Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4418 - Zkoušení rud a koncentrátů

Zobrazit obsah třídy 44

ČSN 44 1803 (441803)
Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Atomově absorpční, fotometrická a potenciometrická metoda stanovení manganu
Katalogové číslo: 28413 Cena: 230 Kč
Vydána: 1989-12-22 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1803

ČSN 44 1805 (441805)
Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovení fosforu
Katalogové číslo: 28414 Cena: 190 Kč
Vydána: 1991-03-14 Účinnost: 1992-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1805

ČSN 44 1822 (441822)
Železné a manganové rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metody stanovení hustoty, objemové a sypné hmotnosti
Katalogové číslo: 28422 Cena: 190 Kč
Vydána: 1989-05-18 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1822

ČSN 44 1827 (441827)
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážkové metody stanovení oxidu křemičitého
Katalogové číslo: 28424 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-08-24 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1827

ČSN 44 1852 (441852)
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážková metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie stanovení obsahu oxidu barnatého
Katalogové číslo: 28434 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-05-11 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1852

ČSN 44 1853 (441853)
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metoda atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda stanovení obsahu olova
Katalogové číslo: 28435 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-05-11 Účinnost: 1988-07-01
Změny a opravy: Z1 6.93 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1853

ČSN 44 1854 (441854)
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení chemicky vázané vody
Katalogové číslo: 28436 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-05-18 Účinnost: 1990-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1854

ČSN 44 1855 (441855)
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení ztráty hmotnosti při žíhání
Katalogové číslo: 28437 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-05-31 Účinnost: 1990-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1855

ČSN 44 1862 (441862)
Bauxit. Vážková metoda stanovení vlhkosti
Katalogové číslo: 28439 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-12-22 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1862

ČSN 44 1868 (441868)
Bauxit. Titrační metoda stanovení oxidu hlinitého
Katalogové číslo: 28442 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-12-22 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1868

ČSN 44 1869 (441869)
Bauxit. Vážková metoda stanovení oxidu křemičitého
Katalogové číslo: 28443 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-12-22 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 44 1869