Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6214 - Fyzikální zkoušky pryže

Zobrazit obsah třídy 62

ČSN ISO 23529 (621401)
Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody
Katalogové číslo: 502795 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23529

ČSN ISO 2781 (621405)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty
Katalogové číslo: 509852 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2781

ČSN 62 1415 (621415)
Kaučuky a gumárenské směsi. Stanovení viskozity a navulkanizování na viskozimetru Mooney
Katalogové číslo: 29622 Cena: 230 Kč
Vydána: 1989-04-27 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1415

ČSN ISO 8013 (621420)
Pryž - Stanovení krípu (tečení) při namáhání tlakem nebo smykem
Katalogové číslo: 515136 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8013

ČSN 62 1425 (621425)
Kaučuky. Příprava a vulkanizace kaučukových směsí. Zařízení
Katalogové číslo: 29624 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-10-06 Účinnost: 1985-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1425

ČSN ISO 48-1 (621433)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 1: Úvod a návod
Katalogové číslo: 508178 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 48-1

ČSN ISO 48-2 (621433)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD
Katalogové číslo: 508043 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 48-2

ČSN ISO 48-4 (621433)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
Katalogové číslo: 507766 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 48-4

ČSN ISO 48-5 (621433)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD
Katalogové číslo: 507767 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 48-5

ČSN ISO 37 (621436)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností
Katalogové číslo: 506810 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 37

ČSN ISO 6943 (621437)
Pryž - Stanovení únavy v tahu
Katalogové číslo: 505282 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6943

ČSN ISO 34-1 (621438)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent
Katalogové číslo: 504887 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 34-1

ČSN ISO 34-2 (621438)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft)
Katalogové číslo: 99238 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 34-2

ČSN ISO 3384-1 (621440)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě
Katalogové číslo: 509855 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3384-1

ČSN ISO 3384-2 (621440)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly
Katalogové číslo: 509854 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3384-2

ČSN ISO 4650 (621441)
Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie
Katalogové číslo: 504786 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4650

ČSN ISO 12493 (621442)
Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání
Katalogové číslo: 504821 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12493

ČSN ISO 2878 (621443)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu
Katalogové číslo: 504787 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2878

ČSN ISO 2285 (621452)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu
Katalogové číslo: 513375 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2285

ČSN ISO 815-1 (621456)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách
Katalogové číslo: 513872 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 815-1

ČSN ISO 815-2 (621456)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách
Katalogové číslo: 513871 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 815-2

ČSN ISO 6133 (621459)
Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti
Katalogové číslo: 504886 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6133

ČSN 62 1462 (621462)
Pryž. Stanovení statické soudržnosti pryže s textilním kordem (H-test)
Katalogové číslo: 29629 Cena: 230 Kč
Vydána: 1992-12-01 Účinnost: 1993-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1462

ČSN 62 1463 (621463)
Zkoušení pryže. Stanovení soudržnosti pryže s kovem
Katalogové číslo: 29630 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-04-14 Účinnost: 1982-12-01
Změny a opravy: Za 8.90 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1463

ČSN 62 1466 (621466)
Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem.
Katalogové číslo: 32076 Cena: 190 Kč
Vydána: 1993-02-01 Účinnost: 1993-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1466

ČSN ISO 4662 (621480)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti
Katalogové číslo: 505143 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4662

ČSN 62 1484 (621484)
Pryž. Stanovení přírůstku teploty a odolnosti proti únavě při opakovaném stlačování
Katalogové číslo: 29632 Cena: 190 Kč
Vydána: 1990-06-15 Účinnost: 1991-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1484

ČSN 62 1488 (621488)
Pryž. Metoda stanovení odolnosti proti vzniku a růstu trhlin prolamováním
Katalogové číslo: 29634 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-03-29 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 62 1488

ČSN ISO 4664-1 (621489)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny
Katalogové číslo: 91375 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4664-1

ČSN EN ISO 18064 (621490)
Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky
Katalogové číslo: 515451 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18064