Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4614 - Obiloviny a luštěniny. Metody zkoušení

Zobrazit obsah třídy 46

ČSN EN ISO 20483 (461401)
Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda
Katalogové číslo: 95094 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20483