Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4208 - Prášková metalurgie

Zobrazit obsah třídy 42

ČSN 42 0800 (420800)
Kovové prášky. Označování
Katalogové číslo: 27810 Cena: 190 Kč
Vydána: 1990-10-24 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0800

ČSN ISO 13947 (420801)
Kovové prášky - Zkušební metoda stanovení nekovových vměstků v kovových prášcích pomocí vzorku vykovaného z prášku
Katalogové číslo: 96879 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13947

ČSN ISO 18549-1 (420802)
Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot
Katalogové číslo: 96883 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18549-1

ČSN ISO 18549-2 (420802)
Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 2: Stanovení průtokové rychlosti za zvýšených teplot
Katalogové číslo: 96884 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18549-2

ČSN 42 0822 (420822)
Hliníková krupice
Katalogové číslo: 27814 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-08-29 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0822

ČSN 42 0824 (420824)
Hliníkové prášky pro pyrotechniku a chemický průmysl
Katalogové číslo: 27815 Cena: 190 Kč
Vydána: 1988-08-29 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0824

ČSN 42 0825 (420825)
Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton
Katalogové číslo: 27816 Cena: 230 Kč
Vydána: 1986-04-29 Účinnost: 1987-01-01
Změny a opravy: Za 12.88t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0825

ČSN 42 0826 (420826)
Hliníkové prášky a pasty pigmentové. Technické dodací předpisy
Katalogové číslo: 27817 Cena: 190 Kč
Vydána: 1988-08-29 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0826

ČSN EN ISO 28080 (420848)
Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů
Katalogové číslo: 513258 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28080

ČSN ISO 11873 (420849)
Tvrdokovy - Stanovení obsahů síry a uhlíku v kobaltových kovových prášcích - Infračervená detekční metoda
Katalogové číslo: 96882 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11873

ČSN ISO 11877 (420849)
Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích - Fotometrická metoda
Katalogové číslo: 96881 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11877

ČSN ISO 17352 (420849)
Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích atomovou absorpcí v grafitové kyvetě
Katalogové číslo: 96875 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17352

ČSN ISO 28079 (420850)
Tvrdokovy - Zkouška houževnatosti podle Palmqvista
Katalogové číslo: 84769 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 28079

ČSN EN ISO 7625 (420851)
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku
Katalogové číslo: 92648 Cena: 125 Kč
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7625

ČSN EN ISO 22068 (420852)
Spékané kovové materiály odlévané do vstřikovacích forem - Specifikace
Katalogové číslo: 95763 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22068

ČSN ISO 14317 (420852)
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku
Katalogové číslo: 500104 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 14317

ČSN EN ISO 13944 (420861)
Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda
Katalogové číslo: 92205 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13944

ČSN EN ISO 4884 (420862)
Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení prášků za použití spékaných zkušebních těles
Katalogové číslo: 509255 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4884

ČSN EN ISO 4489 (420863)
Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení
Katalogové číslo: 509256 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4489

ČSN EN ISO 3369 (420864)
Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti
Katalogové číslo: 86311 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3369

ČSN EN ISO 3325 (420865)
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Stanovení pevnosti v ohybu
Katalogové číslo: 57495 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
Změny a opravy: A1 11.02 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3325

ČSN EN ISO 3327 (420866)
Tvrdokovy - Stanovení pevnosti v ohybu
Katalogové číslo: 84372 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3327

ČSN EN ISO 3326 (420867)
Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace)
Katalogové číslo: 94312 Cena: 125 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3326

ČSN EN ISO 2738 (420868)
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Propustné spékané kovové materiály - Stanovení hustoty, obsahu oleje a otevřené pórovitosti
Katalogové číslo: 58351 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2738

ČSN EN 23878 (420869)
Tvrdokovy. Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ISO 3878:1983)
Katalogové číslo: 18381 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 23878

ČSN EN 23312 (420870)
Slinuté kovové materiály a slinuté karbidy. Stanovení Youngova modulu pružnosti
Katalogové číslo: 20564 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 23312

ČSN EN ISO 4499-1 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis
Katalogové číslo: 512149 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4499-1

ČSN EN ISO 4499-2 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu wolframu
Katalogové číslo: 512150 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4499-2

ČSN EN ISO 4499-3 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid
Katalogové číslo: 500217 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4499-3

ČSN EN ISO 4499-4 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze
Katalogové číslo: 500218 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4499-4

ČSN EN ISO 4506 (420873)
Tvrdokovy - Zkouška tlakem
Katalogové číslo: 505899 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4506

ČSN EN 24503 (420874)
Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku (ISO 4503:1978)
Katalogové číslo: 17993 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 24503

ČSN EN 24883 (420875)
Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v roztoku (ISO 4883:1978)
Katalogové číslo: 18139 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 24883

ČSN EN 27627-1 (420876)
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 1: Všeobecné požadavky (ISO 7627-1:1983)
Katalogové číslo: 17994 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27627-1

ČSN EN 27627-2 (420877)
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) (ISO 7627-2:1983)
Katalogové číslo: 17995 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27627-2

ČSN EN 27627-3 (420878)
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Stanovení kobaltu, železa, manganu a niklu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-3:1983)
Katalogové číslo: 17996 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27627-3

ČSN EN 27627-4 (420879)
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-4:1983)
Katalogové číslo: 17997 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27627-4

ČSN EN 27627-5 (420880)
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 5: Stanovení kobaltu, železa, manganu, molybden, niklu, titanu a vanadu při obsazích od 0,5% do 2% (m/m) (ISO 7627-5:1983)
Katalogové číslo: 17998 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27627-5

ČSN EN 27627-6 (420881)
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 6: Stanovení chromu při obsazích od 0,01% do 2% (m/m) (ISO 7627-6:1985)
Katalogové číslo: 17999 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27627-6

ČSN EN ISO 11876 (420882)
Tvrdokovy - Stanovení vápníku, mědi, železa, draslíku, hořčíku, sodíku, niklu a zinku v kobaltových kovových prášcích - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda
Katalogové číslo: 87184 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11876

ČSN EN ISO 3907 (420883)
Tvrdokovy - Stanovení obsahu celkového uhlíku - Gravimetrická metoda
Katalogové číslo: 86228 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3907

ČSN EN ISO 3908 (420884)
Tvrdokovy - Stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku - Gravimetrická metoda
Katalogové číslo: 86227 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3908

ČSN EN 23909 (420885)
Slinuté karbidy. Stanovení kobaltu. Potenciometrická metoda
Katalogové číslo: 20565 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 23909

ČSN EN 24501 (420886)
Slinuté karbidy. Stanovení titanu. Fotometrická peroxidová metoda
Katalogové číslo: 20566 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 24501

ČSN ISO 26482 (420887)
Tvrdokovy - Stanovení obsahu olova a kadmia
Katalogové číslo: 86651 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 26482

ČSN ISO 23519 (420888)
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti
Katalogové číslo: 87398 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23519

ČSN ISO 14168 (420889)
Kovové prášky s výjimkou tvrdokovů - Metoda zkoušení infiltračních prášků na bázi mědi
Katalogové číslo: 96880 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 14168

ČSN 42 0890-1 (420890)
Zkoušení kovových prášků. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 27821 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-08-03 Účinnost: 1989-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0890-1

ČSN 42 0890-12 (420890)
Zkoušení kovových prášků. Stanovení tvaru částic
Katalogové číslo: 27824 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-01-16 Účinnost: 1985-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0890-12

ČSN 42 0890-13 (420890)
Skúšanie kovových práškov. Určenie veľkosti častíc mikroskopickou metódou
Katalogové číslo: 27825 Cena: 230 Kč
Vydána: 1984-02-17 Účinnost: 1985-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0890-13

ČSN EN ISO 3927 (420890)
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku
Katalogové číslo: 504832 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3927

ČSN EN ISO 4492 (420890)
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním
Katalogové číslo: 505206 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4492

ČSN EN ISO 4497 (420890)
Kovové prášky - Stanovení velikosti částic proséváním za sucha
Katalogové číslo: 512147 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4497

ČSN 42 0891-10 (420891)
Zkoušení spékaných výrobků. Zkouška radiální pevnosti v tlaku
Katalogové číslo: 27834 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-02-04 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0891-10

ČSN 42 0891-2 (420891)
Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ťahu
Katalogové číslo: 27828 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-02-04 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0891-2

ČSN 42 0891-4 (420891)
Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ohybe
Katalogové číslo: 27830 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-02-04 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0891-4

ČSN 42 0895-1 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 27845 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-1

ČSN 42 0895-10 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení lístkování
Katalogové číslo: 27854 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-10

ČSN 42 0895-11 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení reaktivity
Katalogové číslo: 27855 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-11

ČSN 42 0895-12 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení oxidu hlinitého
Katalogové číslo: 27856 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-12

ČSN 42 0895-13 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení železa
Katalogové číslo: 27857 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-13

ČSN 42 0895-14 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení křemíku
Katalogové číslo: 27858 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-14

ČSN 42 0895-15 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mědi
Katalogové číslo: 27859 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-15

ČSN 42 0895-16 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zinku
Katalogové číslo: 27860 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-16

ČSN 42 0895-17 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení vlhkosti
Katalogové číslo: 27861 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-17

ČSN 42 0895-18 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení sypné hustoty
Katalogové číslo: 27862 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-18

ČSN 42 0895-19 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě
Katalogové číslo: 27863 Cena: 32 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-19

ČSN 42 0895-2 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Odběr a příprava vzorků
Katalogové číslo: 27846 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-2

ČSN 42 0895-20 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení stability vodní suspenze
Katalogové číslo: 27864 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-20

ČSN 42 0895-3 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení aktivního hliníku
Katalogové číslo: 27847 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-3

ČSN 42 0895-4 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mlecích přísad
Katalogové číslo: 27848 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-4

ČSN 42 0895-5 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zbytku na sítě
Katalogové číslo: 27849 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-5

ČSN 42 0895-6 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny
Katalogové číslo: 27850 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-6

ČSN 42 0895-7 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení kapalných podílů
Katalogové číslo: 27851 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-7

ČSN 42 0895-8 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení hliníku
Katalogové číslo: 27852 Cena: 32 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-8

ČSN 42 0895-9 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení krycí schopnosti
Katalogové číslo: 27853 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 0895-9