Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4204 - Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů

Zobrazit obsah třídy 42

ČSN EN ISO 7438 (420401)
Kovové materiály - Zkouška ohybem
Katalogové číslo: 512692 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7438

ČSN ISO 17340 (420402)
Kovové materiály - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem za vysoké rychlosti
Katalogové číslo: 96383 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17340

ČSN EN 10252 (420404)
Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku při středních frekvencích
Katalogové číslo: 56401 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10252

ČSN ISO 7799 (420405)
Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním
Katalogové číslo: 16557 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
Změny a opravy: Z1 5.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7799

ČSN EN ISO 20482 (420406)
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena
Katalogové číslo: 95217 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20482

ČSN EN 10331 (420408)
Magnetické materiály - Specifikace pro slinuté měkké magnetické materiály
Katalogové číslo: 67881 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10331

ČSN EN 1669 (420409)
Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací)
Katalogové číslo: 55289 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1669

ČSN ISO 24213 (420411)
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda hodnocení odpružení při zkružování ohybem
Katalogové číslo: 503751 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 24213

ČSN EN ISO 16808 (420412)
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy
Katalogové číslo: 516272 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16808

ČSN ISO 16842 (420413)
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda zkoušení dvouosým tahem využívající zkušební těleso ve tvaru kříže
Katalogové číslo: 97420 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 16842

ČSN EN 10275 (420417)
Kovové materiály - Zkouška prstence vnitřním přetlakem
Katalogové číslo: 58608 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10275

ČSN EN 10218-1 (420418)
Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody
Katalogové číslo: 90925 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10218-1

ČSN EN 10218-2 (420418)
Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 90926 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10218-2

ČSN ISO 9649 (420419)
Kovové materiály - Drát - Zkouška střídavým krutem
Katalogové číslo: 518302 Cena: 125 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9649

ČSN ISO 7802 (420420)
Kovové materiály - Dráty - Zkouška navíjením
Katalogové číslo: 95218 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7802

ČSN ISO 7800 (420421)
Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem
Katalogové číslo: 90834 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7800

ČSN ISO 7801 (420422)
Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým ohýbáním
Katalogové číslo: 16558 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7801

ČSN ISO 2626 (420423)
Měď. Zkouška vodíkové křehkosti
Katalogové číslo: 28670 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-04-01 Účinnost: 1993-05-01
Změny a opravy: Z1 3.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2626

ČSN EN 10229 (420424)
Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC)
Katalogové číslo: 56376 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10229

ČSN EN 12384 (420425)
Měď a slitiny mědi - Stanovení meze pružnosti v ohybu pro pásy
Katalogové číslo: 58643 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-04-01 Účinnost: 2000-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12384

ČSN 42 0426 (420426)
Zkoušení kovů. Zkouška pěchováním
Katalogové číslo: 27464 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-03-11 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0426

ČSN EN 1971-1 (420428)
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu
Katalogové číslo: 511039 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1971-1

ČSN EN 1971-2 (420428)
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu
Katalogové číslo: 511040 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1971-2

ČSN EN 12893 (420429)
Měď a slitiny mědi - Stanovení čísla prodloužení šroubovice
Katalogové číslo: 61064 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12893

ČSN EN 10280 +A1 (420430)
Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností plechů a pásů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřícím přístrojem
Katalogové číslo: 79272 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10280 +A1

ČSN EN 17263 (420431)
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy na vnějším povrchu tyčí, dutých tyčí a drátů pro zjištění vad průchozí zkušební cívkou
Katalogové číslo: 509834 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17263

ČSN EN 13603 (420433)
Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro posouzení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice
Katalogové číslo: 513626 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13603

ČSN EN ISO 12004-1 (420434)
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvařitelnosti v lisovně
Katalogové číslo: 512693 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12004-1

ČSN EN ISO 12004-2 (420434)
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři
Katalogové číslo: 513259 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12004-2

ČSN EN ISO 10113 (420435)
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie
Katalogové číslo: 511452 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10113

ČSN EN ISO 10275 (420436)
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem
Katalogové číslo: 512146 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10275

ČSN 42 0437 (420437)
Skúšanie kovov. Skúška súčiniteľa plošnej anizotropie
Katalogové číslo: 27465 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-02-28 Účinnost: 1991-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0437

ČSN ISO 16630 (420438)
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru
Katalogové číslo: 505204 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 16630

ČSN ISO 13314 (420439)
Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem
Katalogové číslo: 90150 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13314

ČSN EN ISO 18203 (420446)
Ocel - Stanovení tloušťky povrchově kalených vrstev
Katalogové číslo: 515850 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18203

ČSN EN ISO 642 (420447)
Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)
Katalogové číslo: 62041 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-06-01 Účinnost: 2001-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 642

ČSN EN ISO 3887 (420449)
Ocel - Stanovení hloubky oduhličení
Katalogové číslo: 518997 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3887

ČSN ISO 17577 (420450)
Ocel - Ultrazvukové zkoušení plochých ocelových výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší
Katalogové číslo: 83175 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17577

ČSN ISO 9916 (420455)
Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Kontrola kapilární metodou
Katalogové číslo: 16681 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-12-01 Účinnost: 1995-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9916

ČSN EN ISO 5755 (420457)
Spékané kovové materiály - Specifikace
Katalogové číslo: 517277 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5755

ČSN ISO 28279 (420457)
Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie
Katalogové číslo: 96873 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 28279

ČSN EN ISO 2739 (420458)
Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku
Katalogové číslo: 91576 Cena: 125 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2739

ČSN 42 0460 (420460)
Metalografické snímky. Zvětšení, velikosti a označování
Katalogové číslo: 27468 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-06-10 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0460

ČSN 42 0462 (420462)
Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů
Katalogové číslo: 27469 Cena: 590 Kč
Vydána: 1983-01-24 Účinnost: 1983-12-01
Změny a opravy: Z2 1.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0462

ČSN EN ISO 643 (420462)
Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn
Katalogové číslo: 512145 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 643

TNI 42 0462 (420462)
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály
Katalogové číslo: 99908 Cena: 125 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 42 0462

ČSN 42 0463 (420463)
Ocel. Stanovení velikosti austenického zrna na lomu
Katalogové číslo: 27470 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-12-04 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0463

ČSN EN ISO 945-1 (420464)
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou
Katalogové číslo: 508567 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 945-1

ČSN EN ISO 2624 (420465)
Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna
Katalogové číslo: 52105 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2624

ČSN 42 0466 (420466)
Příprava metalografických vzorků z mědi, hliníku, jejich slitin a kompozitů na jejich bázi
Katalogové číslo: 18380 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0466

ČSN 42 0467 (420467)
Kontrola makrostruktury oceli hlubokým leptáním. Porovnávací vzory
Katalogové číslo: 27471 Cena: 990 Kč
Vydána: 1983-06-24 Účinnost: 1985-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0467

ČSN EN 16090 (420468)
Měď a slitiny mědi - Odhad střední velikosti zrna ultrazvukem
Katalogové číslo: 511681 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16090

ČSN 42 0469 (420469)
Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků
Katalogové číslo: 3615 Cena: 350 Kč
Vydána: 1978-09-29 Účinnost: 1980-05-01
Změny a opravy: Za 9.81, Zb 2.88t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0469

ČSN EN ISO 13520 (420470)
Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích
Katalogové číslo: 517423 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13520

ČSN ISO 4967 (420471)
Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení
Katalogové číslo: 94311 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4967

ČSN EN 10247 (420472)
Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení
Katalogové číslo: 504075 Cena: 570 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10247

ČSN EN 10373 (420473)
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností ocelí pomocí modelů
Katalogové číslo: 514304 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10373

ČSN 42 0475 (420475)
Zkoušení kovů. Stanovení měrného elektrického odporu a vodivosti
Katalogové číslo: 27473 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-08-13 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0475

ČSN EN 13147 (420487)
Měď a slitiny mědi - Stanovení zbytkového napětí v okrajové oblasti stříhaných pásů
Katalogové číslo: 64173 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13147

ČSN EN ISO 196 (420488)
Měď a slitiny mědi pro tváření - Určování zbytkových napětí - Zkouška dusičnanem rtuťným
Katalogové číslo: 51996 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 196

ČSN EN 14977 (420489)
Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem
Katalogové číslo: 77481 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14977

ČSN 42 0491 (420491)
Slitiny typu AlSi na odlitky. Hodnocení metalografické struktury
Katalogové číslo: 3618 Cena: 230 Kč
Vydána: 1978-09-18 Účinnost: 1980-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0491