Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4207 - Zkoušení kovů

Zobrazit obsah třídy 42

ČSN 42 0743 (420743)
Zinkový povlak na ocelových drátech. Metody zkoušek povlaku
Katalogové číslo: 27809 Cena: 230 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0743

ČSN EN ISO 3954 (420751)
Prášky pro práškovou metalurgii - Odběr vzorků
Katalogové číslo: 80763 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3954

ČSN ISO 10835 (420752)
Železo po přímé redukci a železo briketované za horka - Vzorkování a úprava vzorků
Katalogové číslo: 83169 Cena: 550 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10835

ČSN EN ISO 3923-1 (420753)
Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou
Katalogové číslo: 506031 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3923-1

ČSN EN 23923-2 (420754)
Kovové prášky. Stanovení sypné hustoty. Část 2: Metoda se Scottovým volumetrem (ISO 3923-2:1981)
Katalogové číslo: 17676 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 23923-2

ČSN EN ISO 13517 (420755)
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr)
Katalogové číslo: 512148 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13517

ČSN EN ISO 4490 (420755)
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr)
Katalogové číslo: 506033 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4490

ČSN EN ISO 10070 (420756)
Kovové prášky - Stanovení specifického povrchu obálky měřením propustnosti vzduchu práškovým ložem za podmínek ustáleného proudění
Katalogové číslo: 513641 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10070

ČSN EN ISO 3953 (420759)
Kovové prášky - Stanovení setřepné hmotnosti
Katalogové číslo: 88224 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3953

ČSN EN ISO 3995 (420761)
Kovové prášky - Stanovení pevnosti v neslinutém stavu u výlisků s pravoúhlým průřezem při namáhání v ohybu
Katalogové číslo: 518654 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3995

ČSN EN ISO 4496 (420765)
Kovové prášky - Stanovení obsahu látek nerozpustných v kyselinách, v železných, měděných, cínových a bronzových prášcích
Katalogové číslo: 504177 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4496

ČSN EN ISO 4491-1 (420767)
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 1: Obecné pokyny
Katalogové číslo: 518300 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4491-1

ČSN EN ISO 4491-2 (420767)
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem (vodíková ztráta)
Katalogové číslo: 518301 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4491-2

ČSN EN ISO 4491-3 (420767)
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 3: Kyslík redukovaný vodíkem
Katalogové číslo: 76215 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4491-3

ČSN EN ISO 4491-4 (420767)
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí
Katalogové číslo: 514656 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4491-4

ČSN EN ISO 4498 (420769)
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti
Katalogové číslo: 87399 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4498

ČSN EN ISO 2740 (420770)
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem
Katalogové číslo: 518986 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2740

ČSN EN ISO 3928 (420771)
Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy
Katalogové číslo: 504076 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3928

ČSN EN ISO 4507 (420772)
Spékané nauhličené nebo nitrocementované železné materiály - Stanovování a ověřování hloubky cementované vrstvy zkouškou mikrotvrdosti
Katalogové číslo: 78468 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4507

ČSN EN ISO 5754 (420774)
Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební těleso bez vrubu pro rázovou ohybovou zkoušku
Katalogové číslo: 518999 Cena: 125 Kč
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5754

ČSN EN 24003 (420775)
Propustné spékané kovové materiály. Stanovení velikosti pórů bublinkovou metodou (ISO 4003:1977)
Katalogové číslo: 17954 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 24003

ČSN EN ISO 4022 (420776)
Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin
Katalogové číslo: 509917 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4022