Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4670 - Výživa a krmení

Zobrazit obsah třídy 46

ČSN EN ISO 7088 (467001)
Rybí moučka - Slovník
Katalogové číslo: 74584 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7088

ČSN EN ISO 6497 (467003)
Krmiva - Odběr vzorků
Katalogové číslo: 87021 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6497

ČSN EN ISO 6498 (467004)
Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku
Katalogové číslo: 93509 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6498

ČSN EN 16936 (467005)
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v krmných směsích pomocí mikrobiologické plotnové metody
Katalogové číslo: 503904 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16936

ČSN P CEN/TS 17174 (467006)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení těžkých kovů při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy
Katalogové číslo: 508266 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17174

ČSN EN 17194 (467007)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
Katalogové číslo: 510906 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17194

ČSN EN 17517 (467008)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí online HPLC-GC-FID analýzy
Katalogové číslo: 515106 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17517

ČSN EN 17547 (467009)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu vitaminu A, E a D - Metoda využívající extrakci a přečištění na pevné fázi (SPE) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)
Katalogové číslo: 515105 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17547

ČSN EN 16277 (467010)
Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku)
Katalogové číslo: 94891 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16277

ČSN EN 16278 (467011)
Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE)
Katalogové číslo: 94890 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16278

ČSN EN 16279 (467012)
Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE)
Katalogové číslo: 94900 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16279

ČSN EN 16215 (467013)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS
Katalogové číslo: 509969 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16215

ČSN EN 16160 (467014)
Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC
Katalogové číslo: 94893 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16160

ČSN EN 16162 (467015)
Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí
Katalogové číslo: 94899 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16162

ČSN EN 16158 (467016)
Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu
Katalogové číslo: 91802 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16158

ČSN EN 16159 (467017)
Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)
Katalogové číslo: 91803 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16159

ČSN EN 16206 (467018)
Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)
Katalogové číslo: 91804 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16206

ČSN EN ISO 14183 (467019)
Krmiva - Stanovení obsahu monensinu, narasinu a salinomycinu - Metoda kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací
Katalogové číslo: 89151 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14183

ČSN EN ISO 6867 (467020)
Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu E - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 89182 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6867

ČSN EN ISO 14565 (467021)
Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu A - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 89152 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14565

ČSN EN ISO 6869 (467022)
Krmiva - Stanovení obsahů vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku - Metoda atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 89283 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6869

ČSN EN ISO 13906 (467023)
Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL)
Katalogové číslo: 89284 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13906

ČSN EN 15621 (467024)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES
Katalogové číslo: 504693 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15621

ČSN EN 15550 (467025)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS)
Katalogové číslo: 504694 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15550

ČSN EN 15510 (467026)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES
Katalogové číslo: 504695 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15510

ČSN EN 16006 (467027)
Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci
Katalogové číslo: 91510 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16006

ČSN EN 16007 (467028)
Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí
Katalogové číslo: 91511 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16007

ČSN EN ISO 15914 (467029)
Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu
Katalogové číslo: 89697 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15914

ČSN EN ISO 14182 (467030)
Krmiva - Stanovení reziduí organofosforových pesticidů - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 60502 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-11-01 Účinnost: 2000-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14182

ČSN EN ISO 14181 (467031)
Krmiva - Stanovení reziduí organochlorových pesticidů - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 62056 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-06-01 Účinnost: 2001-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14181

ČSN EN ISO 14939 (467032)
Krmiva - Stanovení obsahu carbadoxu - Metoda vysokovýkonné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 63432 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14939

ČSN EN ISO 14902 (467033)
Krmiva - Stanovení aktivity inhibitorů trypsinu ve výrobcích ze sóji
Katalogové číslo: 63998 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14902

ČSN EN ISO 9831 (467034)
Krmiva, živočišné produkty a exkrementy nebo moč - Stanovení hrubé energie - Kalorimetrická metoda
Katalogové číslo: 69753 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9831

ČSN EN ISO 5983-1 (467035)
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda
Katalogové číslo: 89795 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5983-1

ČSN EN ISO 5983-2 (467035)
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Mineralizace v bloku a metoda destilace vodní parou
Katalogové číslo: 89796 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5983-2

ČSN EN ISO 17375 (467036)
Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1
Katalogové číslo: 91652 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17375

ČSN P CEN/TS 15790 (467037)
Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky)
Katalogové číslo: 95208 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15790

ČSN EN 15741 (467038)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP a PCB pomocí GC/MS
Katalogové číslo: 510351 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15741

ČSN EN 15742 (467039)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP pomocí GC/ECD
Katalogové číslo: 510350 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15742

ČSN EN ISO 30024 (467040)
Krmiva - Stanovení aktivity fytázy
Katalogové číslo: 91651 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 30024

ČSN EN 15781 (467041)
Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací
Katalogové číslo: 87173 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15781

ČSN EN 15782 (467042)
Krmiva - Stanovení nikarbazinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 87540 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15782

ČSN EN 15791 (467043)
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce
Katalogové číslo: 87541 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15791

ČSN EN 15792 (467044)
Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce
Katalogové číslo: 87468 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15792

ČSN EN 15784 (467045)
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Bacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech
Katalogové číslo: 514233 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15784

ČSN EN 15785 (467046)
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium
Katalogové číslo: 85599 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15785

ČSN EN 15786 (467047)
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Pediococcus používaných jako doplňkové látky v krmivech
Katalogové číslo: 514232 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15786

ČSN EN 15787 (467048)
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech
Katalogové číslo: 514231 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15787

ČSN EN 15788 (467049)
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (E. faecium) používaných jako doplňkové látky v krmivech
Katalogové číslo: 514230 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15788

ČSN EN 15789 (467050)
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií Saccharomyces cerevisiae používaných jako doplňkové látky v krmivech
Katalogové číslo: 514234 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15789

ČSN EN 16877 (467051)
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS
Katalogové číslo: 502848 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16877

ČSN EN 17050 (467052)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení jodu v krmivech metodou ICP-MS
Katalogové číslo: 504692 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17050

ČSN EN 17246 (467053)
Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou iontové chromatografie a vodivostní detekce (IC-CD)
Katalogové číslo: 509865 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17246

ČSN EN 17270 (467054)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení theobrominu v krmných surovinách a krmných směsích, včetně složek pocházejících z kakaa, metodou kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 510570 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17270

ČSN EN ISO 17180 (467055)
Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny
Katalogové číslo: 97503 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17180

ČSN EN 17049 (467056)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS
Katalogové číslo: 504949 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17049

ČSN EN 17294 (467057)
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení organických kyselin metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD)
Katalogové číslo: 509833 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17294

ČSN EN 17298 (467058)
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
Katalogové číslo: 509832 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17298

ČSN EN 17299 (467059)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Screening a stanovení povolených kokcidiostatik v doplňkových látkách a 1% a 3% úrovně křížové kontaminace a neregistrovaných kokcidiostatik a jednoho antibiotika v nízkých koncentracích v krmných směsích metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC - MS/MS)
Katalogové číslo: 509864 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17299

ČSN EN ISO 12099 (467060)
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie
Katalogové číslo: 505839 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12099

ČSN EN 17256 (467061)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
Katalogové číslo: 510266 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17256

ČSN EN 17212 (467062)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)
Katalogové číslo: 510048 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17212

ČSN P CEN/TS 17455 (467063)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení mykotoxinů při validaci v jedné laboratoři nebo při validaci kruhovými testy
Katalogové číslo: 511437 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17455

ČSN EN 17362 (467064)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
Katalogové číslo: 512270 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17362

ČSN EN 17374 (467065)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení anorganického arsenu v krmivu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS
Katalogové číslo: 511959 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17374

ČSN EN 17462 (467066)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení radionuklidů jod-131, cesium-134 a cesium-137 v krmivech
Katalogové číslo: 512744 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17462

ČSN EN 17550 (467068)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení karotenoidů v krmných směsích a premixech pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí (HPLC-UV)
Katalogové číslo: 515370 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17550

ČSN P CEN/TS 15754 (467085)
Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD)
Katalogové číslo: 95426 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15754

ČSN EN 16939 (467086)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie
Katalogové číslo: 505044 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16939

ČSN EN 16930 (467087)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV
Katalogové číslo: 505462 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16930

ČSN EN 16967 (467088)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Predikční rovnice pro výpočet metabolizovatelné energie v krmných surovinách a krmných směsích (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) pro kočky a psy včetně dietních krmiv
Katalogové číslo: 505722 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16967

ČSN EN ISO 6865 (467091)
Metody zkoušení krmiv - Stanovení obsahu vlákniny - Metoda s mezifiltrací
Katalogové číslo: 62376 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6865

ČSN 46 7092-1 (467092)
Metody zkoušení krmiv. Část 1: Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 19546 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-1

ČSN 46 7092-10 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 10: Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové
Katalogové číslo: 54244 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-10

ČSN 46 7092-11 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 11: Stanovení obsahu celkového fosforu
Katalogové číslo: 54246 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-11

ČSN 46 7092-15 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 15: Stanovení obsahu sodíku
Katalogové číslo: 54250 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-15

ČSN 46 7092-17 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry
Katalogové číslo: 54252 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-17

ČSN 46 7092-18 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 18: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů
Katalogové číslo: 54487 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-18

ČSN 46 7092-19 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 19: Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu
Katalogové číslo: 54488 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
Změny a opravy: UR 12.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-19

ČSN 46 7092-21 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 21: Stanovení obsahu škrobu
Katalogové číslo: 54490 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-21

ČSN 46 7092-22 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 22: Stanovení obsahu cukrů
Katalogové číslo: 54491 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-22

ČSN 46 7092-23 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy
Katalogové číslo: 54492 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-23

ČSN 46 7092-24 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 24: Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových
Katalogové číslo: 54493 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-24

ČSN 46 7092-25 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 25: Stanovení obsahu aminokyselin
Katalogové číslo: 54494 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-25

ČSN 46 7092-26 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 26: Stanovení obsahu celkových uhličitanů
Katalogové číslo: 54495 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-26

ČSN 46 7092-27 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 27: Stanovení obsahu bílkovin
Katalogové číslo: 54496 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-27

ČSN 46 7092-28 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji
Katalogové číslo: 54497 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-28

ČSN 46 7092-29 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 29: Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách
Katalogové číslo: 54498 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-29

ČSN 46 7092-3 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 3: Stanovení obsahu vlhkosti
Katalogové číslo: 54219 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-3

ČSN 46 7092-30 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích
Katalogové číslo: 54499 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-30

ČSN 46 7092-31 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 31: Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí
Katalogové číslo: 54500 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-31

ČSN 46 7092-32 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 32: Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích
Katalogové číslo: 54501 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-32

ČSN 46 7092-33 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 33: Stanovení obsahu feromagnetických příměsí
Katalogové číslo: 54502 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-33

ČSN 46 7092-34 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 34: Stanovení škůdců
Katalogové číslo: 54503 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-34

ČSN 46 7092-35 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 35: Stanovení zrnitosti
Katalogové číslo: 54504 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-35

ČSN 46 7092-36 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv
Katalogové číslo: 54505 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-36

ČSN 46 7092-38 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 38: Stanovení pevnosti granulí v tlaku
Katalogové číslo: 54506 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-38

ČSN 46 7092-39 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 39: Stanovení odolnosti granulí proti otěru
Katalogové číslo: 54507 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-39

ČSN 46 7092-4 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 4: Stanovení dusíkatých látek (hrubého proteinu)
Katalogové číslo: 54220 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-4

ČSN 46 7092-40 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 40: Stanovení rozměrů granulí a briket
Katalogové číslo: 54508 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-40

ČSN 46 7092-41 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 41: Senzorické zkoušení barvy, pachu, struktury a konzistence
Katalogové číslo: 54509 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-41

ČSN 46 7092-42 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží
Katalogové číslo: 54510 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-42

ČSN 46 7092-43 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 43: Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže
Katalogové číslo: 54511 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-43

ČSN 46 7092-5 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 5: Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové
Katalogové číslo: 54239 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-5

ČSN 46 7092-6 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 6: Stanovení obsahu močoviny
Katalogové číslo: 54240 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-6

ČSN 46 7092-61 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia
Katalogové číslo: 54513 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-61

ČSN 46 7092-62 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 62: Stanovení obsahu avilamycinu
Katalogové číslo: 54555 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-62

ČSN 46 7092-63 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 63: Stanovení obsahu clopidolu
Katalogové číslo: 54514 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-63

ČSN 46 7092-64 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 64: Stanovení obsahu dimetridazolu
Katalogové číslo: 54515 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-64

ČSN 46 7092-65 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 65: Stanovení obsahu furazolidonu
Katalogové číslo: 54516 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-65

ČSN 46 7092-66 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu
Katalogové číslo: 54517 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-66

ČSN 46 7092-67 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 67: Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu
Katalogové číslo: 54518 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-67

ČSN 46 7092-7 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 7: Stanovení obsahu tuku
Katalogové číslo: 54241 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-7

ČSN 46 7092-74 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 74: Stanovení obsahu robenidinu
Katalogové číslo: 54525 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-74

ČSN 46 7092-77 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 77: Stanovení obsahu virginiamycinu
Katalogové číslo: 54528 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-77

ČSN 46 7092-78 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 78: Stanovení obsahu vitaminu E
Katalogové číslo: 54529 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-78

ČSN 46 7092-8 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku
Katalogové číslo: 54242 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-8

ČSN 46 7092-81 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 81: Vyhodnocování a výpočet výsledků stanovení doplňkových látek difuzní plotnovou metodou
Katalogové číslo: 54532 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-81

ČSN 46 7092-83 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 83: Stanovení obsahu avoparcinu
Katalogové číslo: 54534 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-83

ČSN 46 7092-87 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého
Katalogové číslo: 54538 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-87

ČSN 46 7092-89 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 89: Stanovení obsahu vitaminu B12
Katalogové číslo: 54540 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-89

ČSN 46 7092-9 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 9: Stanovení obsahu popela
Katalogové číslo: 54243 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-9

ČSN 46 7092-90 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 90: Stanovení obsahu vitaminu B2
Katalogové číslo: 54541 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-90

ČSN 46 7092-91 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 91: Stanovení obsahu vitaminu B6
Katalogové číslo: 54549 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-91

ČSN 46 7092-97 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 97: Stanovení obsahu tylosinu
Katalogové číslo: 54556 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-97

ČSN 46 7092-98 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu
Katalogové číslo: 54557 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 46 7092-98

ČSN EN ISO 13904 (467093)
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu
Katalogové číslo: 502799 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13904

ČSN EN ISO 13903 (467094)
Krmiva - Stanovení obsahu aminokyselin
Katalogové číslo: 91653 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13903

ČSN EN ISO 16472 (467095)
Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF)
Katalogové číslo: 91805 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16472

ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 (467096)
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů
Katalogové číslo: 95381 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 17764-1

ČSN P CEN ISO/TS 17764-2 (467096)
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 95486 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 17764-2

ČSN EN 17053 (467097)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda)
Katalogové číslo: 506427 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17053