Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4615 - Cereálie a cereální produkty

Zobrazit obsah třídy 46

ČSN EN ISO 11052 (461501)
Mouka a semolina z pšenice tvrdé (durum) - Stanovení obsahu žlutého barviva
Katalogové číslo: 78002 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11052

ČSN EN ISO 21415-1 (461502)
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 1: Stanovení mokrého lepku ručním vypíráním
Katalogové číslo: 78811 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21415-1

ČSN EN ISO 21415-2 (461502)
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem
Katalogové číslo: 99396 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21415-2

ČSN EN ISO 21415-3 (461502)
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 3: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou sušení v sušárně
Katalogové číslo: 78810 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21415-3

ČSN EN ISO 21415-4 (461502)
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 4: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou rychlého sušení
Katalogové číslo: 78809 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21415-4

ČSN EN ISO 6647-1 (461503)
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Spektrofotometrická metoda s odtučňovacím postupem pomocí methanolu a kalibračními roztoky bramborové amylózy a amylopektinu voskovité rýže
Katalogové číslo: 511368 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6647-1

ČSN EN ISO 6647-2 (461503)
Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Spektrofotometrická praktická metoda bez odtučňovacího postupu a s kalibrací se standardními roztoky rýže
Katalogové číslo: 511369 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6647-2

ČSN EN ISO 11747 (461504)
Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi
Katalogové číslo: 91547 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
Změny a opravy: A1 9.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11747

ČSN EN ISO 17715 (461505)
Pšeničná mouka (Triticum aestivum L.) - Amperometrická metoda stanovení poškození škrobu
Katalogové číslo: 97708 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17715

ČSN EN ISO 17718 (461506)
Pšeničná mouka a pšeničná celozrnná mouka (Triticum aestivum L.) - Stanovení reologického chování v závislosti na míchání a zahřívání
Katalogové číslo: 97714 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17718

ČSN EN ISO 5530-1 (461507)
Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu
Katalogové číslo: 97709 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5530-1

ČSN EN ISO 5530-2 (461507)
Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 2: Stanovení reologických vlastností pomocí extenzografu
Katalogové číslo: 97707 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5530-2

ČSN EN ISO 16624 (461508)
Pšeničná mouka a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení barvy pomocí reflexní difuzní kolorimetrie
Katalogové číslo: 510349 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16624