Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6730 - Nátěrové hmoty a elektroizolační laky, všeobecně a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 67

ČSN EN 13300 (673000)
Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace
Katalogové číslo: 63528 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13300

ČSN EN ISO 23321 (673001)
Rozpouštědla pro nátěrové hmoty - Demineralizovaná voda pro průmyslové použití - Specifikace a metody zkoušení
Katalogové číslo: 512083 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23321

ČSN EN ISO 16773-1 (673006)
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 500429 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16773-1

ČSN EN ISO 16773-2 (673006)
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat
Katalogové číslo: 500428 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16773-2

ČSN EN ISO 16773-3 (673006)
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel
Katalogové číslo: 500522 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16773-3

ČSN EN ISO 16773-4 (673006)
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků
Katalogové číslo: 502914 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16773-4

ČSN EN ISO 15528 (673007)
Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování
Katalogové číslo: 512318 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15528

ČSN EN 23270 (673008)
Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení
Katalogové číslo: 15927 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 23270

ČSN EN ISO 1514 (673009)
Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry
Katalogové číslo: 502024 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1514

ČSN EN ISO 1513 (673010)
Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků
Katalogové číslo: 87266 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1513

ČSN EN ISO 13076 (673011)
Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů
Katalogové číslo: 510206 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13076

ČSN EN ISO 2811-1 (673012)
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda
Katalogové číslo: 500205 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2811-1

ČSN EN ISO 2811-2 (673012)
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)
Katalogové číslo: 88358 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2811-2

ČSN EN ISO 2811-3 (673012)
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační
Katalogové číslo: 88359 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2811-3

ČSN EN ISO 2811-4 (673012)
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce
Katalogové číslo: 88360 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2811-4

ČSN EN ISO 2431 (673013)
Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
Katalogové číslo: 509476 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2431

ČSN EN ISO 6504-1 (673014)
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny
Katalogové číslo: 508431 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6504-1

ČSN EN ISO 6504-3 (673014)
Nátěrové hmoty - Stanovení kryvosti - Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití
Katalogové číslo: 509737 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6504-3

ČSN EN ISO 21545 (673015)
Nátěrové hmoty - Stanovení sedimentace
Katalogové číslo: 512835 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21545

ČSN EN ISO 1524 (673017)
Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření
Katalogové číslo: 511965 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1524

ČSN EN ISO 15091 (673019)
Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu
Katalogové číslo: 510112 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15091

ČSN EN ISO 16862 (673021)
Nátěrové hmoty - Hodnocení odolnosti proti stékání
Katalogové číslo: 77707 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16862

ČSN EN ISO 19396-1 (673022)
Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou
Katalogové číslo: 510113 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19396-1

ČSN EN ISO 19396-2 (673022)
Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 2: pH elektrody s technologií ISFET
Katalogové číslo: 510114 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19396-2

ČSN EN ISO 23168 (673024)
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu vody - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 512085 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23168

ČSN EN ISO 4630 (673025)
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice
Katalogové číslo: 99843 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4630

ČSN EN ISO 6271 (673026)
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice
Katalogové číslo: 99856 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6271

ČSN EN 16074 (673027)
Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů
Katalogové číslo: 508971 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16074

ČSN EN ISO 17895 (673028)
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu organických těkavých sloučenin ve vodou ředitelných emulzních nátěrových hmotách s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách)
Katalogové číslo: 74577 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17895

ČSN EN ISO 11890-1 (673029)
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda
Katalogové číslo: 79782 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11890-1

ČSN EN ISO 11890-2 (673029)
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) a/nebo částečně těkavých organických látek (SVOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 511088 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11890-2

ČSN EN ISO 3233-1 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona
Katalogové číslo: 510659 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3233-1

ČSN EN ISO 3233-2 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona
Katalogové číslo: 510207 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3233-2

ČSN EN ISO 3233-3 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě
Katalogové číslo: 98163 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3233-3

ČSN EN ISO 3251 (673031)
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek
Katalogové číslo: 509162 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3251

ČSN EN ISO 22516 (673032)
Nátěrové hmoty - Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení
Katalogové číslo: 512851 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22516

ČSN EN ISO 9514 (673033)
Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení
Katalogové číslo: 509236 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9514

ČSN EN ISO 22518 (673034)
Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel ve vodou ředitelných nátěrových hmotách - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 512082 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22518

ČSN ISO 3856-1 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem
Katalogové číslo: 32121 Cena: 190 Kč
Vydána: 1993-04-01 Účinnost: 1993-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3856-1

ČSN ISO 3856-2 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B
Katalogové číslo: 18749 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3856-2

ČSN ISO 3856-3 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie
Katalogové číslo: 30417 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-03-01 Účinnost: 1992-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3856-3

ČSN ISO 3856-4 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda
Katalogové číslo: 15376 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3856-4

ČSN ISO 3856-6 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou
Katalogové číslo: 15985 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3856-6

ČSN ISO 7252 (673036)
Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová absorpční spektrometrická metoda
Katalogové číslo: 16266 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-08-01 Účinnost: 1994-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7252

ČSN ISO 6503 (673037)
Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 16260 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-06-01 Účinnost: 1994-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6503

ČSN 67 3039 (673039)
Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot
Katalogové číslo: 30418 Cena: 65 Kč
Vydána: 1991-05-03 Účinnost: 1992-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 67 3039

ČSN EN ISO 4629-1 (673041)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru
Katalogové číslo: 500964 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4629-1

ČSN EN ISO 4629-2 (673041)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru
Katalogové číslo: 500992 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4629-2

ČSN EN ISO 4629-3 (673041)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 3: Rychlá zkouška
Katalogové číslo: 511548 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4629-3

ČSN EN ISO 3681 (673042)
Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda
Katalogové číslo: 507418 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3681

ČSN EN ISO 15234 (673043)
Nátěrové hmoty - Zkoušení povlaků a melaminových pěnových hmot uvolňujících formaldehyd - Stanovení rovnovážné koncentrace formaldehydu v malé zkušební komoře
Katalogové číslo: 87712 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15234

ČSN EN ISO 11908 (673045)
Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO 11908: 1996)
Katalogové číslo: 52750 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11908

ČSN EN ISO 11909 (673046)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody
Katalogové číslo: 78443 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11909

ČSN EN ISO 11668 (673047)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice - Obecné zkušební metody
Katalogové číslo: 64718 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11668

ČSN EN ISO 15880 (673048)
Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů
Katalogové číslo: 72240 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15880

ČSN EN ISO 15181-1 (673049)
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů
Katalogové číslo: 79300 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15181-1

ČSN EN ISO 15181-2 (673049)
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování
Katalogové číslo: 79301 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15181-2

ČSN EN ISO 15181-3 (673049)
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu
Katalogové číslo: 79302 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15181-3

ČSN EN ISO 15181-4 (673049)
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování
Katalogové číslo: 82150 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15181-4

ČSN EN ISO 15181-5 (673049)
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu
Katalogové číslo: 81632 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15181-5

ČSN EN ISO 15181-6 (673049)
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu
Katalogové číslo: 95983 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15181-6

ČSN EN ISO 16805 (673049)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu
Katalogové číslo: 74016 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16805

ČSN EN ISO 6744-1 (673050)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení
Katalogové číslo: 71700 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6744-1

ČSN EN ISO 6744-2 (673050)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu
Katalogové číslo: 71701 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6744-2

ČSN EN ISO 6744-3 (673050)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek
Katalogové číslo: 71702 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6744-3

ČSN EN ISO 6744-4 (673050)
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin
Katalogové číslo: 71703 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6744-4

ČSN EN ISO 10890 (673051)
Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci
Katalogové číslo: 87612 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10890

ČSN EN 16105 (673052)
Nátěrové hmoty - Laboratorní metody stanovení uvolňování látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou
Katalogové číslo: 89889 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16105

ČSN EN ISO 9117-1 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí
Katalogové číslo: 84684 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9117-1

ČSN EN ISO 9117-2 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti
Katalogové číslo: 86932 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9117-2

ČSN EN ISO 9117-3 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou
Katalogové číslo: 86933 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9117-3

ČSN EN ISO 9117-4 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání
Katalogové číslo: 92495 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9117-4

ČSN EN ISO 9117-5 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda
Katalogové číslo: 92496 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9117-5

ČSN EN ISO 9117-6 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku
Katalogové číslo: 92497 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9117-6

ČSN EN ISO 19403-1 (673058)
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Terminologie a obecné zásady
Katalogové číslo: 510115 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19403-1

ČSN EN ISO 19403-2 (673058)
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 2: Stanovení povrchové volné energie u pevných povrchů měřením kontaktního úhlu
Katalogové číslo: 510116 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19403-2

ČSN EN ISO 19403-3 (673058)
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky
Katalogové číslo: 510117 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19403-3

ČSN EN ISO 19403-4 (673058)
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 4: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z mezifázového napětí
Katalogové číslo: 510118 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19403-4

ČSN EN ISO 19403-5 (673058)
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku
Katalogové číslo: 510119 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19403-5

ČSN EN ISO 19403-6 (673058)
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 6: Měření dynamického kontaktního úhlu
Katalogové číslo: 510120 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19403-6

ČSN EN ISO 19403-7 (673058)
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 7: Měření kontaktního úhlu na nakloněné desce (úhlu sklouznutí kapky)
Katalogové číslo: 510121 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19403-7

ČSN EN ISO 19399 (673060)
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru metodou klínového vrypu (řezáním a vrtáním)
Katalogové číslo: 506015 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19399

ČSN EN ISO 2808 (673061)
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru
Katalogové číslo: 510155 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2808

ČSN EN ISO 16927 (673062)
Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů
Katalogové číslo: 95940 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16927

ČSN P CEN ISO/TS 19397 (673063)
Stanovení tloušťky nátěrového filmu ultrazvukem
Katalogové číslo: 505380 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 19397

ČSN EN ISO 20266 (673064)
Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla)
Katalogové číslo: 512084 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20266

ČSN EN ISO 13803 (673065)
Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°
Katalogové číslo: 96630 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13803

ČSN EN ISO 2813 (673066)
Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°
Katalogové číslo: 99261 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2813

ČSN EN ISO 16925 (673067)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou
Katalogové číslo: 95265 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16925

ČSN EN ISO 22969 (673068)
Nátěrové hmoty - Stanovení odrazivosti slunečního záření
Katalogové číslo: 512264 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22969

ČSN EN 16492 (673069)
Nátěrové hmoty - Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry
Katalogové číslo: 96684 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16492

ČSN EN ISO 1248 (673070)
Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody
Katalogové číslo: 81198 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1248

ČSN EN ISO 21227-1 (673070)
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod
Katalogové číslo: 69829 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21227-1

ČSN EN ISO 21227-2 (673070)
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 2: Postup pro hodnocení zkoušky mnohonásobným úderem odlétávajícími kamínky
Katalogové číslo: 77975 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21227-2

ČSN EN ISO 21227-3 (673070)
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 3: Hodnocení delaminace a koroze podél řezu
Katalogové číslo: 78876 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21227-3

ČSN EN ISO 21227-4 (673070)
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 4: Vyhodnocení nitkové koroze
Katalogové číslo: 81197 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21227-4

ČSN EN ISO 4628-1 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování
Katalogové číslo: 500780 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4628-1

ČSN EN ISO 4628-10 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze
Katalogové číslo: 500786 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4628-10

ČSN EN ISO 4628-2 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování
Katalogové číslo: 500781 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4628-2

ČSN EN ISO 4628-3 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění
Katalogové číslo: 500782 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4628-3

ČSN EN ISO 4628-4 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání
Katalogové číslo: 500783 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4628-4

ČSN EN ISO 4628-5 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování
Katalogové číslo: 500784 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4628-5

ČSN EN ISO 4628-6 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky
Katalogové číslo: 90438 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4628-6

ČSN EN ISO 4628-7 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu
Katalogové číslo: 500785 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4628-7

ČSN EN ISO 4628-8 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu
Katalogové číslo: 93147 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4628-8

ČSN EN ISO 2815 (673072)
Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška
Katalogové číslo: 69178 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2815

ČSN EN 16402 (673073)
Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení
Katalogové číslo: 507644 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16402

ČSN EN ISO 17132 (673074)
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb)
Katalogové číslo: 93102 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17132

ČSN EN ISO 15184 (673075)
Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami
Katalogové číslo: 510840 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15184

ČSN EN ISO 1522 (673076)
Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla
Katalogové číslo: 79178 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1522

ČSN EN ISO 4624 (673077)
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti
Katalogové číslo: 501225 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4624

ČSN EN ISO 22557 (673078)
Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem s použitím pružinového pera
Katalogové číslo: 512852 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22557

ČSN EN ISO 1519 (673079)
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)
Katalogové číslo: 89018 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1519

ČSN EN ISO 6860 (673080)
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu)
Katalogové číslo: 77114 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6860

ČSN EN ISO 1520 (673081)
Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením
Katalogové číslo: 77976 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1520

ČSN EN ISO 7784-1 (673082)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem
Katalogové číslo: 500498 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7784-1

ČSN EN ISO 7784-2 (673082)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem
Katalogové číslo: 500496 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7784-2

ČSN EN ISO 7784-3 (673082)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku
Katalogové číslo: 500497 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7784-3

ČSN 67 3083 (673083)
Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru padajícím oděrovým materiálem
Katalogové číslo: 30435 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-06-09 Účinnost: 1990-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 67 3083

ČSN EN ISO 2409 (673085)
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška
Katalogové číslo: 512317 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2409

ČSN EN ISO 1518-1 (673086)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení
Katalogové číslo: 509474 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1518-1

ČSN EN ISO 1518-2 (673086)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení
Katalogové číslo: 509475 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1518-2

ČSN EN ISO 12137 (673087)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti poškrábání
Katalogové číslo: 89883 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12137

ČSN EN ISO 6272-1 (673088)
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku
Katalogové číslo: 90055 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6272-1

ČSN EN ISO 6272-2 (673088)
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku
Katalogové číslo: 90056 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6272-2

ČSN EN ISO 20566 (673089)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut
Katalogové číslo: 512599 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20566

ČSN EN ISO 2810 (673090)
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení
Katalogové číslo: 512316 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2810

ČSN EN 12206-1 (673091)
Nátěrové hmoty - Povrchová úprava hliníku a hliníkových slitin pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z práškových nátěrových hmot
Katalogové číslo: 73851 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12206-1

ČSN EN ISO 7783 (673093)
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda
Katalogové číslo: 507983 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7783

ČSN 67 3095-1 (673095)
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek
Katalogové číslo: 30439 Cena: 190 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 67 3095-1

ČSN 67 3095-2 (673095)
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La
Katalogové číslo: 30440 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 67 3095-2

ČSN 67 3095-3 (673095)
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb
Katalogové číslo: 30441 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 67 3095-3

ČSN 67 3095-4 (673095)
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc
Katalogové číslo: 30442 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 67 3095-4

ČSN 67 3095-5 (673095)
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld
Katalogové číslo: 30443 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 67 3095-5

ČSN EN ISO 3231 (673096)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého
Katalogové číslo: 54090 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3231

ČSN 67 3098 (673098)
Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot
Katalogové číslo: 30444 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 67 3098

ČSN EN ISO 2812-1 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody
Katalogové číslo: 505632 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2812-1

ČSN EN ISO 2812-2 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody
Katalogové číslo: 508012 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2812-2

ČSN EN ISO 2812-3 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu
Katalogové číslo: 508839 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2812-3

ČSN EN ISO 2812-4 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody
Katalogové číslo: 505631 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2812-4

ČSN EN ISO 2812-5 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu
Katalogové číslo: 506371 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2812-5