Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4203 - Mechanické zkoušení kovů

Zobrazit obsah třídy 42

ČSN ISO 23718 (420300)
Kovové materiály - Mechanické zkoušení - Slovník
Katalogové číslo: 79723 Cena: 550 Kč
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23718

ČSN 42 0302 (420302)
Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky
Katalogové číslo: 32613 Cena: 230 Kč
Vydána: 1983-12-27 Účinnost: 1985-05-01
Změny a opravy: Z1 6.01t, Z2 2.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0302

ČSN EN ISO 377 (420305)
Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení
Katalogové číslo: 503512 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 377

ČSN 42 0306 (420306)
Zkoušení kovů. Neželezné kovy. Braní a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení
Katalogové číslo: 3593 Cena: 230 Kč
Vydána: 1978-05-10 Účinnost: 1980-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0306

ČSN EN ISO 3785 (420307)
Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku
Katalogové číslo: 518324 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3785

ČSN EN ISO 2566-1 (420308)
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli
Katalogové číslo: 515599 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2566-1

ČSN EN ISO 2566-2 (420308)
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli
Katalogové číslo: 515598 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2566-2

ČSN EN 10319-1 (420309)
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 1: Postup pro zkušební stroje
Katalogové číslo: 68888 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10319-1

ČSN EN 10319-2 (420309)
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 2: Postup pro modely šroubových spojů
Katalogové číslo: 78279 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10319-2

ČSN EN ISO 6892-1 (420310)
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
Katalogové číslo: 510425 Cena: 590 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6892-1

ČSN EN ISO 6892-2 (420310)
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty
Katalogové číslo: 506256 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6892-2

ČSN EN ISO 6892-3 (420310)
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty
Katalogové číslo: 98505 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6892-3

ČSN 42 0311 (420311)
Zkoušení kovů. Zkušební tyče pro zkoušku tahem. Základní ustanovení
Katalogové číslo: 3594 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-05-06 Účinnost: 1981-07-01
Změny a opravy: Z1 10.94 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0311

ČSN EN 10371 (420312)
Kovové materiály - Metoda penetrační SP zkoušky
Katalogové číslo: 513640 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10371

ČSN 42 0313 (420313)
Zkoušení kovů. Zkouška tahem za snížených teplot
Katalogové číslo: 27439 Cena: 65 Kč
Vydána: 1984-10-31 Účinnost: 1985-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0313

ČSN 42 0314 (420314)
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové k upínání kroužky pro zkoušku tahem
Katalogové číslo: 3595 Cena: 65 Kč
Vydána: 1980-05-06 Účinnost: 1981-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0314

ČSN 42 0315 (420315)
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku tahem
Katalogové číslo: 3596 Cena: 65 Kč
Vydána: 1980-05-06 Účinnost: 1981-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0315

ČSN 42 0316 (420316)
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové se závitovými hlavami pro zkoušku tahem
Katalogové číslo: 3597 Cena: 65 Kč
Vydána: 1980-05-06 Účinnost: 1981-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0316

ČSN 42 0317 (420317)
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s osazenými hlavami pro zkoušku tahem
Katalogové číslo: 3598 Cena: 65 Kč
Vydána: 1980-05-06 Účinnost: 1981-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0317

ČSN EN 10314 (420318)
Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách
Katalogové číslo: 500821 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10314

ČSN 42 0319 (420319)
Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 4 do 50 mm, pro zkoušku tahem
Katalogové číslo: 27440 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-08-13 Účinnost: 1983-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0319

ČSN ISO 20032 (420320)
Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů
Katalogové číslo: 95344 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 20032

ČSN 42 0321 (420321)
Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 0,1 pod 4 mm, pro zkoušku tahem
Katalogové číslo: 27441 Cena: 65 Kč
Vydána: 1982-08-13 Účinnost: 1983-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0321

ČSN EN ISO 7500-1 (420322)
Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly
Katalogové číslo: 505779 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7500-1

ČSN EN ISO 7500-2 (420322)
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Tahové stroje pro zkoušení tečení - Ověřování užitého zatížení
Katalogové číslo: 78278 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7500-2

ČSN 42 0323 (420323)
Zkoušení kovů. Zkouška tahem plechů, pásů a pruhů tloušťky od 0,1 pod 0,5 mm
Katalogové číslo: 27442 Cena: 65 Kč
Vydána: 1982-08-13 Účinnost: 1983-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0323

ČSN EN ISO 8491 (420324)
Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem
Katalogové číslo: 73193 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8491

ČSN EN ISO 8492 (420325)
Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím
Katalogové číslo: 95228 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8492

ČSN EN ISO 8493 (420326)
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním
Katalogové číslo: 73200 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8493

ČSN EN ISO 8494 (420327)
Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním
Katalogové číslo: 95222 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8494

ČSN EN ISO 8495 (420328)
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence
Katalogové číslo: 95220 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8495

ČSN ISO 15363 (420328)
Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence
Katalogové číslo: 504178 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15363

ČSN EN ISO 8496 (420329)
Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence
Katalogové číslo: 95219 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8496

ČSN 42 0330 (420330)
Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v tahu
Katalogové číslo: 27443 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-04-09 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0330

ČSN 42 0331 (420331)
Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku temperované litiny tahem
Katalogové číslo: 27444 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-01-17 Účinnost: 1986-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0331

ČSN 42 0332 (420332)
Odlitky ze slitin hliníku a zinku. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá
Katalogové číslo: 27445 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-08-13 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0332

ČSN 42 0333 (420333)
Zkoušení kovů. Tyče odděleně lité do písku pro zkoušku tahem. Hořčík a slitiny hořčíku
Katalogové číslo: 3599 Cena: 65 Kč
Vydána: 1972-10-04 Účinnost: 1974-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0333

ČSN 42 0334 (420334)
Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro stanovení mechanických vlastností
Katalogové číslo: 27446 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-09-14 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0334

ČSN 42 0336 (420336)
Odlitky ze slitin mědi. Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem
Katalogové číslo: 27447 Cena: 190 Kč
Vydána: 1982-08-13 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0336

ČSN 42 0338 (420338)
Ocel na odlitky. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních těles pro mechanické zkoušení
Katalogové číslo: 27448 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-03-01 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0338

ČSN 42 0339 (420339)
Litina. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních tyčí pro zkoušení mechanických vlastností
Katalogové číslo: 27449 Cena: 230 Kč
Vydána: 1990-06-22 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0339

ČSN 42 0340 (420340)
Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles
Katalogové číslo: 27450 Cena: 230 Kč
Vydána: 1982-08-13 Účinnost: 1982-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0340

ČSN 42 0341 (420341)
Zkoušení kovů. Zkouška mezi klíny
Katalogové číslo: 27451 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-05-03 Účinnost: 1992-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0341

ČSN 42 0342 (420342)
Zkoušení kovů. Zkouška pevnosti ve střihu
Katalogové číslo: 27452 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-10-03 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0342

ČSN EN 10325 (420343)
Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening)
Katalogové číslo: 77624 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10325

ČSN 42 0345 (420345)
Zkoušení kovů. Zkouška smluvní meze pružnosti v tahu
Katalogové číslo: 27453 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-09-14 Účinnost: 1988-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0345

ČSN 42 0346 (420346)
Zkoušení kovů. Stanovení přechodové teploty konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky
Katalogové číslo: 3601 Cena: 190 Kč
Vydána: 1979-08-01 Účinnost: 1979-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0346

ČSN 42 0347 (420347)
Skúšanie kovov. Lomová húževnatosť kovov pri statickom zaťažení
Katalogové číslo: 27454 Cena: 550 Kč
Vydána: 1990-06-18 Účinnost: 1991-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0347

ČSN EN ISO 12737 (420348)
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci
Katalogové číslo: 88010 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12737

ČSN ISO 12135 (420348)
Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti
Katalogové číslo: 517176 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12135

ČSN 42 0349 (420349)
Zkoušení kovů. Stanovení teploty nulové houževnatosti konstrukčních ocelí
Katalogové číslo: 27455 Cena: 190 Kč
Vydána: 1988-09-23 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0349

ČSN 42 0350 (420350)
Zkoušení kovů. Stanovení teploty křehkosti konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu
Katalogové číslo: 27456 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-06-22 Účinnost: 1988-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0350

ČSN EN ISO 204 (420351)
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda
Katalogové číslo: 518814 Cena: 550 Kč
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 204

ČSN EN ISO 26203-1 (420352)
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče
Katalogové číslo: 505777 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26203-1

ČSN EN ISO 26203-2 (420352)
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy
Katalogové číslo: 90092 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26203-2

ČSN ISO 19819 (420353)
Kovové materiály - Zkoušení tahem v kapalném héliu
Katalogové číslo: 96457 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 19819

ČSN 42 0355 (420355)
Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty
Katalogové číslo: 27458 Cena: 190 Kč
Vydána: 1990-10-16 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0355

ČSN EN ISO 376 (420358)
Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů
Katalogové číslo: 89277 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 376

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 97104 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6506-1

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
Katalogové číslo: 510426 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6506-2

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Katalogové číslo: 97106 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6506-3

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
Katalogové číslo: 97107 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6506-4

ČSN EN ISO 3738-2 (420360)
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček
Katalogové číslo: 77047 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3738-2

ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 502397 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6508-1

ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 519073 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-06-01 Účinnost: 2024-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6508-1

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles
Katalogové číslo: 98177 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6508-2

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles
Katalogové číslo: 519075 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-06-01 Účinnost: 2024-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6508-2

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Katalogové číslo: 98178 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6508-3

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Katalogové číslo: 519074 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-06-01 Účinnost: 2024-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6508-3

ČSN ISO 3738-1 (420360)
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 77046 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
Změny a opravy: Z1 11.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3738-1

ČSN 42 0361 (420361)
Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v ohybu
Katalogové číslo: 27459 Cena: 190 Kč
Vydána: 1983-04-09 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0361

ČSN 42 0362 (420362)
Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Základní pojmy a značky
Katalogové číslo: 27460 Cena: 350 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0362

ČSN 42 0363 (420363)
Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení
Katalogové číslo: 27461 Cena: 230 Kč
Vydána: 1986-10-13 Účinnost: 1987-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0363

ČSN ISO 1352 (420364)
Kovové materiály - Zkoušení únavy krutem
Katalogové číslo: 88817 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1352

ČSN EN ISO 15630-1 (420365)
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu
Katalogové číslo: 509227 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15630-1

ČSN EN ISO 15630-2 (420365)
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě a příhradové nosníky
Katalogové číslo: 509226 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15630-2

ČSN EN ISO 15630-3 (420365)
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
Katalogové číslo: 510172 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15630-3

ČSN 42 0368 (420368)
Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Statistické vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů
Katalogové číslo: 3604 Cena: 230 Kč
Vydána: 1973-09-20 Účinnost: 1973-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0368

ČSN ISO 1143 (420369)
Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace
Katalogové číslo: 516668 Cena: 350 Kč
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1143

ČSN ISO 4965-1 (420370)
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy
Katalogové číslo: 92106 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4965-1

ČSN ISO 4965-2 (420370)
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje
Katalogové číslo: 92105 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4965-2

ČSN ISO 1099 (420371)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly
Katalogové číslo: 503750 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1099

ČSN ISO 12106 (420372)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace
Katalogové číslo: 503700 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12106

ČSN EN ISO 6507-1 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 519298 Cena: 350 Kč
Vydána: 2024-05-01 Účinnost: 2024-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6507-1

ČSN EN ISO 6507-2 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
Katalogové číslo: 505624 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6507-2

ČSN EN ISO 6507-3 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Katalogové číslo: 505623 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6507-3

ČSN EN ISO 6507-4 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
Katalogové číslo: 505622 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6507-4

ČSN EN ISO 16859-1 (420375)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 505207 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16859-1

ČSN EN ISO 16859-2 (420375)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů
Katalogové číslo: 505208 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16859-2

ČSN EN ISO 16859-3 (420375)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček
Katalogové číslo: 505209 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16859-3

ČSN EN ISO 4545-1 (420376)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 518998 Cena: 350 Kč
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4545-1

ČSN EN ISO 4545-2 (420376)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
Katalogové číslo: 505620 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4545-2

ČSN EN ISO 4545-3 (420376)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Katalogové číslo: 505619 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4545-3

ČSN EN ISO 4545-4 (420376)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulka hodnot tvrdosti
Katalogové číslo: 505618 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4545-4

ČSN ISO 22394 (420376)
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa
Katalogové číslo: 86650 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 22394

ČSN EN ISO 14577-1 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 99136 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14577-1

ČSN EN ISO 14577-2 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
Katalogové číslo: 99134 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14577-2

ČSN EN ISO 14577-3 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Katalogové číslo: 99135 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14577-3

ČSN EN ISO 14577-4 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky
Katalogové číslo: 502396 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14577-4

ČSN EN ISO 18265 (420379)
Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti
Katalogové číslo: 95161 Cena: 590 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18265

ČSN EN ISO 14556 (420380)
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda
Katalogové číslo: 518294 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14556

ČSN EN ISO 148-1 (420381)
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 502556 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 148-1

ČSN EN ISO 148-2 (420381)
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů
Katalogové číslo: 502557 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 148-2

ČSN EN ISO 148-3 (420381)
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů
Katalogové číslo: 502558 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 148-3

ČSN 42 0382 (420382)
Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot
Katalogové číslo: 3607 Cena: 125 Kč
Vydána: 1978-09-18 Účinnost: 1979-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0382

ČSN 42 0383 (420383)
Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za zvýšených teplot
Katalogové číslo: 3608 Cena: 65 Kč
Vydána: 1980-07-02 Účinnost: 1981-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0383

ČSN EN 10274 (420384)
Kovové materiály - Zkouška padajícím závažím
Katalogové číslo: 58607 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10274

ČSN 42 0385 (420385)
Zkoušení kovů. Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena
Katalogové číslo: 27463 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-04-06 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0385

ČSN EN ISO 9513 (420386)
Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením
Katalogové číslo: 93123 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9513

ČSN ISO 12110-1 (420387)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 1: Obecné zásady, zkušební metoda a požadavky na záznamy
Katalogové číslo: 94410 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12110-1

ČSN ISO 12110-2 (420387)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 2: Počítání cyklů a metody redukce souvisících údajů
Katalogové číslo: 94409 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12110-2

ČSN ISO 22889 (420388)
Kovové materiály - Metoda zkoušky pro stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny použitím těles s nízkým stísněním
Katalogové číslo: 95578 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 22889

ČSN ISO 26843 (420388)
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou
Katalogové číslo: 500097 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 26843

ČSN ISO 27306 (420389)
Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu lomové houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí
Katalogové číslo: 503222 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 27306

ČSN EN ISO 15653 (420390)
Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů
Katalogové číslo: 506032 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15653

ČSN ISO 12108 (420391)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny
Katalogové číslo: 507298 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12108

ČSN ISO 12111 (420392)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda zkoušení termomechanické únavy řízenou deformací
Katalogové číslo: 90100 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12111

ČSN ISO 12107 (420393)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Statistické plánování a analýza údajů
Katalogové číslo: 92103 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12107

ČSN ISO 23788 (420393)
Kovové materiály - Ověřování souososti strojů na zkoušení únavy
Katalogové číslo: 92647 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23788

ČSN ISO 22407 (420394)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda ohýbání v rovině osy síly
Katalogové číslo: 513858 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 22407