Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4610 - Rostlinné výrobky, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 46

ČSN EN 16378 (461001)
Obiloviny - Stanovení nečistot v kukuřici (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.)
Katalogové číslo: 94282 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16378

ČSN EN ISO 5527 (461002)
Obiloviny - Slovník
Katalogové číslo: 97753 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5527

ČSN EN ISO 7973 (461003)
Obiloviny a mlýnské výrobky - Stanovení viskozity mouky - Metoda s použitím amylografu
Katalogové číslo: 99686 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7973

ČSN 46 1011-1 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 28954 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-1

ČSN 46 1011-13 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene
Katalogové číslo: 74444 Cena: 65 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-13

ČSN 46 1011-14 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene
Katalogové číslo: 92036 Cena: 125 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-14

ČSN 46 1011-18 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek
Katalogové číslo: 66584 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-18

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky
Katalogové číslo: 28955 Cena: 32 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-2

ČSN 46 1011-20 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti
Katalogové číslo: 28972 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-20

ČSN 46 1011-21 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé
Katalogové číslo: 28973 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1988-07-01
Změny a opravy: Z1 2.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-21

ČSN 46 1011-24 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen
Katalogové číslo: 77493 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-03-01
Změny a opravy: Z1 12.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-24

ČSN 46 1011-6 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot
Katalogové číslo: 63984 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-6

ČSN 46 1011-9 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku
Katalogové číslo: 28961 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1011-9

ČSN EN ISO 5223 (461012)
Zkušební síta pro obiloviny
Katalogové číslo: 60019 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2002-07-01
Změny a opravy: Z1 7.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5223

ČSN EN ISO 7971-1 (461013)
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 1: Referenční metoda
Katalogové číslo: 84447 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7971-1

ČSN EN ISO 7971-2 (461013)
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu
Katalogové číslo: 507623 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7971-2

ČSN EN ISO 7971-3 (461013)
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda
Katalogové číslo: 507624 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7971-3

ČSN EN ISO 712 (461014)
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Referenční metoda
Katalogové číslo: 85543 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 712

ČSN EN ISO 24333 (461015)
Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování
Katalogové číslo: 86935 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24333

ČSN EN ISO 6540 (461016)
Kukuřice - Stanovení obsahu vlhkosti (v mletých zrnech a v celých zrnech)
Katalogové číslo: 513524 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6540

ČSN ISO 6541 (461017)
Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Modifikovaná metoda podle Scharrera
Katalogové číslo: 32034 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-01-01 Účinnost: 1993-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6541

ČSN ISO 5498 (461018)
Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Obecná metoda
Katalogové číslo: 15432 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5498

ČSN ISO 2171 (461019)
Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním
Katalogové číslo: 82356 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
Změny a opravy: Z1 7.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2171

ČSN EN ISO 5529 (461022)
Pšenice - Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test
Katalogové číslo: 87413 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5529

ČSN ISO 9648 (461023)
Čirok - Stanovení obsahu taninu
Katalogové číslo: 66118 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9648

ČSN EN ISO 665 (461025)
Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek
Katalogové číslo: 511411 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 665

ČSN EN ISO 3093 (461026)
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena
Katalogové číslo: 87412 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3093

ČSN EN ISO 27971 (461028)
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí
Katalogové číslo: 98373 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 27971

ČSN ISO 605 (461029)
Luštěniny - Stanovení nečistot, velikosti zrna, cizích pachů, přítomnosti hmyzu, druhů a odrůd - Zkušební metody
Katalogové číslo: 34274 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 605

ČSN EN ISO 21294 (461030)
Olejnatá semena - Manuální nebo automatický diskontinuální odběr vzorků
Katalogové číslo: 506044 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21294

ČSN EN ISO 664 (461031)
Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na analytický vzorek
Katalogové číslo: 84667 Cena: 125 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 664

ČSN EN ISO 658 (461033)
Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot
Katalogové číslo: 71532 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 658

ČSN EN ISO 659 (461034)
Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 87411 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 659

ČSN EN ISO 17059 (461036)
Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda)
Katalogové číslo: 508989 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17059

ČSN EN ISO 8892 (461037)
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení celkového zbytkového hexanu
Katalogové číslo: 43441 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
Změny a opravy: Z1 2.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8892

ČSN EN ISO 9167 (461038)
Semeno řepky a řepkové moučky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii
Katalogové číslo: 509586 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9167

ČSN EN ISO 9289 (461039)
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení volného zbytkového hexanu
Katalogové číslo: 43442 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
Změny a opravy: Z1 2.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9289

ČSN EN ISO 10565 (461040)
Olejnatá semena - Souběžné stanovení obsahu oleje a vody - Metoda pulzní jaderné magnetické rezonanční spektroskopie
Katalogové číslo: 57587 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10565

ČSN EN ISO 10519 (461041)
Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda
Katalogové číslo: 99161 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10519

ČSN EN ISO 734 (461042)
Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)
Katalogové číslo: 99713 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 734

ČSN EN ISO 22630 (461043)
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda
Katalogové číslo: 99569 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22630

ČSN EN ISO 14244 (461044)
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení rozpustných proteinů v roztoku hydroxidu draselného
Katalogové číslo: 501133 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14244

ČSN EN 15585 (461079)
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Stanovení zrn v procentech, která částečně nebo zcela ztratila sklovitost a výpočet sklovitých zrn v procentech
Katalogové číslo: 82060 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15585

ČSN EN 15587 (461080)
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.), žitovci (Triticosecale Wittmack spp) a ječmeni (Hordeum vulgare L.)
Katalogové číslo: 507342 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15587

ČSN ISO 6639-1 (461081)
Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého napadení hmyzem - Část 1: Všeobecné zásady
Katalogové číslo: 26085 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6639-1

ČSN ISO 6639-2 (461081)
Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 2: Odběr vzorků
Katalogové číslo: 34256 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6639-2

ČSN ISO 6639-4 (461081)
Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 4: Rychlé metody
Katalogové číslo: 34273 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6639-4

ČSN P CEN/TS 15465 (461082)
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Obecné pokyny pro měření barvy semoliny instrumentálními metodami
Katalogové číslo: 82149 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15465

ČSN ISO 6639-3 (461083)
Obiloviny a luštěniny. Zjišťování skrytého zamoření hmyzem. Část 3: Referenční metoda
Katalogové číslo: 17524 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-05-01 Účinnost: 1995-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6639-3

ČSN P CEN/TS 15731 (461084)
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při upravené hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí
Katalogové číslo: 82215 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15731

ČSN 46 1085-1 (461085)
Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE)
Katalogové číslo: 42136 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1085-1

ČSN 46 1085-2 (461085)
Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 2: Elektroforéza bílkovin v polyakrylamidovém gelu (PAGE)
Katalogové číslo: 42137 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 1085-2

ČSN EN ISO 16634-1 (461086)
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva
Katalogové číslo: 94889 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16634-1

ČSN EN ISO 16634-2 (461086)
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky
Katalogové číslo: 500811 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16634-2

ČSN EN ISO 11085 (461087)
Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla
Katalogové číslo: 98971 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11085

ČSN EN ISO 520 (461088)
Obiloviny a luštěniny - Stanovení hmotnosti 1 000 zrn
Katalogové číslo: 87691 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 520

ČSN EN 15948 (461089)
Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti
Katalogové číslo: 511767 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15948

ČSN EN ISO 5526 (461090)
Obiloviny, luštěniny a ostatní potravinářská zrna - Názvosloví
Katalogové číslo: 93055 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5526