-2

ČSN ISO 7503-3 (404012)
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů
Katalogové číslo: 502322 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7503-3

ČSN EN ISO 11665-1 (404013)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody
Katalogové číslo: 509252 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11665-1

ČSN EN ISO 11665-11 (404013)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce
Katalogové číslo: 509253 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11665-11

ČSN EN ISO 11665-2 (404013)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu
Katalogové číslo: 509254 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11665-2

ČSN EN ISO 11665-3 (404013)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)
Katalogové číslo: 510103 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11665-3

ČSN EN ISO 11665-5 (404013)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu
Katalogové číslo: 510104 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11665-5

ČSN EN ISO 11665-6 (404013)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)
Katalogové číslo: 510105 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11665-6

ČSN EN ISO 11665-7 (404013)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu
Katalogové číslo: 99184 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11665-7

ČSN P CEN ISO/TS 11665-12 (404013)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 12: Stanovení součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech: jednostranná metoda měření objemové aktivity radonu testované fólie
Katalogové číslo: 512747 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 11665-12

ČSN EN ISO 3925 (404014)
Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace
Katalogové číslo: 99395 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3925

ČSN EN ISO 18589-2 (404015)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování
Katalogové číslo: 504341 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18589-2

ČSN EN ISO 18589-3 (404015)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií
Katalogové číslo: 504332 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18589-3

ČSN EN ISO 18589-7 (404015)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama
Katalogové číslo: 500459 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18589-7

ČSN EN ISO 16641 (404016)
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů
Katalogové číslo: 500460 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16641

ČSN EN ISO 19361 (404017)
Měření radioaktivity - Stanovení aktivity beta zářičů - Zkušební metoda využívající kapalinovou scintilační spektrometrii
Katalogové číslo: 510355 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19361

ČSN EN ISO 19581 (404018)
Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru
Katalogové číslo: 510354 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19581

ČSN EN ISO 8299 (404043)
Technologie jaderného paliva - Stanovení izotopových a elementárních koncentrací uranu a plutonia v jaderných materiálech v roztocích kyseliny dusičné tepelnou ionizační hmotnostní spektrometrií
Katalogové číslo: 512575 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8299

ČSN EN ISO 18256-1 (404044)
Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 1: Rozpouštění prášků oxidu plutoničitého
Katalogové číslo: 512573 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18256-1

ČSN EN ISO 18256-2 (404044)
Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 2: Rozpouštění pelet a prášků MOX
Katalogové číslo: 512574 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18256-2

ČSN EN ISO 19226 (404045)
Jaderná energie - Vyhodnocení neutronového toku a radiačního poškození (dpa) tlakové nádoby reaktoru a vnitroreaktorových částí
Katalogové číslo: 510357 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19226

ČSN EN ISO 22765 (404046)
Technologie jaderného paliva - Spékané (U,Pu)O2 pelety - Návod na přípravu keramografických vzorků pro zkoumání mikrostruktur
Katalogové číslo: 508396 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22765

ČSN EN ISO 21484 (404047)
Jaderná energie - Technologie paliva - Stanovení podílu kyslík/kov v MOX peletách gravimetrickou metodou
Katalogové číslo: 508397 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21484

ČSN EN ISO 12800 (404048)
Technologie jaderného paliva - Směrnice pro měření velikostí povrchových ploch prášků oxidů uranu metodou BET
Katalogové číslo: 508398 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12800

ČSN EN ISO 12183 (404049)
Technologie jaderného paliva - Analýza plutonia coulometrií za konstantního potenciálu
Katalogové číslo: 508399 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12183

ČSN EN ISO 15366-1 (404050)
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů
Katalogové číslo: 500462 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15366-1

ČSN EN ISO 15366-2 (404050)
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně
Katalogové číslo: 500461 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15366-2

ČSN EN ISO 15646 (404051)
Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2
Katalogové číslo: 500463 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15646

ČSN EN ISO 15651 (404052)
Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda
Katalogové číslo: 504343 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15651

ČSN EN ISO 16424 (404053)
Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia
Katalogové číslo: 504344 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16424

ČSN EN ISO 21483 (404054)
Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné
Katalogové číslo: 504346 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21483

ČSN EN ISO 21613 (404055)
(U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru
Katalogové číslo: 504345 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21613

ČSN EN ISO 19017 (404056)
Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů
Katalogové číslo: 504331 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19017

ČSN EN ISO 12799 (404057)
Jaderná energie - Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 peletách - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda
Katalogové číslo: 508400 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12799

ČSN EN ISO 16793 (404058)
Technologie jaderného paliva - Směrnice pro keramografickou přípravu slinutých pelet UO2 pro mikrostrukturní zkoušky
Katalogové číslo: 512572 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16793

ČSN EN ISO 18557 (404059)
Principy charakterizace půd, budov a infrastruktur kontaminovaných radionuklidy pro účely sanace
Katalogové číslo: 510353 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18557

ČSN EN ISO 9463 (404060)
Jaderná energie - Technologie jaderného paliva - Spektrofotometrické stanovení plutonia v roztocích kyseliny dusičné
Katalogové číslo: 512571 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9463

ČSN EN ISO 9161 (404061)
Prášek oxidu uraničitého - Stanovení zdánlivé hustoty a sypné hustoty
Katalogové číslo: 512570 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9161