Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5003 - Papíry, zkoušení

Zobrazit obsah třídy 50

ČSN EN ISO 186 (500302)
Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality
Katalogové číslo: 64943 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 186

ČSN EN ISO 187 (500303)
Papír, lepenka a vlákniny - Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení a metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků
Katalogové číslo: 516554 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 187

ČSN EN ISO 536 (500304)
Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti
Katalogové číslo: 510108 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 536

ČSN EN 17085 (500305)
Papír a lepenka - Postupy odběru vzorků papíru a lepenky pro recyklaci
Katalogové číslo: 508412 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17085

ČSN EN ISO 287 (500306)
Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně
Katalogové číslo: 504527 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 287

ČSN EN ISO 534 (500311)
Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu
Katalogové číslo: 90874 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 534

ČSN EN ISO 15755 (500323)
Papír a lepenka - Stanovení nečistot
Katalogové číslo: 56939 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15755

ČSN ISO 8787 (500334)
Papír a lepenka. Stanovení kapilární vsákavosti podle Klemma
Katalogové číslo: 15180 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-12-01 Účinnost: 1994-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8787

ČSN EN ISO 535 (500335)
Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba
Katalogové číslo: 517466 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 535

ČSN EN ISO 3037 (500337)
Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami)
Katalogové číslo: 516719 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3037

ČSN EN ISO 1924-2 (500340)
Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)
Katalogové číslo: 83974 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1924-2

ČSN EN ISO 2758 (500343)
Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku
Katalogové číslo: 97027 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2758

ČSN ISO 3689 (500346)
Papír a lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku po namočení do vody
Katalogové číslo: 16541 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-08-01 Účinnost: 1994-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3689

ČSN EN ISO 1974 (500348)
Papír - Stanovení pevnosti v dotržení - Metoda Elmendorf
Katalogové číslo: 92195 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1974

ČSN ISO 3036 (500351)
Lepenka. Určenie pevnosti v prieraze
Katalogové číslo: 16069 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3036

ČSN EN ISO 7263-1 (500352)
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 1: A-vlna
Katalogové číslo: 507402 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7263-1

ČSN EN ISO 7263-2 (500352)
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 2: B-vlna
Katalogové číslo: 507401 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7263-2

ČSN EN ISO 3035 (500353)
Vlnitá lepenka - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení
Katalogové číslo: 90873 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3035

ČSN ISO 16532-3 (500360)
Papír a lepenka - Stanovení odolnosti vůči tukům - Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky
Katalogové číslo: 88598 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 16532-3

ČSN EN 17163 (500361)
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS
Katalogové číslo: 507400 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17163

ČSN ISO 9184-2 (500370)
Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 2: Návod k vybarvování
Katalogové číslo: 32155 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-08-01 Účinnost: 1993-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9184-2

ČSN ISO 9184-3 (500370)
Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 3: Herzbergova vybarvovací zkouška
Katalogové číslo: 32156 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-08-01 Účinnost: 1993-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9184-3

ČSN ISO 9184-4 (500370)
Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 4: Graffova "C" vybarvovací zkouška
Katalogové číslo: 32157 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-08-01 Účinnost: 1993-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9184-4

ČSN ISO 9184-5 (500370)
Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 5: Lofton-Merrittova vybarvovací zkouška (modifikace Wisbara)
Katalogové číslo: 32158 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-08-01 Účinnost: 1993-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9184-5

ČSN EN ISO 12625-1 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 1: Slovník
Katalogové číslo: 508413 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-1

ČSN EN ISO 12625-11 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou
Katalogové číslo: 508571 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-11

ČSN EN ISO 12625-12 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 12: Stanovení pevnosti v linii perforace a výpočet účinnosti perforace
Katalogové číslo: 517576 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-12

ČSN EN ISO 12625-15 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí C/2° (vnitřní denní světlo) iluminantu
Katalogové číslo: 516555 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-15

ČSN EN ISO 12625-16 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 16: Stanovení optických vlastností - Neprůhlednost (papírová podložka) - Difuzní metoda odrazu
Katalogové číslo: 97720 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-16

ČSN EN ISO 12625-17 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 17: Stanovení rozpadu ve vodě
Katalogové číslo: 512955 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-17

ČSN EN ISO 12625-3 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 3: Stanovení tloušťky, objemové tloušťky a zdánlivé objemové hustoty a objemu
Katalogové číslo: 95605 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-3

ČSN EN ISO 12625-4 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu
Katalogové číslo: 516366 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-4

ČSN EN ISO 12625-5 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra
Katalogové číslo: 502243 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-5

ČSN EN ISO 12625-6 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti
Katalogové číslo: 502244 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-6

ČSN EN ISO 12625-7 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo)
Katalogové číslo: 513950 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-7

ČSN EN ISO 12625-8 (500371)
Tissue papíry a výrobky - Část 8: Doba absorpce pro vodu, absorpční kapacita pro vodu, ruční a automatizovaná metoda zkoušení
Katalogové číslo: 87964 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-8

ČSN EN ISO 12625-9 (500371)
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 9: Stanovení odolnosti proti průniku trnu
Katalogové číslo: 97719 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12625-9

ČSN EN ISO 2759 (500390)
Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku
Katalogové číslo: 96840 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2759

ČSN CEN/TS 17630 (500391)
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení antrachinonu v extraktech z vlákniny, papíru a lepenky
Katalogové číslo: 513498 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CEN/TS 17630