Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4413 - Tuhá paliva. Metody zkoušení

Zobrazit obsah třídy 44

ČSN ISO 14180 (441302)
Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí
Katalogové číslo: 510618 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 14180

ČSN 44 1304 (441304)
Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení
Katalogové číslo: 32597 Cena: 230 Kč
Vydána: 1989-04-14 Účinnost: 1989-09-01
Změny a opravy: Za 1.91, Z2 3.92t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1304

ČSN ISO 18283 (441305)
Uhlí a koks - Ruční vzorkování
Katalogové číslo: 94101 Cena: 570 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18283

ČSN 44 1307 (441307)
Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků
Katalogové číslo: 74802 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1307

ČSN 44 1308 (441308)
Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky
Katalogové číslo: 18810 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1308

ČSN 44 1310 (441310)
Tuhá paliva - Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva
Katalogové číslo: 60960 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1310

ČSN ISO 11724 (441311)
Tuhá paliva - Stanovení celkového fluoru v uhlí, koksu a v popílku
Katalogové číslo: 511246 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11724

ČSN ISO 13909-1 (441314)
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
Katalogové číslo: 504863 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13909-1

ČSN ISO 13909-2 (441314)
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu
Katalogové číslo: 503249 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13909-2

ČSN ISO 13909-3 (441314)
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků
Katalogové číslo: 504864 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13909-3

ČSN ISO 13909-4 (441314)
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků
Katalogové číslo: 503250 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13909-4

ČSN ISO 13909-5 (441314)
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu
Katalogové číslo: 508451 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13909-5

ČSN ISO 13909-6 (441314)
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků
Katalogové číslo: 508452 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13909-6

ČSN ISO 13909-7 (441314)
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení
Katalogové číslo: 506016 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13909-7

ČSN ISO 13909-8 (441314)
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby
Katalogové číslo: 507241 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13909-8

ČSN 44 1315 (441315)
Tuhá paliva - Skladování
Katalogové číslo: 77561 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1315

ČSN ISO 12900 (441316)
Černá uhlí - Stanovení abrazivity
Katalogové číslo: 512310 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12900

ČSN ISO 18806 (441318)
Tuhá paliva - Stanovení obsahu chloru
Katalogové číslo: 511245 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18806

ČSN ISO 1213-1 (441319)
Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí
Katalogové číslo: 63983 Cena: 550 Kč
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1213-1

ČSN ISO 1213-2 (441319)
Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze
Katalogové číslo: 509672 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1213-2

ČSN ISO 567 (441320)
Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě
Katalogové číslo: 42098 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 567

ČSN 44 1321 (441321)
Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí
Katalogové číslo: 28176 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-03-29 Účinnost: 1986-02-01
Změny a opravy: Z1 1.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1321

ČSN ISO 1013 (441323)
Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velkém kontejneru
Katalogové číslo: 516927 Cena: 125 Kč
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1013

ČSN 44 1324 (441324)
Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely
Katalogové číslo: 82410 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1324

ČSN ISO 5072 (441325)
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty
Katalogové číslo: 96515 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5072

ČSN ISO 23499 (441326)
Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí
Katalogové číslo: 97992 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23499

ČSN 44 1327 (441327)
Černouhelný koks. Stanovení mechanické pevnosti zkouškou MICUM
Katalogové číslo: 28179 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-08-03 Účinnost: 1989-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1327

ČSN ISO 556 (441329)
Koks (rozměr nad 20 mm) -- Stanovení mechanické pevnosti
Katalogové číslo: 514730 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 556

ČSN ISO 602 (441330)
Uhlí - Stanovení obsahu popelovin
Katalogové číslo: 507239 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 602

ČSN 44 1332 (441332)
Stanovení melitelnosti tuhých paliv metodou VÚK
Katalogové číslo: 4053 Cena: 125 Kč
Vydána: 1976-05-31 Účinnost: 1977-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1332

ČSN ISO 5074 (441338)
Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove
Katalogové číslo: 500730 Cena: 125 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5074

ČSN ISO 1953 (441339)
Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním
Katalogové číslo: 500729 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1953

ČSN 44 1340 (441340)
Hnědá uhlí a lignity - Třídicí zkouška proséváním
Katalogové číslo: 69666 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1340

ČSN 44 1341 (441341)
Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí
Katalogové číslo: 94098 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1341

ČSN 44 1342 (441342)
Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm
Katalogové číslo: 28672 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-04-01 Účinnost: 1993-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1342

ČSN ISO 10329 (441343)
Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem
Katalogové číslo: 513613 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10329

ČSN ISO 7404-1 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník
Katalogové číslo: 501200 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7404-1

ČSN ISO 7404-2 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí
Katalogové číslo: 85834 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7404-2

ČSN ISO 7404-3 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin
Katalogové číslo: 85835 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7404-3

ČSN ISO 7404-4 (441345)
Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů
Katalogové číslo: 17764 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7404-4

ČSN ISO 7404-5 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu
Katalogové číslo: 85836 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7404-5

ČSN 44 1346 (441346)
Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti
Katalogové číslo: 28185 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-10-11 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1346

ČSN ISO 5073 (441347)
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin
Katalogové číslo: 97991 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5073

ČSN ISO 616 (441348)
Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky
Katalogové číslo: 57827 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 616

ČSN ISO 20360 (441350)
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku: metoda jedné pícky
Katalogové číslo: 516929 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 20360

ČSN ISO 5071-1 (441351)
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek
Katalogové číslo: 516928 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5071-1

ČSN ISO 1928 (441352)
Uhlí a koks - Stanovení spalného tepla
Katalogové číslo: 512904 Cena: 570 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1928

ČSN ISO 609 (441354)
Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní spalovací metoda
Katalogové číslo: 55271 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 609

ČSN 44 1355 (441355)
Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku
Katalogové číslo: 28592 Cena: 190 Kč
Vydána: 1993-01-01 Účinnost: 1993-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1355

ČSN ISO 29541 (441356)
Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda
Katalogové číslo: 91373 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 29541

ČSN ISO 925 (441357)
Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda
Katalogové číslo: 512902 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 925

ČSN 44 1358 (441358)
Tuhá paliva - Stanovení složení popela
Katalogové číslo: 72131 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1358

ČSN ISO 540 (441359)
Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela
Katalogové číslo: 83873 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 540

ČSN ISO 11722 (441360)
Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře
Katalogové číslo: 96512 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11722

ČSN ISO 587 (441361)
Uhlí a koks - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi
Katalogové číslo: 514729 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 587

ČSN ISO 625 (441363)
Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda
Katalogové číslo: 66568 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 625

ČSN 44 1364 (441364)
Tuhá paliva. Výpočet obsahu popelovin, hydrátové vody a hodnot znaků jakosti v organické hmotě
Katalogové číslo: 28191 Cena: 230 Kč
Vydána: 1986-12-19 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1364

ČSN ISO 1018 (441365)
Černá uhlí - Stanovení maximální nasákavosti
Katalogové číslo: 515456 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1018

ČSN ISO 562 (441366)
Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny
Katalogové číslo: 89144 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 562

ČSN ISO 157 (441370)
Uhlí - Stanovení forem síry
Katalogové číslo: 52042 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-04-01 Účinnost: 2000-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 157

ČSN ISO 647 (441371)
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci
Katalogové číslo: 507240 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 647

ČSN ISO 8264 (441372)
Černá uhlí. Stanovení vlastnosti puchnutí s použitím dilatometru
Katalogové číslo: 18485 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8264

ČSN ISO 501 (441373)
Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku
Katalogové číslo: 94102 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 501

ČSN ISO 349 (441374)
Černá uhlí - Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu
Katalogové číslo: 513612 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 349

ČSN 44 1375 (441375)
Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody
Katalogové číslo: 83872 Cena: 125 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1375

ČSN 44 1376 (441376)
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti
Katalogové číslo: 80087 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1376

ČSN 44 1377 (441377)
Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody
Katalogové číslo: 69665 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1377

ČSN ISO 1171 (441378)
Tuhá paliva - Stanovení popela
Katalogové číslo: 89145 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1171

ČSN 44 1379 (441379)
Uhlí a koks - Stanovení veškeré síry metodou Eschka
Katalogové číslo: 512903 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1379

ČSN ISO 17246 (441380)
Uhlí - Primární analýza
Katalogové číslo: 89147 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17246

ČSN ISO 17247 (441381)
Uhlí a koks -- Úplná analýza
Katalogové číslo: 514728 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17247

ČSN ISO 579 (441382)
Koks - Stanovení veškeré vody
Katalogové číslo: 97989 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 579

ČSN ISO 18894 (441383)
Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)
Katalogové číslo: 510619 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18894

ČSN ISO 687 (441384)
Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Katalogové číslo: 89146 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 687

ČSN ISO 23380 (441385)
Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí
Katalogové číslo: 97993 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23380

ČSN ISO 15239 (441386)
Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů
Katalogové číslo: 82411 Cena: 550 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15239

ČSN ISO 1014 (441387)
Koks - Stanovení skutečné relativní hustoty, zdánlivé relativní hustoty a pórozity
Katalogové číslo: 515455 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1014

ČSN 44 1390 (441390)
Klasifikace přirozených tuhých paliv
Katalogové číslo: 4070 Cena: 190 Kč
Vydána: 1960-06-22 Účinnost: 1961-02-01
Změny a opravy: Za 12.70 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1390

ČSN 44 1391 (441391)
Klasifikace černých uhlí kódovými čísly
Katalogové číslo: 4071 Cena: 125 Kč
Vydána: 1966-12-21 Účinnost: 1967-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1391

ČSN 44 1393 (441393)
Černá a hnědá uhlí. Stanovení obsahu rtuti
Katalogové číslo: 28204 Cena: 190 Kč
Vydána: 1990-10-26 Účinnost: 1992-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1393

ČSN ISO 975 (441394)
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda
Katalogové číslo: 97990 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 975

ČSN ISO 19579 (441395)
Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie
Katalogové číslo: 82412 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 19579

ČSN ISO 13605 (441396)
Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Katalogové číslo: 511247 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13605