Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4043 - Uzavřené radionuklidové zářiče

Zobrazit obsah třídy 40

ČSN EN ISO 2919 (404300)
Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace
Katalogové číslo: 97079 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2919

ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 (404301)
Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky
Katalogové číslo: 508997 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 18090-1

ČSN ISO 9978 (404302)
Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti
Katalogové číslo: 513073 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9978

ČSN EN ISO 29661 (404303)
Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce
Katalogové číslo: 504107 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29661

ČSN EN ISO 19238 (404304)
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky
Katalogové číslo: 504106 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19238

ČSN EN ISO 17099 (404305)
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii
Katalogové číslo: 504105 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17099

ČSN EN ISO 20553 (404306)
Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou
Katalogové číslo: 504104 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20553

ČSN EN ISO 15382 (404307)
Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách
Katalogové číslo: 504103 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15382

ČSN EN ISO 20785-1 (404308)
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření
Katalogové číslo: 511363 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20785-1

ČSN EN ISO 20785-2 (404308)
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů
Katalogové číslo: 511364 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20785-2

ČSN EN ISO 20785-3 (404308)
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách
Katalogové číslo: 504096 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20785-3

ČSN EN ISO 16638-1 (404309)
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin
Katalogové číslo: 504342 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16638-1

ČSN EN ISO 28057 (404310)
Klinická dozimetrie - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii
Katalogové číslo: 512583 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28057

ČSN EN ISO 16645 (404311)
Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění
Katalogové číslo: 508401 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16645

ČSN EN ISO 16637 (404312)
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně
Katalogové číslo: 508402 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16637

ČSN EN ISO 16639 (404313)
Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení
Katalogové číslo: 508403 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16639

ČSN EN ISO 18417 (404314)
Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení - Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity
Katalogové číslo: 508404 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18417

ČSN EN ISO 14146 (404315)
Radiační ochrana - Kritéria a pracovní limity pro periodické hodnocení dozimetrických služeb
Katalogové číslo: 512580 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14146

ČSN EN ISO 20046 (404316)
Radiační ochrana - Pracovní kritéria pro laboratoře používající test chromozomálních translokací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro účely hodnocení expozice ionizujícímu záření
Katalogové číslo: 512581 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20046

ČSN EN ISO 4037-1 (404317)
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 1: Radiační charakteristiky a metody produkce
Katalogové číslo: 512578 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4037-1

ČSN EN ISO 4037-2 (404317)
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 2: Dozimetrie pro radiační ochranu v energetickém rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV
Katalogové číslo: 512577 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4037-2

ČSN EN ISO 4037-3 (404317)
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 3: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů a měření jejich odezvy jako funkce energie a úhlu dopadu
Katalogové číslo: 512576 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4037-3

ČSN EN ISO 4037-4 (404317)
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 4: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů v nízkoenergetických referenčních polích záření X
Katalogové číslo: 512582 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4037-4

ČSN EN ISO 12807 (404319)
Bezpečná přeprava radioaktivních materiálů - Testování úniků ze zásilek
Katalogové číslo: 512579 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12807