Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4210 - Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy

Zobrazit obsah třídy 42

ČSN EN 10164 (421001)
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 507996 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10164

ČSN EN 10359 (421002)
Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 517579 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10359

ČSN EN 10288 (421010)
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější dvouvrstvé polyethylenové povlaky
Katalogové číslo: 65655 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10288

ČSN EN 10289 (421011)
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky
Katalogové číslo: 71236 Cena: 440 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10289

ČSN EN 10290 (421013)
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky
Katalogové číslo: 71235 Cena: 440 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10290

ČSN EN 10310 (421014)
Ocelové trubky a tvarovky na potrubí v pobřežních vodách a na pevnině - Vnitřní a vnější polyamidové práškové povlaky
Katalogové číslo: 71330 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10310

ČSN EN 10301 (421015)
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnitřní povlaky pro snížení tření při přepravě neagresivních plynů
Katalogové číslo: 69756 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10301

ČSN EN 10294-1 (421016)
Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli
Katalogové číslo: 75456 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10294-1

ČSN EN 10298 (421018)
Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou
Katalogové číslo: 75604 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10298

ČSN EN 10300 (421019)
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky
Katalogové číslo: 75749 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10300

ČSN EN 10120 (421020)
Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn
Katalogové číslo: 504920 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10120

ČSN EN 10339 (421021)
Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi
Katalogové číslo: 79211 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10339

ČSN EN 10238 (421025)
Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem
Katalogové číslo: 84781 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10238

ČSN EN 10273 (421030)
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely
Katalogové číslo: 501689 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10273

ČSN EN 10272 (421031)
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely
Katalogové číslo: 501662 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10272

ČSN EN 10080 (421039)
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně
Katalogové číslo: 74826 Cena: 570 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10080

ČSN EN 10348-2 (421039)
Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro vyztužování betonu
Katalogové číslo: 514599 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10348-2

ČSN EN 10089 (421040)
Oceli válcované za tepla na zušlechtěné pružiny - Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 68885 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10089

ČSN EN 10151 (421041)
Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 68883 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10151

ČSN EN 10294-2 (421042)
Duté tyče k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli a niklové slitiny se zvláštními vlastnostmi obrobitelnosti
Katalogové číslo: 90922 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10294-2

ČSN EN 10217-1 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě
Katalogové číslo: 511648 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10217-1

ČSN EN 10217-2 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
Katalogové číslo: 511673 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10217-2

ČSN EN 10217-3 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách
Katalogové číslo: 511861 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10217-3

ČSN EN 10217-4 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
Katalogové číslo: 511828 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10217-4

ČSN EN 10217-5 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
Katalogové číslo: 511829 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10217-5

ČSN EN 10217-6 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
Katalogové číslo: 511830 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10217-6

ČSN EN 10217-7 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí
Katalogové číslo: 513530 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10217-7

ČSN EN 10210-1 (421051)
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 76922 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10210-1

ČSN EN 10219-1 (421052)
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 77087 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10219-1

ČSN EN 10162 (421053)
Ocelové profily tvářené za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 72158 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10162

ČSN EN 10248-1 (421066)
Ocelové štětovnice válcované za tepla - Část 1: Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 518442 Cena: 350 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10248-1

ČSN EN 10249-1 (421067)
Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 42050 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10249-1

ČSN EN 10264-1 (421072)
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 90927 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10264-1

ČSN EN 10264-2 (421072)
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro obecné použití
Katalogové číslo: 515373 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10264-2

ČSN EN 10264-3 (421072)
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání
Katalogové číslo: 90924 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10264-3

ČSN EN 10264-3 (421072)
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání
Katalogové číslo: 519079 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-06-01 Účinnost: 2024-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10264-3

ČSN EN 10264-4 (421072)
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí
Katalogové číslo: 91057 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10264-4

ČSN EN ISO 16120-1 (421075)
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 504017 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16120-1

ČSN EN ISO 16120-2 (421075)
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifické požadavky na drát k obecnému použití
Katalogové číslo: 503641 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16120-2

ČSN EN ISO 16120-3 (421075)
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli
Katalogové číslo: 89841 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16120-3

ČSN EN ISO 16120-4 (421075)
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití
Katalogové číslo: 504016 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16120-4

ČSN EN 10263-1 (421079)
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 506224 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10263-1

ČSN EN 10263-2 (421079)
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena
Katalogové číslo: 506434 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10263-2

ČSN EN 10263-3 (421079)
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování
Katalogové číslo: 506435 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10263-3

ČSN EN 10263-4 (421079)
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění
Katalogové číslo: 506214 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10263-4

ČSN EN 10263-5 (421079)
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli
Katalogové číslo: 506213 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10263-5

ČSN EN 10149-1 (421090)
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 94329 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10149-1

ČSN EN 10149-2 (421090)
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli
Katalogové číslo: 94326 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10149-2

ČSN EN 10149-3 (421090)
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli
Katalogové číslo: 94325 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10149-3

ČSN EN 10111 (421096)
Plechy a pásy z nízkouhlíkových (hlubokotažných) ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 82045 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10111