Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4720 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory

Zobrazit obsah třídy 47

ČSN EN ISO 5674 (472001)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria
Katalogové číslo: 84197 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5674

ČSN ISO 6489-4 (472002)
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton
Katalogové číslo: 75353 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6489-4

ČSN ISO 24347 (472003)
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm)
Katalogové číslo: 518627 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 24347

ČSN ISO 5692-1 (472004)
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm
Katalogové číslo: 77914 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5692-1

ČSN EN 15694 +A1 (472005)
Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy
Katalogové číslo: 99444 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15694 +A1

ČSN EN ISO 17989-1 (472010)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Udržitelnost - Část 1: Zásady
Katalogové číslo: 99781 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17989-1

ČSN EN 16831 (472012)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod
Katalogové číslo: 501157 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16831

ČSN EN 17750 (472013)
Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Světelná signalizační zařízení a instalace na nesených nářadích
Katalogové číslo: 518581 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17750

ČSN EN 16944 (472015)
Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky
Katalogové číslo: 503805 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16944

ČSN ISO 789-1 (472050)
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli
Katalogové číslo: 510653 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 789-1

ČSN ISO 789-13 (472050)
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 13: Slovník a protokol o zkušebním vzorku
Katalogové číslo: 512901 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 789-13

ČSN ISO 789-6 (472050)
Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště
Katalogové číslo: 508891 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 789-6

ČSN ISO 789-9 (472050)
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 9: Zkoušky výkonu na výkyvném táhle
Katalogové číslo: 510806 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 789-9