Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6682 - Výbušiny a pyrotechnika

Zobrazit obsah třídy 66

ČSN EN 13630-1 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky
Katalogové číslo: 70570 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-1

ČSN EN 13630-10 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic
Katalogové číslo: 74411 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-10

ČSN EN 13630-11 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic
Katalogové číslo: 67212 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-11

ČSN EN 13630-12 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic
Katalogové číslo: 67210 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-12

ČSN EN 13630-2 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic
Katalogové číslo: 67197 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-2

ČSN EN 13630-3 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření
Katalogové číslo: 67196 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-3

ČSN EN 13630-4 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu
Katalogové číslo: 67195 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-4

ČSN EN 13630-5 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru
Katalogové číslo: 70567 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-5

ČSN EN 13630-6 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu
Katalogové číslo: 67194 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-6

ČSN EN 13630-7 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic
Katalogové číslo: 67213 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-7

ČSN EN 13630-8 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic
Katalogové číslo: 67211 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-8

ČSN EN 13630-9 (668211)
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici
Katalogové číslo: 71773 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13630-9

ČSN EN 13673-22 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů
Katalogové číslo: 71675 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13673-22

ČSN EN 13763-1 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky
Katalogové číslo: 71726 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-1

ČSN EN 13763-11 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu
Katalogové číslo: 70545 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-11

ČSN EN 13763-12 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku
Katalogové číslo: 70546 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-12

ČSN EN 13763-13 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji
Katalogové číslo: 71710 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-13

ČSN EN 13763-15 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti
Katalogové číslo: 73379 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-15

ČSN EN 13763-16 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění
Katalogové číslo: 71958 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-16

ČSN EN 13763-17 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek
Katalogové číslo: 71671 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-17

ČSN EN 13763-18 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek
Katalogové číslo: 71672 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-18

ČSN EN 13763-19 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek
Katalogové číslo: 71673 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-19

ČSN EN 13763-2 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení tepelné stability
Katalogové číslo: 67202 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-2

ČSN EN 13763-20 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek
Katalogové číslo: 70547 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-20

ČSN EN 13763-21 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek
Katalogové číslo: 71674 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-21

ČSN EN 13763-23 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce
Katalogové číslo: 67200 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-23

ČSN EN 13763-24 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky
Katalogové číslo: 67199 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-24

ČSN EN 13763-25 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství
Katalogové číslo: 71772 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-25

ČSN EN 13763-26 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů
Katalogové číslo: 73133 Cena: 550 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-26

ČSN EN 13763-3 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu
Katalogové číslo: 67201 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-3

ČSN EN 13763-4 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru
Katalogové číslo: 70571 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-4

ČSN EN 13763-5 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním
Katalogové číslo: 70548 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-5

ČSN EN 13763-6 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách
Katalogové číslo: 70549 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-6

ČSN EN 13763-7 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění
Katalogové číslo: 70550 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-7

ČSN EN 13763-8 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím
Katalogové číslo: 70551 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-8

ČSN EN 13763-9 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu
Katalogové číslo: 70572 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13763-9

ČSN P CEN/TS 13763-27 (668234)
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy
Katalogové číslo: 73428 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 13763-27