Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4206 - Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin

Zobrazit obsah třídy 42

ČSN 42 0601 (420601)
Kovy vysoké čistoty. Všeobecné požadavky k metodám rozboru
Katalogové číslo: 27573 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-04-22 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0601

ČSN 42 0602 (420602)
Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru
Katalogové číslo: 27574 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-10-03 Účinnost: 1986-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0602

ČSN 42 0605-1 (420605)
Chemický rozbor křemíku. Stanovení železa
Katalogové číslo: 27575 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-01-04 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0605-1

ČSN 42 0605-2 (420605)
Chemický rozbor křemíku. Stanovení hliníku
Katalogové číslo: 27576 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-01-04 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0605-2

ČSN 42 0605-3 (420605)
Chemický rozbor křemíku. Stanovení vápníku
Katalogové číslo: 27577 Cena: 65 Kč
Vydána: 1991-01-04 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0605-3

ČSN 42 0605-4 (420605)
Chemický rozbor křemíku. Stanovení sodíku
Katalogové číslo: 27578 Cena: 65 Kč
Vydána: 1991-01-04 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0605-4

ČSN 42 0605-5 (420605)
Chemický rozbor křemíku. Stanovení draslíku
Katalogové číslo: 27579 Cena: 65 Kč
Vydána: 1991-01-04 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0605-5

ČSN 42 0605-6 (420605)
Chemický rozbor křemíku. Stanovení titanu
Katalogové číslo: 27580 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-01-04 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0605-6

ČSN 42 0611-1 (420611)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru
Katalogové číslo: 27581 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0611-1

ČSN 42 0611-2 (420611)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou
Katalogové číslo: 27582 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0611-2

ČSN 42 0611-3 (420611)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu olova metodou titrační
Katalogové číslo: 27583 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0611-3

ČSN 42 0611-4 (420611)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27584 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0611-4

ČSN 42 0611-5 (420611)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27585 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0611-5

ČSN 42 0611-6 (420611)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27586 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0611-6

ČSN 42 0611-7 (420611)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou potenciometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27587 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0611-7

ČSN EN 12938 (420613)
Metody rozborů tvrdého cínu - Stanovení obsahu slitinových a doprovodných prvků atomovou spektrometrií
Katalogové číslo: 59806 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-09-01 Účinnost: 2000-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12938

ČSN 42 0614-1 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 1: Stanovení cínu metodou titrační
Katalogové číslo: 15495 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-1

ČSN 42 0614-10 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 10: Stanovení stříbra metodou kupelační
Katalogové číslo: 15493 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-10

ČSN 42 0614-11 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 11: Stanovení stříbra metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15494 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-11

ČSN 42 0614-12 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 12: Stanovení železa metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 15514 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-12

ČSN 42 0614-13 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 13: Stanovení železa metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15515 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-13

ČSN 42 0614-14 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 14: Stanovení arzenu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 15516 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-14

ČSN 42 0614-15 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 15: Stanovení arzenu metodou titrační
Katalogové číslo: 15517 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-15

ČSN 42 0614-16 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 16: Stanovení arsenu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15518 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-16

ČSN 42 0614-17 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 17: Stanovení zinku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15513 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-17

ČSN 42 0614-18 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 18: Stanovení hliníku metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 15519 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-18

ČSN 42 0614-19 (420614)
Slitina na bázi olova a cínu. Část 19: Stanovení kadmia metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15520 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-19

ČSN 42 0614-2 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 2: Stanovení cínu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15485 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-2

ČSN 42 0614-20 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 20: Stanovení niklu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 15527 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-20

ČSN 42 0614-21 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 21: Stanovení niklu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15542 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-21

ČSN 42 0614-3 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 3: Stanovení antimonu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15486 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-3

ČSN 42 0614-4 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 4: Stanovení antimonu metodou titrační
Katalogové číslo: 15487 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-4

ČSN 42 0614-5 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 5: Stanovení olova metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15488 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-5

ČSN 42 0614-6 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 6: Stanovení mědi metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15489 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-6

ČSN 42 0614-7 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 7: Stanovení mědi metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 15490 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-7

ČSN 42 0614-8 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 8: Stanovení bismutu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 15491 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-8

ČSN 42 0614-9 (420614)
Slitiny na bázi olova a cínu. Část 9: Stanovení bismutu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 15492 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0614-9

ČSN 42 0616-1 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení stříbra
Katalogové číslo: 27588 Cena: 65 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-1

ČSN 42 0616-10 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení antimonu
Katalogové číslo: 27597 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-10

ČSN 42 0616-11 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení bismutu
Katalogové číslo: 27598 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-11

ČSN 42 0616-12 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení cínu
Katalogové číslo: 27599 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-12

ČSN 42 0616-2 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení mědi
Katalogové číslo: 27589 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-2

ČSN 42 0616-3 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení kadmia
Katalogové číslo: 27590 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-3

ČSN 42 0616-4 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení zinku
Katalogové číslo: 27591 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-4

ČSN 42 0616-5 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení manganu
Katalogové číslo: 27592 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-5

ČSN 42 0616-6 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení niklu
Katalogové číslo: 27593 Cena: 65 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-6

ČSN 42 0616-7 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení fosforu
Katalogové číslo: 27594 Cena: 65 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-7

ČSN 42 0616-8 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení olova
Katalogové číslo: 27595 Cena: 65 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-8

ČSN 42 0616-9 (420616)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení železa
Katalogové číslo: 27596 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0616-9

ČSN 42 0617-1 (420617)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu a olova metodou titrační
Katalogové číslo: 27600 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-12-05 Účinnost: 1989-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0617-1

ČSN 42 0617-2 (420617)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27601 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-12-05 Účinnost: 1989-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0617-2

ČSN 42 0617-3 (420617)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení olova metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27602 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-12-05 Účinnost: 1989-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0617-3

ČSN 42 0617-4 (420617)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27603 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-12-05 Účinnost: 1989-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0617-4

ČSN 42 0617-5 (420617)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27604 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-12-05 Účinnost: 1989-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0617-5

ČSN 42 0617-6 (420617)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení antimonu metodou titrační a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27605 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-12-05 Účinnost: 1989-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0617-6

ČSN 42 0620-10 (420620)
Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení hliníku
Katalogové číslo: 27607 Cena: 230 Kč
Vydána: 1989-11-30 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0620-10

ČSN 42 0620-14 (420620)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Katalogové číslo: 3648 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-08-04 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0620-14

ČSN 42 0620-16 (420620)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Katalogové číslo: 3649 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-08-04 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0620-16

ČSN 42 0620-2 (420620)
Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení mědi
Katalogové číslo: 27606 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-10-11 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0620-2

ČSN 42 0620-5 (420620)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 3644 Cena: 190 Kč
Vydána: 1981-08-04 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0620-5

ČSN 42 0620-6 (420620)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu železa metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 3645 Cena: 190 Kč
Vydána: 1981-08-04 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0620-6

ČSN 42 0620-8 (420620)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 3646 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-08-04 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0620-8

ČSN 42 0621-32 (420621)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou
Katalogové číslo: 3655 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-04-14 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0621-32

ČSN 42 0621-35 (420621)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu kyslíku
Katalogové číslo: 3656 Cena: 190 Kč
Vydána: 1980-04-14 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0621-35

ČSN 42 0621-37 (420621)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 3657 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-04-14 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0621-37

ČSN 42 0621-38 (420621)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 3658 Cena: 190 Kč
Vydána: 1980-04-14 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0621-38

ČSN 42 0621-41 (420621)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu olova metodou polarografickou
Katalogové číslo: 27609 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-04-25 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0621-41

ČSN 42 0621-43 (420621)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27611 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-04-25 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0621-43

ČSN 42 0621-44 (420621)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27612 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-04-25 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0621-44

ČSN 42 0621-48 (420621)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27614 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-04-25 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0621-48

ČSN 42 0621-51 (420621)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27616 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-04-25 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0621-51

ČSN EN 14935 (420621)
Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků v čisté mědi - Metoda elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS)
Katalogové číslo: 77480 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14935

ČSN 42 0622-11 (420622)
Chemický rozbor bronzů. Stanovení beryllia
Katalogové číslo: 27621 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-10-24 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0622-11

ČSN 42 0622-13 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27623 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-09-08 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0622-13

ČSN 42 0622-14 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Katalogové číslo: 27624 Cena: 190 Kč
Vydána: 1981-09-08 Účinnost: 1983-01-01
Změny a opravy: Za 1.84 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0622-14

ČSN 42 0622-18 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27626 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-09-08 Účinnost: 1983-01-01
Změny a opravy: Za 1.84 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0622-18

ČSN 42 0622-2 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou
Katalogové číslo: 27618 Cena: 190 Kč
Vydána: 1981-09-08 Účinnost: 1983-01-01
Změny a opravy: Za 1.84 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0622-2

ČSN 42 0622-20 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Katalogové číslo: 27627 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-09-08 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0622-20

ČSN 42 0622-7 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27619 Cena: 230 Kč
Vydána: 1981-09-08 Účinnost: 1983-01-01
Změny a opravy: Za 1.84 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0622-7

ČSN 42 0622-8 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27620 Cena: 190 Kč
Vydána: 1981-09-08 Účinnost: 1983-01-01
Změny a opravy: Za 1.84 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0622-8

ČSN 42 0623-2 (420623)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace
Katalogové číslo: 27641 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-09-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0623-2

ČSN 42 0623-5 (420623)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu telluru metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace
Katalogové číslo: 27642 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-09-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0623-5

ČSN EN 14936-1 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 1: Titrační metoda
Katalogové číslo: 77489 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14936-1

ČSN EN 14936-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 77488 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14936-2

ČSN EN 14937-1 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 1: Spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 77487 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14937-1

ČSN EN 14937-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 77486 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14937-2

ČSN EN 14938-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 87583 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14938-2

ČSN EN 14939 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu beryllia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 77485 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14939

ČSN EN 14940-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 77484 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14940-2

ČSN EN 14941 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kobaltu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 77483 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14941

ČSN EN 14942-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu arzenu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 77482 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14942-2

ČSN EN 15022-3 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 78113 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15022-3

ČSN EN 15022-4 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 90449 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15022-4

ČSN EN 15023-3 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 87581 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15023-3

ČSN EN 15024-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 505803 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15024-2

ČSN EN 15025 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 87579 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15025

ČSN EN 15079 (420623)
Měď a slitiny mědi - Analýza optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (S-OES)
Katalogové číslo: 98816 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15079

ČSN EN 15605 (420623)
Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Katalogové číslo: 87582 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15605

ČSN EN 15616 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 92947 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15616

ČSN EN 15622 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 86724 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15622

ČSN EN 15690-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 84233 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15690-2

ČSN EN 15703-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 97917 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15703-2

ČSN EN 15915 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu stříbra - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 87580 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15915

ČSN EN 15916-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 2: Střední obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 87578 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15916-2

ČSN EN 16117-1 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 1: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi menším než 99,85 %
Katalogové číslo: 90450 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16117-1

ČSN EN 16117-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 2: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi větším než 99,80 %
Katalogové číslo: 92946 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16117-2

ČSN ISO 1811-1 (420623)
Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků
Katalogové číslo: 28843 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-10-01 Účinnost: 1993-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1811-1

ČSN ISO 1811-2 (420623)
Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků
Katalogové číslo: 28844 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-10-01 Účinnost: 1993-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1811-2

ČSN ISO 4741 (420623)
Měď a slitiny mědi. Stanovení fosforu molybdátovanadátovou spektrofotometrickou metodou
Katalogové číslo: 27629 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4741

ČSN ISO 4742 (420623)
Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou gravimetrickou
Katalogové číslo: 27630 Cena: 65 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4742

ČSN ISO 4748 (420623)
Slitiny mědi. Stanovení železa titračně s Na2EDTA
Katalogové číslo: 27633 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4748

ČSN ISO 5959 (420623)
Měď a slitiny mědi. Stanovení bismutu metodou spektrofotometrickou s diethyldithiokarbamanem
Katalogové číslo: 27637 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5959

ČSN ISO 5960 (420623)
Slitiny mědi. Stanovení kadmia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 27638 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5960

ČSN ISO 6437 (420623)
Slitiny mědi. Stanovení chromu metodou titrační
Katalogové číslo: 27639 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6437

ČSN ISO 7266 (420623)
Měď a slitiny mědi. Stanovení síry spalovací-titrační metodou
Katalogové číslo: 27640 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7266

ČSN P CEN/TS 14940-1 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 1: Titrační metoda
Katalogové číslo: 85722 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14940-1

ČSN P CEN/TS 15022-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 85721 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15022-2

ČSN P CEN/TS 15656 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 518363 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15656

ČSN P CEN/TS 15703-1 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 1: Spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 85038 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15703-1

ČSN P CEN/TS 15916-1 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 1: Nízký obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Katalogové číslo: 88754 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15916-1

ČSN 42 0624 (420624)
Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení síry pomocí automatických analyzátorů
Katalogové číslo: 27643 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-31 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0624

ČSN 42 0625 (420625)
Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení uhlíku metodou infračervené absorpce po spálení vzorku
Katalogové číslo: 27644 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-02-01 Účinnost: 1991-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0625

ČSN EN 723 (420626)
Měď a slitiny mědi - Spalovací metoda pro stanovení obsahu uhlíku na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek
Katalogové číslo: 84418 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 723

ČSN EN 15063-1 (420627)
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 1: Návody pro pracovní metodu
Katalogové číslo: 97918 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15063-1

ČSN EN 15063-2 (420627)
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 2: Pracovní metoda
Katalogové číslo: 78651 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15063-2

ČSN 42 0630-2 (420630)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27645 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Z1 7.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0630-2

ČSN 42 0630-3 (420630)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce, metodou elektrogravimetrickou a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27646 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Z1 7.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0630-3

ČSN 42 0630-4 (420630)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce a metodou titrační
Katalogové číslo: 27647 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Z1 7.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0630-4

ČSN 42 0630-5 (420630)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce, metodou polarografickou a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27648 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Z1 7.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0630-5

ČSN 42 0630-6 (420630)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu kadmia metodou atomové absorpce, metodou polarografickou a metodou titrační
Katalogové číslo: 27649 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Z1 7.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0630-6

ČSN 42 0630-7 (420630)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27650 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0630-7

ČSN 42 0630-8 (420630)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27651 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0630-8

ČSN EN 12441-1 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda
Katalogové číslo: 64934 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
Změny a opravy: A1 2.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-1

ČSN EN 12441-10 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická
Katalogové číslo: 73529 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-10

ČSN EN 12441-11 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická
Katalogové číslo: 78112 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-11

ČSN EN 12441-2 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 64944 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
Změny a opravy: A1 9.03t, A2 4.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-2

ČSN EN 12441-3 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 64945 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-3

ČSN EN 12441-4 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 68104 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-4

ČSN EN 12441-5 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 68106 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-5

ČSN EN 12441-6 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 68105 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-6

ČSN EN 12441-7 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci
Katalogové číslo: 73526 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-7

ČSN EN 12441-8 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 73527 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-8

ČSN EN 12441-9 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 73528 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12441-9

ČSN EN ISO 3815-1 (420632)
Zinek a slitiny zinku - Část 1: Rozbor tuhých vzorků optickou emisní spektrometrií
Katalogové číslo: 74902 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3815-1

ČSN EN ISO 3815-2 (420632)
Zinek a slitiny zinku - Část 2: Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou
Katalogové číslo: 74903 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3815-2

ČSN 42 0633-2 (420633)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce a metodou polarografickou
Katalogové číslo: 3666 Cena: 350 Kč
Vydána: 1979-10-24 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0633-2

ČSN 42 0633-3 (420633)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce a metodou polarografickou
Katalogové číslo: 3667 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-10-24 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0633-3

ČSN 42 0633-4 (420633)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 3668 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-10-24 Účinnost: 1981-01-01
Změny a opravy: Za 10.86t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0633-4

ČSN 42 0633-5 (420633)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 3669 Cena: 190 Kč
Vydána: 1979-10-24 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0633-5

ČSN 42 0633-7 (420633)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu thalia metodou atomové absorpce a metodou polarografickou
Katalogové číslo: 3671 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-10-24 Účinnost: 1978-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0633-7

ČSN 42 0633-9 (420633)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 3673 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-10-24 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0633-9

ČSN 42 0635-10 (420635)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27652 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-07-11 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0635-10

ČSN 42 0635-11 (420635)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu bismutu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27653 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-07-11 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0635-11

ČSN 42 0635-12 (420635)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27654 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-07-11 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0635-12

ČSN 42 0635-13 (420635)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27655 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-07-11 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0635-13

ČSN 42 0635-14 (420635)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27656 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0635-14

ČSN 42 0635-15 (420635)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce a metodou plamenové fotometrie
Katalogové číslo: 27657 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0635-15

ČSN 42 0635-16 (420635)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27658 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0635-16

ČSN 42 0635-4 (420635)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou
Katalogové číslo: 3677 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-06-17 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0635-4

ČSN 42 0636-10 (420636)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27667 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-08-26 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-10

ČSN 42 0636-11 (420636)
Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení železa metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27668 Cena: 65 Kč
Vydána: 1991-05-08 Účinnost: 1992-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-11

ČSN 42 0636-12 (420636)
Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení mědi metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27669 Cena: 65 Kč
Vydána: 1991-05-08 Účinnost: 1992-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-12

ČSN 42 0636-13 (420636)
Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení arsenu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27670 Cena: 65 Kč
Vydána: 1991-05-08 Účinnost: 1992-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-13

ČSN 42 0636-14 (420636)
Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení cínu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27671 Cena: 65 Kč
Vydána: 1991-05-08 Účinnost: 1992-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-14

ČSN 42 0636-3 (420636)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27660 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-08-26 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-3

ČSN 42 0636-4 (420636)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27661 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-08-26 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-4

ČSN 42 0636-5 (420636)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu arzénu metodou fotometrickou a metodami titračními
Katalogové číslo: 27662 Cena: 190 Kč
Vydána: 1983-08-26 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-5

ČSN 42 0636-6 (420636)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27663 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-08-26 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-6

ČSN 42 0636-7 (420636)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27664 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-08-26 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-7

ČSN 42 0636-8 (420636)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27665 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-08-26 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-8

ČSN 42 0636-9 (420636)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27666 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-08-26 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0636-9

ČSN 42 0640 (420640)
Chemický rozbor neželezných kovů. Rozbor čistého niklu
Katalogové číslo: 3683 Cena: 550 Kč
Vydána: 1970-05-16 Účinnost: 1971-09-01
Změny a opravy: Za 1.73t, Zb 1.77t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0640

ČSN 42 0640-15 (420640)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení uhlíku metodou potenciometrické titrace
Katalogové číslo: 27675 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-01-03 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0640-15

ČSN 42 0640-16 (420640)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27676 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-11-11 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0640-16

ČSN 42 0640-18 (420640)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu niklu metodou elektrogravimetrickou
Katalogové číslo: 27677 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-11-11 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0640-18

ČSN 42 0640-2 (420640)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27672 Cena: 350 Kč
Vydána: 1982-11-11 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0640-2

ČSN 42 0640-7 (420640)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Katalogové číslo: 27673 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-11-11 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0640-7

ČSN 42 0640-9 (420640)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27674 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-11-11 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0640-9

ČSN EN 27527 (420640)
Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Jodometrická titrační metoda po spálení v indukční peci
Katalogové číslo: 15832 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-04-01 Účinnost: 1994-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27527

ČSN EN ISO 7526 (420640)
Feronikl - Stanovení obsahu síry - Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci
Katalogové číslo: 510356 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7526

ČSN ISO 6351 (420640)
Nikl. Stanovení stříbra, bismutu, kadmia, kobaltu, mědi, železa, manganu, olova a zinku. Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda
Katalogové číslo: 15828 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-04-01 Účinnost: 1994-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6351

ČSN ISO 7523 (420640)
Nikl. Stanovení stříbra, arsenu, bismutu, kadmia, olova, antimonu, selenu, cínu, telluru a thalia. Elektrotermická atomová absorpční spektrometrická metoda
Katalogové číslo: 15829 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-04-01 Účinnost: 1994-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7523

ČSN ISO 7529 (420640)
Slitiny niklu - Stanovení obsahu chromu - Metoda potenciometrické titrace síranem diamonno-železnatým
Katalogové číslo: 506315 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7529

ČSN ISO 7530-1 (420640)
Slitiny niklu - Analýza plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Část 1: Stanovení obsahu kobaltu, chromu, mědi, železa a manganu
Katalogové číslo: 99337 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7530-1

ČSN 42 0641-10 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Katalogové číslo: 27681 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-10

ČSN 42 0641-11 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Katalogové číslo: 27682 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-11

ČSN 42 0641-13 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou, metodou titrační a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27683 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-13

ČSN 42 0641-14 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu olova metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27684 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-14

ČSN 42 0641-15 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27685 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-15

ČSN 42 0641-16 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27686 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-16

ČSN 42 0641-17 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27687 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-17

ČSN 42 0641-18 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu bismutu metodami fotometrickými
Katalogové číslo: 27688 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-18

ČSN 42 0641-19 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu antimonu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27689 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-19

ČSN 42 0641-2 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu niklu metodou vážkovou
Katalogové číslo: 27678 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-2

ČSN 42 0641-20 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27690 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-20

ČSN 42 0641-21 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27691 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-21

ČSN 42 0641-22 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu molybdenu metodou fotometrickou a metodou vážkovou
Katalogové číslo: 27692 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-22

ČSN 42 0641-23 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu molybdenu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27693 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1986-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-23

ČSN 42 0641-24 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu titanu metodami fotometrickými
Katalogové číslo: 27694 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1986-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-24

ČSN 42 0641-8 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu wolframu metodou vážkovou
Katalogové číslo: 27679 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-8

ČSN 42 0641-9 (420641)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27680 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-02-02 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 6.85 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0641-9

ČSN 42 0644 (420644)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl a nízkolegované slitiny niklu. Stanovení obsahu kyslíku
Katalogové číslo: 3684 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-10-08 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0644

ČSN 42 0645-1 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu olova polarograficky a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27695 Cena: 350 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-1

ČSN 42 0645-10 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu stříbra kupelačně, metodou extrakčně titrační a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27704 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-10

ČSN 42 0645-2 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu arsenu metodou atomové absorpce, metodou fotometrickou a metodou titrační
Katalogové číslo: 27696 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-2

ČSN 42 0645-3 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27697 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-3

ČSN 42 0645-4 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou, metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27698 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-4

ČSN 42 0645-5 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu síry metodou titrační
Katalogové číslo: 27699 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-5

ČSN 42 0645-6 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu niklu metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27700 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-6

ČSN 42 0645-7 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27701 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-7

ČSN 42 0645-8 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27702 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-8

ČSN 42 0645-9 (420645)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27703 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0645-9

ČSN 42 0646-1 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce
Katalogové číslo: 27705 Cena: 190 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-1

ČSN 42 0646-10 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení niklu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27714 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-10

ČSN 42 0646-2 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27706 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-2

ČSN 42 0646-3 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení manganu metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce
Katalogové číslo: 27707 Cena: 190 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-3

ČSN 42 0646-4 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení mědi metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27708 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-4

ČSN 42 0646-5 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení křemíku metodou vážkovou
Katalogové číslo: 27709 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-5

ČSN 42 0646-6 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27710 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-6

ČSN 42 0646-7 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27711 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-7

ČSN 42 0646-8 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27712 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-8

ČSN 42 0646-9 (420646)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27713 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0646-9

ČSN 42 0647-1 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení molybdenu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27715 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-1

ČSN 42 0647-10 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mědi metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27724 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-10

ČSN 42 0647-11 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení manganu metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27725 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-11

ČSN 42 0647-12 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení arsenu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27726 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-12

ČSN 42 0647-13 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mechanických nečistot metodou vážkovou
Katalogové číslo: 27727 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-13

ČSN 42 0647-14 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27728 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-14

ČSN 42 0647-15 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidačního čísla
Katalogové číslo: 27729 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-15

ČSN 42 0647-2 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce
Katalogové číslo: 27716 Cena: 190 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-2

ČSN 42 0647-3 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce
Katalogové číslo: 27717 Cena: 190 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-3

ČSN 42 0647-4 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení niklu metodami atomové absorpce
Katalogové číslo: 27718 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-4

ČSN 42 0647-5 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidu křemičitého metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27719 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-5

ČSN 42 0647-6 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení olova metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27720 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-6

ČSN 42 0647-7 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27721 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-7

ČSN 42 0647-8 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27722 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-8

ČSN 42 0647-9 (420647)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27723 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0647-9

ČSN 42 0648-1 (420648)
Chrom kovový. Potenciometrická metoda stanovení obsahu chromu
Katalogové číslo: 27730 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-1

ČSN 42 0648-10 (420648)
Chrom kovový. Titrační komplexometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu hliníku
Katalogové číslo: 27739 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-10

ČSN 42 0648-11 (420648)
Chrom kovový. Fotometrická metoda pro stanovení obsahu kobaltu
Katalogové číslo: 27740 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-11

ČSN 42 0648-12 (420648)
Chrom kovový. Metody stanovení obsahu cínu
Katalogové číslo: 27741 Cena: 230 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-12

ČSN 42 0648-2 (420648)
Chrom kovový. Fotometrická a gravimetrická metoda stanovení obsahu křemíku
Katalogové číslo: 27731 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-2

ČSN 42 0648-3 (420648)
Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu fosforu
Katalogové číslo: 27732 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-3

ČSN 42 0648-4 (420648)
Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu železa
Katalogové číslo: 27733 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-4

ČSN 42 0648-5 (420648)
Chrom kovový. Titrační metoda a metoda s použitím automatických analyzátorů pro stanovení obsahu dusíku
Katalogové číslo: 27734 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-5

ČSN 42 0648-6 (420648)
Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu mědi
Katalogové číslo: 27735 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-6

ČSN 42 0648-7 (420648)
Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu antimonu
Katalogové číslo: 27736 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-7

ČSN 42 0648-8 (420648)
Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu arsenu
Katalogové číslo: 27737 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-8

ČSN 42 0648-9 (420648)
Chrom kovový. Polarografická metoda stanovení obsahu zinku, olova, vizmutu, metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení olova
Katalogové číslo: 27738 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-06-02 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0648-9

ČSN 42 0650-1 (420650)
Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení zlata v čistém zlatě a slitinách zlata
Katalogové číslo: 27742 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-10-24 Účinnost: 1991-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0650-1

ČSN 42 0650-2 (420650)
Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení niklu ve slitině AuNi
Katalogové číslo: 27743 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-10-24 Účinnost: 1991-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0650-2

ČSN EN ISO 11426 (420651)
Klenoty a drahé kovy - Stanovení zlata - Metoda kupelace (zkouška požáru)
Katalogové číslo: 512586 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11426

ČSN 42 0655-1 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení stříbra
Katalogové číslo: 27744 Cena: 190 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-1

ČSN 42 0655-10 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení sodíku
Katalogové číslo: 27753 Cena: 65 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-10

ČSN 42 0655-2 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení palladia
Katalogové číslo: 27745 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-2

ČSN 42 0655-3 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení mědi
Katalogové číslo: 27746 Cena: 190 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-3

ČSN 42 0655-4 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení železa
Katalogové číslo: 27747 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-4

ČSN 42 0655-5 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení vizmutu
Katalogové číslo: 27748 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-5

ČSN 42 0655-6 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení antimonu
Katalogové číslo: 27749 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-6

ČSN 42 0655-7 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení olova
Katalogové číslo: 27750 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-7

ČSN 42 0655-8 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení niklu
Katalogové číslo: 27751 Cena: 65 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-8

ČSN 42 0655-9 (420655)
Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení kadmia
Katalogové číslo: 27752 Cena: 65 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0655-9

ČSN EN ISO 11427 (420656)
Klenoty - Stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra - Volumetrická (potenciometrická) metoda s použitím bromidu draselného
Katalogové číslo: 501587 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11427

ČSN 42 0660-1 (420660)
Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení platiny
Katalogové číslo: 27754 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-11-26 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0660-1

ČSN 42 0660-2 (420660)
Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení iridia
Katalogové číslo: 27755 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-11-26 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0660-2

ČSN 42 0660-3 (420660)
Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení rhodia
Katalogové číslo: 27756 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-11-26 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0660-3

ČSN EN ISO 11210 (420661)
Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny - Gravimetrické stanovení chloridem amonným
Katalogové číslo: 517422 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11210

ČSN EN ISO 11494 (420663)
Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny ve slitinách platiny - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem
Katalogové číslo: 508996 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11494

ČSN EN ISO 11490 (420665)
Klenotnictví a drahé kovy - Stanovení palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem
Katalogové číslo: 517421 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11490

ČSN EN ISO 11495 (420666)
Klenoty a drahé kovy - Stanovení palladia ve slitinách palladia - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem
Katalogové číslo: 508786 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11495

ČSN 42 0669-1 (420669)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27757 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-10-22 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0669-1

ČSN 42 0669-2 (420669)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27758 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-10-22 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0669-2

ČSN 42 0669-3 (420669)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27759 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-10-22 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0669-3

ČSN 42 0669-4 (420669)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27760 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-10-22 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0669-4

ČSN 42 0669-5 (420669)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27761 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-10-22 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0669-5

ČSN 42 0669-6 (420669)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Katalogové číslo: 27762 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-10-22 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0669-6

ČSN 42 0669-7 (420669)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu síry metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Katalogové číslo: 27763 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-10-22 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0669-7

ČSN EN 14361 (420671)
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Odběr vzorků z roztaveného kovu
Katalogové číslo: 73604 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14361

ČSN 42 0672-1 (420672)
Slitiny hliníku. Část 1: Stanovení bismutu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 28790 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0672-1

ČSN 42 0672-10 (420672)
Slitiny hliníku. Část 10: Stanovení boru metodou fotometrickou s kurkuminem
Katalogové číslo: 28796 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0672-10

ČSN 42 0672-2 (420672)
Slitiny hliníku. Část 2: Stanovení antimonu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 28791 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0672-2

ČSN 42 0672-3 (420672)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hliník a slitiny hliníku. Stanovení beryllia metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27783 Cena: 190 Kč
Vydána: 1987-06-22 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0672-3

ČSN 42 0672-4 (420672)
Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení gallia
Katalogové číslo: 27784 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-10-24 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0672-4

ČSN 42 0672-5 (420672)
Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení vápníku
Katalogové číslo: 27785 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-10-24 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0672-5

ČSN 42 0672-6 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Část 6: Stanovení sodíku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 28792 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0672-6

ČSN 42 0672-8 (420672)
Slitiny hliníku. Část 8: Stanovení zirkonia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 28794 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0672-8

ČSN 42 0672-9 (420672)
Slitiny hliníku. Část 9: Stanovení zirkonia metodou fotometrickou s xylenovou oranží
Katalogové číslo: 28795 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0672-9

ČSN ISO 1118 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení titanu metodou spektrofotometrickou s kyselinou chromotropovou
Katalogové číslo: 27770 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1118

ČSN ISO 1784 (420672)
Slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou titrační s EDTA
Katalogové číslo: 27771 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1784

ČSN ISO 2297 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení hořčíku metodou komplexometrickou
Katalogové číslo: 27772 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2297

ČSN ISO 3256 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 27774 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3256

ČSN ISO 3978 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení chromu metodou spektrofotometrickou s difenylkarbazidem po extrakci
Katalogové číslo: 27775 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3978

ČSN ISO 3980 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 27777 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3980

ČSN ISO 3981 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení niklu metodou atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 27778 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3981

ČSN ISO 4192 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení olova metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 27779 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4192

ČSN ISO 4193 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení chromu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 27780 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4193

ČSN ISO 5194 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 27781 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5194

ČSN ISO 6827 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení titanu metodou fotometrickou s diantipyrylmethanem
Katalogové číslo: 27782 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6827

ČSN ISO 793 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení železa metodou fotometrickou s orthofenanthrolinem
Katalogové číslo: 27764 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 793

ČSN ISO 795 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou fotometrickou s oxalyldihydrazidem
Katalogové číslo: 27765 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 795

ČSN ISO 796 (420672)
Slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou elektrolytickou
Katalogové číslo: 27766 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 796

ČSN ISO 797 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení křemíku metodou gravimetrickou
Katalogové číslo: 27767 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 797

ČSN ISO 808 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení křemíku metodou spektrofotometrickou po redukci komplexu molybdátokřemičitého
Katalogové číslo: 27768 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 808

ČSN ISO 886 (420672)
Hliník a slitiny hliníku. Stanovení manganu metodou fotometrickou (Obsah manganu od 0,005% do 1,5%)
Katalogové číslo: 27769 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 886

ČSN EN 14242 (420673)
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou
Katalogové číslo: 517968 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14242

ČSN EN 14726 (420674)
Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického složení hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením
Katalogové číslo: 509338 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14726

ČSN 42 0680-1 (420680)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27786 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-1

ČSN 42 0680-11 (420680)
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor čistého cínu. Stanovení obsahu kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27795 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-05-03 Účinnost: 1985-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-11

ČSN 42 0680-2 (420680)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27787 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-2

ČSN 42 0680-3 (420680)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27788 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-3

ČSN 42 0680-4 (420680)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27789 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-4

ČSN 42 0680-5 (420680)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu olova metodou polarografickou
Katalogové číslo: 27790 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-5

ČSN 42 0680-6 (420680)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu antimonu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27791 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-6

ČSN 42 0680-7 (420680)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27792 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-7

ČSN 42 0680-8 (420680)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu síry metodou jodometrickou
Katalogové číslo: 27793 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-8

ČSN 42 0680-9 (420680)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Cín. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27794 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-01-10 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0680-9

ČSN EN 13615 (420681)
Metody rozborů ingotů cínu - Stanovení obsahu doprovodných prvků v cínu třídy 99,90 % a 99,85 % atomovou spektrometrií
Katalogové číslo: 65435 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.03t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13615

ČSN 42 0689-11 (420689)
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení obsahu sumy vzácných zemin a céru. Rozhodčí metoda
Katalogové číslo: 3695 Cena: 65 Kč
Vydána: 1974-06-26 Účinnost: 1976-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0689-11

ČSN 42 0689-12 (420689)
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení zinku metodou polarografickou. Rozhodčí metoda
Katalogové číslo: 3696 Cena: 65 Kč
Vydána: 1974-06-26 Účinnost: 1976-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0689-12

ČSN 42 0689-5 (420689)
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení vápníku metodou plamenové fotometrie. Rozhodčí metoda
Katalogové číslo: 3689 Cena: 65 Kč
Vydána: 1974-06-26 Účinnost: 1976-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0689-5

ČSN 42 0689-7 (420689)
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení železa metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
Katalogové číslo: 3691 Cena: 65 Kč
Vydána: 1974-06-26 Účinnost: 1976-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0689-7

ČSN 42 0689-8 (420689)
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení manganu metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
Katalogové číslo: 3692 Cena: 65 Kč
Vydána: 1974-06-26 Účinnost: 1976-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0689-8

ČSN 42 0689-9 (420689)
Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor slitin hořčíku. Stanovení niklu metodou fotometrickou. Rozhodčí metoda
Katalogové číslo: 3693 Cena: 65 Kč
Vydána: 1974-06-26 Účinnost: 1976-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0689-9

ČSN 42 0690-10 (420690)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27804 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-01 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0690-10

ČSN 42 0690-2 (420690)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27796 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-27 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0690-2

ČSN 42 0690-3 (420690)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27797 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-27 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0690-3

ČSN 42 0690-4 (420690)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu chloru metodou nefelometrickou
Katalogové číslo: 27798 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-27 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0690-4

ČSN 42 0690-5 (420690)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27799 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-27 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0690-5

ČSN 42 0690-6 (420690)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27800 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-21 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0690-6

ČSN 42 0690-7 (420690)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27801 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-27 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0690-7

ČSN 42 0690-8 (420690)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou
Katalogové číslo: 27802 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-27 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0690-8

ČSN 42 0690-9 (420690)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu sodíku a draslíku metodou plamenové fotometrie
Katalogové číslo: 27803 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-27 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0690-9

ČSN 42 0691-1 (420691)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Katalogové číslo: 27805 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-09-04 Účinnost: 1986-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0691-1

ČSN 42 0691-2 (420691)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu dusíku metodou fotometrickou a metodou titrační
Katalogové číslo: 27806 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-09-04 Účinnost: 1986-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0691-2

ČSN 42 0691-3 (420691)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu křemíku metodami fotometrickými
Katalogové číslo: 27807 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-09-04 Účinnost: 1986-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0691-3

ČSN 42 0691-4 (420691)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
Katalogové číslo: 27808 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-09-04 Účinnost: 1986-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0691-4