Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6211 - Chemické zkoušky pryže

Zobrazit obsah třídy 62

ČSN 62 1105 (621105)
Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků
Katalogové číslo: 29594 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-12-27 Účinnost: 1984-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1105

ČSN ISO 1407 (621112)
Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu
Katalogové číslo: 95001 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1407

ČSN 62 1113 (621113)
Chemické zkoušky pryže. Stanovení celkové síry
Katalogové číslo: 29595 Cena: 190 Kč
Vydána: 1983-05-20 Účinnost: 1984-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1113

ČSN 62 1114 (621114)
Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry
Katalogové číslo: 29596 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-12-27 Účinnost: 1984-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1114

ČSN 62 1115 (621115)
Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami
Katalogové číslo: 29597 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-12-01 Účinnost: 1993-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1115

ČSN ISO 9924-1 (621118)
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)
Katalogové číslo: 504797 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9924-1

ČSN ISO 9924-2 (621118)
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)
Katalogové číslo: 504798 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9924-2

ČSN ISO 9924-3 (621118)
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci
Katalogové číslo: 504799 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9924-3

ČSN 62 1121 (621121)
Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí
Katalogové číslo: 29598 Cena: 190 Kč
Vydána: 1985-09-23 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1121

ČSN ISO 248-1 (621124)
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně
Katalogové číslo: 516099 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 248-1

ČSN ISO 248-2 (621124)
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením
Katalogové číslo: 509853 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 248-2

ČSN ISO 247-1 (621126)
Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda
Katalogové číslo: 508623 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 247-1

ČSN ISO 247-2 (621126)
Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA)
Katalogové číslo: 508622 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 247-2

ČSN 62 1127 (621127)
Kaučuky syntetické. Stanovení obsahu organických kyselin a mýdel
Katalogové číslo: 29602 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-10-24 Účinnost: 1982-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1127

ČSN ISO 1795 (621129)
Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků
Katalogové číslo: 504885 Cena: 125 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1795

ČSN 62 1133 (621133)
Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje
Katalogové číslo: 29605 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-12-17 Účinnost: 1983-07-01
Změny a opravy: Za 6.89 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1133

ČSN ISO 7270-1 (621140)
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)
Katalogové číslo: 513374 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7270-1

ČSN ISO 7270-2 (621140)
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren
Katalogové číslo: 504788 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7270-2

ČSN ISO 10638 (621142)
Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)
Katalogové číslo: 504800 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10638

ČSN 62 1156 (621156)
Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné
Katalogové číslo: 29609 Cena: 230 Kč
Vydána: 1983-12-27 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1156

ČSN ISO 976 (621182)
Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH
Katalogové číslo: 504207 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 976