Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4200 - Všeobecné předpisy

Zobrazit obsah třídy 42

ČSN EN 10020 (420002)
Definice a rozdělení ocelí
Katalogové číslo: 61486 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-06-01 Účinnost: 2001-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10020

ČSN 42 0003 (420003)
Metalografie oceli. Názvosloví
Katalogové číslo: 3551 Cena: 230 Kč
Vydána: 1973-07-25 Účinnost: 1974-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0003

ČSN EN ISO 4885 (420004)
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník
Katalogové číslo: 507253 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4885

ČSN EN 1560 (420005)
Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů
Katalogové číslo: 89129 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1560

ČSN 42 0006 (420006)
Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky
Katalogové číslo: 3553 Cena: 190 Kč
Vydána: 1970-07-29 Účinnost: 1971-07-01
Změny a opravy: Za 4.81 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0006

ČSN EN 10168 (420007)
Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů
Katalogové číslo: 72918 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10168

ČSN 42 0008 (420008)
Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků
Katalogové číslo: 27409 Cena: 230 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0008

ČSN EN 10204 (420009)
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly
Katalogové číslo: 73685 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10204

ČSN 42 0010 (420010)
Barevné označování ocelí
Katalogové číslo: 6489 Cena: 570 Kč
Vydána: 1974-03-20 Účinnost: 1975-10-01
Změny a opravy: Za 10.79, Zb 2.84t, Zc 6.91t, Z4 11.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0010

ČSN EN 10027-1 (420011)
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli
Katalogové číslo: 503451 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10027-1

ČSN EN 10027-2 (420011)
Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování
Katalogové číslo: 500475 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10027-2

ČSN EN 10372 (420012)
Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací
Katalogové číslo: 513249 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10372

ČSN ISO 16020 (420013)
Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník
Katalogové číslo: 79945 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 16020

ČSN 42 0015 (420015)
Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad
Katalogové číslo: 3554 Cena: 1 870 Kč
Vydána: 1968-01-04 Účinnost: 1970-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0015

ČSN EN 10163-1 (420016)
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 73663 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10163-1

ČSN EN 10163-2 (420017)
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel
Katalogové číslo: 73664 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10163-2

ČSN EN 10163-3 (420018)
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové
Katalogové číslo: 73662 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10163-3

ČSN EN ISO 9443 (420019)
Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla
Katalogové číslo: 508055 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9443

ČSN EN 10067 (420023)
Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 50587 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10067

ČSN EN 10342 (420026)
Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených
Katalogové číslo: 74758 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10342

ČSN 42 0030 (420030)
Ocelový a litinový odpad
Katalogové číslo: 16052 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0030

ČSN EN ISO 18286 (420031)
Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 87187 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18286

ČSN EN 10056-2 (420032)
Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 17429 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-03-01 Účinnost: 1995-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10056-2

ČSN EN 10024 (420033)
Tyče průřezu "I" válcované za tepla se skloněnými přírubami. Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů
Katalogové číslo: 20294 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10024

ČSN EN 10034 (420033)
Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 17951 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10034

ČSN EN 10051 (420034)
Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 88190 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10051

ČSN EN ISO 9444-2 (420035)
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech
Katalogové číslo: 87171 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9444-2

ČSN EN 10143 (420036)
Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 77145 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10143

ČSN EN 10048 (420037)
Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 43392 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-05-01 Účinnost: 2000-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.00t, Oprava 2 12.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10048

ČSN EN 10140 (420038)
Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 77143 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10140

ČSN EN ISO 9445-1 (420039)
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy
Katalogové číslo: 86796 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9445-1

ČSN EN ISO 9445-2 (420039)
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech
Katalogové číslo: 86797 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9445-2

ČSN EN 10001 (420041)
Definice a rozdělení surových želez
Katalogové číslo: 16147 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-04-01 Účinnost: 1994-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10001

ČSN 42 0042 (420042)
Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba
Katalogové číslo: 3556 Cena: 340 Kč
Vydána: 1970-03-11 Účinnost: 1971-01-01
Změny a opravy: Za 10.86t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0042

ČSN EN 10139 +A1 (420043)
Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 511173 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10139 +A1

ČSN EN 10079 (420044)
Definice ocelových výrobků
Katalogové číslo: 79455 Cena: 770 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10079

ČSN EN 10251 (420047)
Magnetické materiály - Metody stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku
Katalogové číslo: 98907 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10251

ČSN EN 10266 (420048)
Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky
Katalogové číslo: 71126 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10266

ČSN EN ISO 3252 (420049)
Prášková metalurgie - Slovník
Katalogové číslo: 518303 Cena: 550 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3252

ČSN EN ISO 5842 (420051)
Prášková metalurgie - Izostatické lisování zatepla - Detekce argonu technikami plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
Katalogové číslo: 518655 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5842

ČSN 42 0052 (420052)
Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví
Katalogové číslo: 27412 Cena: 190 Kč
Vydána: 1983-09-06 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0052

ČSN EN 515 (420053)
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů
Katalogové číslo: 503287 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 515

ČSN 42 0054 (420054)
Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami
Katalogové číslo: 27413 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-04-10 Účinnost: 1988-01-01
Změny a opravy: Z1 6.96t, Z2 3.99t, Z3 1.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0054

ČSN 42 0055 (420055)
Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů
Katalogové číslo: 3559 Cena: 190 Kč
Vydána: 1977-05-20 Účinnost: 1978-04-01
Změny a opravy: Z1 1.96t, Z2 6.96t, Z3 3.99t, Z4 1.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0055

ČSN 42 0056 (420056)
Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice
Katalogové číslo: 28598 Cena: 190 Kč
Vydána: 1993-02-01 Účinnost: 1993-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0056

ČSN P CEN/TS 17991 (420057)
Statistické ověřování konstrukční bezpečnosti pozemních staveb podle Eurokódu EN 1993-1-1 přílohy E
Katalogové číslo: 518891 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-05-01 Účinnost: 2024-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17991

ČSN 42 0060 (420060)
Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad
Katalogové číslo: 27414 Cena: 800 Kč
Vydána: 1992-09-01 Účinnost: 1992-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0060

ČSN 42 0062 (420062)
Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad
Katalogové číslo: 16564 Cena: 570 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0062

ČSN EN 10248-2 (420066)
Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 42051 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10248-2

ČSN EN 10249-2 (420067)
Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 42049 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10249-2

ČSN 42 0090-1 (420090)
Materiál pro tepelná energetická zařízení
Katalogové číslo: 3560 Cena: 550 Kč
Vydána: 1976-06-30 Účinnost: 1978-05-01
Změny a opravy: Za 9.81, Zb 5.84 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0090-1

ČSN 42 0090-2 (420090)
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Plechy
Katalogové číslo: 3561 Cena: 32 Kč
Vydána: 1976-06-30 Účinnost: 1978-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0090-2

ČSN 42 0090-3 (420090)
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Trubky
Katalogové číslo: 3562 Cena: na vyžádání
Vydána: 1976-06-30 Účinnost: 1978-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0090-3

ČSN 42 0090-4 (420090)
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Výkovky a výlisky
Katalogové číslo: 3563 Cena: na vyžádání
Vydána: 1976-06-30 Účinnost: 1978-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0090-4

ČSN 42 0090-5 (420090)
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče na spojovací části
Katalogové číslo: 3564 Cena: na vyžádání
Vydána: 1976-06-30 Účinnost: 1978-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0090-5

ČSN 42 0090-6 (420090)
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče tvarové válcované za tepla nebo tažené za studena
Katalogové číslo: 3565 Cena: na vyžádání
Vydána: 1976-06-30 Účinnost: 1978-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0090-6

ČSN 42 0090-7 (420090)
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Oceli na odlitky
Katalogové číslo: 3566 Cena: na vyžádání
Vydána: 1976-06-30 Účinnost: 1978-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0090-7

ČSN 42 0090-8 (420090)
Materiál pro tepelná energetická zařízení. Šedá, temperovaná a tvárná litina
Katalogové číslo: 3567 Cena: na vyžádání
Vydána: 1976-06-30 Účinnost: 1978-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0090-8

ČSN ISO 4200 (420091)
Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky
Katalogové číslo: 15483 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4200

ČSN EN 10220 (420092)
Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky
Katalogové číslo: 69049 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10220

ČSN EN 10305-1 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena
Katalogové číslo: 501082 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10305-1

ČSN EN 10305-2 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena
Katalogové číslo: 501077 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10305-2

ČSN EN 10305-3 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena
Katalogové číslo: 501078 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10305-3

ČSN EN 10305-3 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena
Katalogové číslo: 519080 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-06-01 Účinnost: 2024-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10305-3

ČSN EN 10305-4 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy
Katalogové číslo: 501079 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10305-4

ČSN EN 10305-5 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena
Katalogové číslo: 501080 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10305-5

ČSN EN 10305-6 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy
Katalogové číslo: 501081 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10305-6