Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4500 - Hlubinné vrtání a těžba nafty, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 45

ČSN EN ISO 13702 (450010)
Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod
Katalogové číslo: 98798 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13702

ČSN EN ISO 13628-1 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení
Katalogové číslo: 75218 Cena: 1 690 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
Změny a opravy: A1 2.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-1

ČSN EN ISO 13628-10 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 10: Specifikace lepených pružných hadic
Katalogové číslo: 77678 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-10

ČSN EN ISO 13628-11 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace
Katalogové číslo: 81838 Cena: 1 690 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-11

ČSN EN ISO 13628-15 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 15: Podmořské konstrukce a sběrače
Katalogové číslo: 89562 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-15

ČSN EN ISO 13628-2 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel
Katalogové číslo: 76960 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-2

ČSN EN ISO 13628-3 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 3: Průtokové potrubní (TFL) systémy
Katalogové číslo: 61630 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-3

ČSN EN ISO 13628-4 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 4: Podmořské ústí sondy a produkční kříž
Katalogové číslo: 87908 Cena: 1 870 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-4

ČSN EN ISO 13628-5 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 5: Podmořské sdělovací kabely
Katalogové číslo: 85449 Cena: 1 390 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-5

ČSN EN ISO 13628-6 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 6: Systémy řízení podmořské těžby
Katalogové číslo: 76298 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-6

ČSN EN ISO 13628-7 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 7: Systémy stoupacích trubek (C/WO)
Katalogové číslo: 78003 Cena: 1 870 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-7

ČSN EN ISO 13628-8 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 8: Na dálku ovládané dopravní prostředky (ROV) pro připojení podmořských těžebních zařízení
Katalogové číslo: 78038 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-8

ČSN EN ISO 13628-9 (450020)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 9: Na dálku ovládaná zásahová zařízení (ROT)
Katalogové číslo: 78037 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13628-9

ČSN EN ISO 13534 (450021)
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Inspekce, údržba, opravy a výroba těžebních zařízení
Katalogové číslo: 61551 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13534

ČSN EN ISO 13624-1 (450021)
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Navrhování a provoz námořních vrtných souprav
Katalogové číslo: 85764 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13624-1

ČSN EN ISO 13535 (450022)
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Zdvihací zařízení
Katalogové číslo: 61631 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13535

ČSN EN ISO 13703 (450023)
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a zřizování potrubních systémů na příbřežních těžebních plošinách
Katalogové číslo: 61691 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.03 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13703

ČSN EN 14161 +A1 (450024)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy
Katalogové číslo: 98362 Cena: 1 390 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14161 +A1

ČSN EN 14163 (450024)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí
Katalogové číslo: 64350 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.06 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14163

ČSN EN ISO 21329 (450024)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Zkušební postupy mechanických spojek
Katalogové číslo: 72078 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21329

ČSN EN 13942 (450025)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury
Katalogové číslo: 513679 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13942

ČSN EN ISO 14723 (450025)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Podmořské potrubní armatury
Katalogové číslo: 84136 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14723

ČSN EN ISO 16440 (450025)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí
Katalogové číslo: 502078 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16440

ČSN EN ISO 16708 (450025)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Stanovení spolehlivosti na základě metod mezních stavů
Katalogové číslo: 76214 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16708

ČSN EN ISO 19345-2 (450025)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí
Katalogové číslo: 508406 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19345-2

ČSN P CEN ISO/TS 12747 (450025)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Doporučené postupy pro prodloužení životnosti potrubí
Katalogové číslo: 94788 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 12747

ČSN EN ISO 17776 (450026)
Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení
Katalogové číslo: 502241 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17776

ČSN EN ISO 20074 (450026)
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Management rizik geologických nebezpečí pro pobřežní potrubí
Katalogové číslo: 508990 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20074

ČSN EN ISO 19900 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce
Katalogové číslo: 508568 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19900

ČSN EN ISO 19901-1 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska
Katalogové číslo: 99351 Cena: 1 690 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-1

ČSN EN ISO 19901-10 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 10: Námořní geofyzikální výzkumy
Katalogové číslo: 514777 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-10

ČSN EN ISO 19901-2 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria
Katalogové číslo: 515805 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-2

ČSN EN ISO 19901-3 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce
Katalogové číslo: 97259 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-3

ČSN EN ISO 19901-4 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb
Katalogové číslo: 501233 Cena: 1 530 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-4

ČSN EN ISO 19901-5 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Management hmotnosti
Katalogové číslo: 514432 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-5

ČSN EN ISO 19901-6 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost
Katalogové číslo: 85453 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-6

ČSN EN ISO 19901-7 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí
Katalogové číslo: 93621 Cena: 1 530 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-7

ČSN EN ISO 19901-8 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna
Katalogové číslo: 99014 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-8

ČSN EN ISO 19901-9 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 9: Řízení strukturální integrity
Katalogové číslo: 508993 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19901-9

ČSN EN ISO 19902 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce
Katalogové číslo: 512076 Cena: 3 700 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19902

ČSN EN ISO 19904-1 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Poloponořitelné konstrukce ve tvaru lodi, stěžně a válcové konstrukce s malým ponorem
Katalogové číslo: 508407 Cena: 1 530 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19904-1

ČSN EN ISO 19905-1 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení
Katalogové číslo: 99933 Cena: 2 050 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19905-1

ČSN EN ISO 19905-3 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 3: Plovoucí jednotky
Katalogové číslo: 515804 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19905-3

ČSN EN ISO 19906 (450027)
Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby
Katalogové číslo: 508991 Cena: 3 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19906

ČSN EN ISO 13625 (450028)
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Spojky pro mořské vrtné potrubí
Katalogové číslo: 66899 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13625

ČSN EN ISO 27627 (450028)
Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny
Katalogové číslo: 95600 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 27627

ČSN EN ISO 10418 (450029)
Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů
Katalogové číslo: 508408 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10418

ČSN EN ISO 15547-1 (450030)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 1: Deskové výměníky tepla s rámem
Katalogové číslo: 75001 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15547-1

ČSN EN ISO 15547-2 (450030)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 2: Hliníkové deskožebrové výměníky tepla pájené na tvrdo
Katalogové číslo: 75082 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15547-2

ČSN EN ISO 13705 (450031)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie
Katalogové číslo: 92598 Cena: 1 950 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13705

ČSN EN ISO 15156-1 (450032)
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin
Katalogové číslo: 512080 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15156-1

ČSN EN ISO 15156-2 (450032)
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin
Katalogové číslo: 512078 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15156-2

ČSN EN ISO 15156-3 (450032)
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin
Katalogové číslo: 512077 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15156-3

ČSN EN ISO 16812 (450033)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla
Katalogové číslo: 507622 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16812

ČSN EN ISO 13704 (450034)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích
Katalogové číslo: 516557 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13704

ČSN EN ISO 13678 (450035)
Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek
Katalogové číslo: 90360 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13678

ČSN EN ISO 15544 (450036)
Naftový a plynárenský průmysl - Těžební zařízení v příbřežních vodách - Požadavky a návody pro havarijní stavy
Katalogové číslo: 86175 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15544

ČSN EN ISO 12211 (450037)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Spirálové výměníky tepla
Katalogové číslo: 91539 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12211

ČSN EN ISO 12212 (450038)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vlásenkové výměníky tepla
Katalogové číslo: 91540 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12212

ČSN EN ISO 14692-1 (450040)
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály
Katalogové číslo: 503808 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14692-1

ČSN EN ISO 14692-2 (450040)
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek
Katalogové číslo: 503809 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14692-2

ČSN EN ISO 14692-3 (450040)
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí
Katalogové číslo: 503810 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14692-3

ČSN EN ISO 14692-4 (450040)
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz
Katalogové číslo: 503811 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14692-4

ČSN EN ISO 20815 (450041)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby
Katalogové číslo: 507619 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20815

ČSN EN ISO 28300 (450042)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku
Katalogové číslo: 81837 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28300

ČSN EN ISO 23936-1 (450043)
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Nekovové materiály v kontaktu s látkami souvisejícími s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty
Katalogové číslo: 516367 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23936-1

ČSN EN ISO 23936-2 (450043)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 2: Elastomery
Katalogové číslo: 90184 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23936-2

ČSN EN ISO 16961 (450044)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků
Katalogové číslo: 98801 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16961

ČSN EN ISO 18797-1 (450045)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 1: Elastomerní nátěrové systémy - polychloropren nebo EPDM
Katalogové číslo: 503812 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18797-1

ČSN EN ISO 18797-2 (450045)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 2: Údržba a opravy nátěrů stoupaček v terénu
Katalogové číslo: 513948 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18797-2

ČSN EN ISO 19277 (450046)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací
Katalogové číslo: 507621 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19277

ČSN EN ISO 15663 (450050)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu
Katalogové číslo: 512587 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15663

ČSN EN ISO 23251 (450051)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování
Katalogové číslo: 511538 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23251

ČSN EN ISO 21809-1 (450060)
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP)
Katalogové číslo: 506891 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21809-1

ČSN EN ISO 21809-2 (450060)
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Jednotlivé vrstvy epoxidových povlaků nanášené natavením
Katalogové číslo: 97419 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21809-2

ČSN EN ISO 21809-3 (450060)
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů
Katalogové číslo: 502588 Cena: 945 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
Změny a opravy: A1 11.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21809-3

ČSN EN ISO 21809-5 (450060)
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu
Katalogové číslo: 505089 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21809-5

ČSN EN ISO 18796-1 (450061)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky
Katalogové číslo: 511765 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18796-1