Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6608 - Etylalkohol

Zobrazit obsah třídy 66

ČSN 66 0805 (660805)
Metody zkoušení lihu
Katalogové číslo: 54212 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 66 0805

ČSN ISO 1388-1 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 53880 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-1

ČSN ISO 1388-10 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 10: Stanovení obsahu uhlovodíků - Destilační metoda
Katalogové číslo: 53889 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-10

ČSN ISO 1388-11 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 11: Zkouška pro zjišťování furfuralu
Katalogové číslo: 53890 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-11

ČSN ISO 1388-12 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 12: Stanovení manganistanového času
Katalogové číslo: 53891 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-12

ČSN ISO 1388-2 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 2: Zjišťování alkality nebo stanovení kyselosti na fenolftalein
Katalogové číslo: 53881 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-2

ČSN ISO 1388-3 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda
Katalogové číslo: 53882 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-3

ČSN ISO 1388-4 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných ve větším množství - Titrační metoda
Katalogové číslo: 53883 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-4

ČSN ISO 1388-5 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 5: Stanovení obsahu aldehydů - Vizuálně kolorimetrická metoda
Katalogové číslo: 53884 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-5

ČSN ISO 1388-6 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 6: Zkouška mísitelnosti s vodou
Katalogové číslo: 53885 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-6

ČSN ISO 1388-7 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,01% až 0,2% (V/V)) - Fotometrická metoda
Katalogové číslo: 53886 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-7

ČSN ISO 1388-8 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda
Katalogové číslo: 53887 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-8

ČSN ISO 1388-9 (660820)
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 9: Stanovení obsahu esterů - Titrační metoda po zmýdelnění
Katalogové číslo: 53888 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1388-9