Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4740 - Stroje pro zavlažování a odvodňování

Zobrazit obsah třídy 47

ČSN EN ISO 8224-1 (474001)
Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody
Katalogové číslo: 67086 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
Změny a opravy: A1 3.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8224-1

ČSN EN 14049 (474002)
Zavlažovací technika - Intenzita postřiku - Zásady pro výpočty a metody měření
Katalogové číslo: 69616 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
Změny a opravy: A1 3.06 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14049

ČSN EN 12324-1 (474010)
Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 1: Rozměrová řada
Katalogové číslo: 56311 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-11-01 Účinnost: 1999-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12324-1

ČSN EN 12324-2 (474010)
Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 2: Specifikace polyethylenových hadic pro pásové zavlažovače
Katalogové číslo: 58505 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12324-2

ČSN EN 12324-3 (474010)
Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 3: Uvádění technických charakteristik
Katalogové číslo: 58506 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12324-3

ČSN EN 12324-4 (474010)
Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 4: Kontrolní seznam požadavků uživatelů
Katalogové číslo: 58507 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12324-4

ČSN EN 12325-1 (474020)
Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 1: Uvádění technických charakteristik
Katalogové číslo: 56310 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-11-01 Účinnost: 1999-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12325-1

ČSN EN 12325-2 (474020)
Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 2: Minimální výkony a technické charakteristiky
Katalogové číslo: 58508 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.01 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12325-2

ČSN EN 12325-3 (474020)
Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 3: Terminologie a třídění
Katalogové číslo: 60234 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-11-01 Účinnost: 2000-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12325-3

ČSN EN ISO 11545 (474021)
Zemědělská zavlažovací zařízení - Pivotové a čelní zavlažovače s rozstřikovači a postřikovači - Stanovení rovnoměrnosti zavlažování
Katalogové číslo: 86010 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11545

ČSN EN 13742-1 (474030)
Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 1: Výběr, návrh, plánování a instalace
Katalogové číslo: 72439 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13742-1

ČSN EN 13742-2 (474030)
Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 72440 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13742-2

ČSN EN 12484-1 (474040)
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 1: Stanovení programu zařízení vlastníkem
Katalogové číslo: 56309 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-11-01 Účinnost: 1999-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12484-1

ČSN EN 12484-2 (474040)
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 2: Návrh a definice typických technických schémat
Katalogové číslo: 60669 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12484-2

ČSN EN 12484-3 (474040)
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 3: Automatické ovládání a řízení systému
Katalogové číslo: 60668 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12484-3

ČSN EN 12484-4 (474040)
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 4: Instalace a přejímka
Katalogové číslo: 66540 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12484-4

ČSN EN 12484-5 (474040)
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 5: Zkušební metody systémů
Katalogové číslo: 66252 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12484-5

ČSN EN 13635 (474050)
Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažovací systémy - Terminologie a údaje dodávané výrobcem
Katalogové číslo: 63512 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13635

ČSN EN 15097 (474052)
Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažování - Hodnocení hydrauliky
Katalogové číslo: 77766 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15097

ČSN EN ISO 9261 (474053)
Zemědělské zavlažovací zařízení - Emitory a potrubí emitorů - Specifikace a zkušební metody
Katalogové číslo: 86002 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9261

ČSN EN 12734 (474060)
Zavlažovací technika - Zavlažovací přenosné trubky s rychlospojkami - Technické charakteristiky a zkoušení
Katalogové číslo: 60665 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12734

ČSN EN 13997 (474061)
Zavlažovací technika - Spojení a ovládací příslušenství pro použití v zavlažovacích systémech - Technické charakteristiky a zkoušení
Katalogové číslo: 69617 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13997

ČSN EN ISO 13693-1 (474062)
Zavlažovací zařízení - Bezpečnostní zařízení pro chemické přihnojování - Část 1: Malé plastové ventily pro chemické přihnojování
Katalogové číslo: 502679 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13693-1

ČSN EN 14267 (474070)
Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty
Katalogové číslo: 71397 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14267

ČSN EN 14268 (474071)
Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody
Katalogové číslo: 74650 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.07 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14268

ČSN EN 15099-1 (474090)
Zavlažovací technika - Dálkové monitorování a řízení zavlažovacích systémů - Část 1: Všeobecné pokyny
Katalogové číslo: 79160 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15099-1