Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6720 - Nátěrové hmoty. Všeobecné a společné

Zobrazit obsah třídy 67

ČSN EN 927-1 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba
Katalogové číslo: 93667 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 927-1

ČSN EN 927-10 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení
Katalogové číslo: 509736 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 927-10

ČSN EN 927-11 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu
Katalogové číslo: 510512 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 927-11

ČSN EN 927-13 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu
Katalogové číslo: 508973 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 927-13

ČSN EN 927-2 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností
Katalogové číslo: 97815 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 927-2

ČSN EN 927-3 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím
Katalogové číslo: 508972 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 927-3

ČSN EN 927-5 (672010)
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě
Katalogové číslo: 78187 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 927-5

ČSN EN 927-6 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody
Katalogové číslo: 506658 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 927-6

ČSN EN 927-7 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky
Katalogové číslo: 510511 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 927-7

ČSN P CEN/TS 927-8 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevě po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem
Katalogové číslo: 510122 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 927-8

ČSN P CEN/TS 927-9 (672010)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti po působení vody
Katalogové číslo: 507420 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 927-9

ČSN P CEN/TS 16360 (672013)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování
Katalogové číslo: 91535 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16360

ČSN P CEN/TS 16498 (672015)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou
Katalogové číslo: 98979 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16498

ČSN P CEN/TS 16969 (672017)
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva
Katalogové číslo: 501067 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16969

ČSN EN 1062-1 (672020)
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace
Katalogové číslo: 71585 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1062-1

ČSN EN 1062-11 (672020)
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením
Katalogové číslo: 65944 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1062-11

ČSN EN 1062-3 (672020)
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi
Katalogové číslo: 80881 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1062-3

ČSN EN 1062-6 (672020)
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého
Katalogové číslo: 65945 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1062-6

ČSN EN 1062-7 (672020)
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin
Katalogové číslo: 71584 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1062-7

ČSN EN ISO 7143 (672030)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv
Katalogové číslo: 79338 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7143

ČSN EN 15457 (672031)
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní
Katalogové číslo: 96210 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15457

ČSN EN 15458 (672032)
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas
Katalogové číslo: 96211 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15458

ČSN EN ISO 14680-1 (672040)
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 1: Metoda s odstředivkou
Katalogové číslo: 76115 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14680-1

ČSN EN ISO 14680-2 (672040)
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 2: Metoda mineralizace
Katalogové číslo: 76116 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14680-2

ČSN EN ISO 14680-3 (672040)
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 3: Filtrační metoda
Katalogové číslo: 76117 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14680-3

ČSN EN 15060 (672050)
Nátěrové hmoty - Pokyn pro klasifikaci a volbu povlakových systémů pro dřevěný nábytek v interiéru
Katalogové číslo: 77018 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15060