Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4253 - Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)

Zobrazit obsah třídy 42

ČSN 42 5301 (425301)
Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry
Katalogové číslo: 3941 Cena: 190 Kč
Vydána: 1973-06-27 Účinnost: 1974-10-01
Změny a opravy: Za 7.77, Zb 6.79 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 5301

ČSN 42 5302 (425302)
Plechy ocelové hlubokotažné válcované za tepla. Rozměry
Katalogové číslo: 3942 Cena: 125 Kč
Vydána: 1978-11-22 Účinnost: 1979-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 5302

ČSN 42 5310 (425310)
Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry
Katalogové číslo: 28052 Cena: 340 Kč
Vydána: 1990-06-18 Účinnost: 1991-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 5310

ČSN EN 10029 (425311)
Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 88198 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10029

ČSN EN 10363 (425312)
Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem dělené ze širokého pásu - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Katalogové číslo: 501721 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 10363

ČSN 42 5340 (425340)
Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
Katalogové číslo: 28054 Cena: 230 Kč
Vydána: 1986-04-05 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 5340

ČSN 42 5342 (425342)
Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Rozměry
Katalogové číslo: 28055 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 5342

ČSN 42 5350 (425350)
Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 16 a 19. Rozměry
Katalogové číslo: 28056 Cena: 230 Kč
Vydána: 1982-04-21 Účinnost: 1983-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 42 5350