Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4514 - Chytací nářadí a nástroje a speciální nářadí

Zobrazit obsah třídy 45

ČSN EN ISO 13500 (451400)
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky
Katalogové číslo: 82977 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.10t, A1 5.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13500

ČSN EN ISO 14693 (451401)
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné zařízení a zařízení pro údržbu vrtů
Katalogové číslo: 69916 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14693

ČSN EN ISO 13503-1 (451402)
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin
Katalogové číslo: 90257 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13503-1

ČSN EN ISO 13503-2 (451402)
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem
Katalogové číslo: 77675 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
Změny a opravy: A1 4.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13503-2

ČSN EN ISO 13503-3 (451402)
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků
Katalogové číslo: 515454 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13503-3

ČSN EN ISO 13503-4 (451402)
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 4: Postupy měření stimulace a úniku tekutiny přes štěrkový obsyp za statických podmínek
Katalogové číslo: 77536 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13503-4

ČSN EN ISO 13503-5 (451402)
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 5: Postupy měření dlouhodobé vodivosti výplňových těsnicích materiálů
Katalogové číslo: 76961 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13503-5

ČSN EN ISO 13503-6 (451402)
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 6: Postupy měření úniku výplachových tekutin za dynamických podmínek
Katalogové číslo: 95461 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13503-6

ČSN EN ISO 13501 (451403)
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Hodnocení postupů zpracování
Katalogové číslo: 89065 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13501

ČSN EN ISO 10414-1 (451404)
Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 1: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi vody
Katalogové číslo: 83080 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10414-1

ČSN EN ISO 10414-2 (451404)
Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 2: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi oleje
Katalogové číslo: 89066 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10414-2

ČSN EN ISO 10416 (451405)
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Laboratorní zkoušení
Katalogové číslo: 85438 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10416

ČSN EN ISO 17348 (451406)
Naftový a plynárenský průmysl - Volba materiálu pro pažnice, potrubí a vrtné zařízení v prostředí s vysokým obsahem CO2
Katalogové číslo: 500169 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17348

ČSN EN ISO 17349 (451407)
Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích
Katalogové číslo: 500168 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17349

ČSN EN ISO 10441 (451410)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Ohebné spoje pro mechanické přenosy výkonů - Jednoúčelové používání
Katalogové číslo: 78667 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10441

ČSN EN ISO 13691 (451411)
Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely
Katalogové číslo: 93249 Cena: 770 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13691