Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6731 - Nátěrové hmoty a elektroizolační hmoty, všeobecně a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 67

ČSN EN ISO 17872 (673101)
Nátěrové hmoty - Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky
Katalogové číslo: 510241 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17872

TNI CEN ISO/TR 21555 (673102)
Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů
Katalogové číslo: 512431 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 21555

TNI CEN ISO/TR 19402 (673103)
Nátěrové hmoty - Přilnavost nátěrů
Katalogové číslo: 512432 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 19402

ČSN EN ISO 4623-1 (673107)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady
Katalogové číslo: 507977 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4623-1

ČSN EN ISO 4623-2 (673107)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady
Katalogové číslo: 502004 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4623-2

ČSN EN ISO 6270-1 (673108)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)
Katalogové číslo: 506009 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6270-1

ČSN EN ISO 6270-2 (673108)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody)
Katalogové číslo: 506008 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6270-2

ČSN EN ISO 3248 (673110)
Nátěrové hmoty - Stanovení účinku tepla
Katalogové číslo: 502003 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3248

ČSN EN ISO 11998 (673111)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti
Katalogové číslo: 77985 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11998

ČSN EN ISO 21546 (673112)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti oděru pomocí lineárního abrazivního zkušebního zařízení (crockmetru)
Katalogové číslo: 512836 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21546

ČSN EN ISO 20567-1 (673113)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem
Katalogové číslo: 502469 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20567-1

ČSN EN ISO 20567-2 (673113)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem
Katalogové číslo: 502470 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20567-2

ČSN EN ISO 20567-3 (673113)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa
Katalogové číslo: 92430 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20567-3

ČSN EN ISO 2884-1 (673114)
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 1: Viskozimetr se systémem kužel-deska pracující za vysoké smykové rychlosti
Katalogové číslo: 76786 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2884-1

ČSN EN ISO 2884-2 (673114)
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 2: Vřetenový nebo kuličkový viskozimetr pracující za specifikované smykové rychlosti
Katalogové číslo: 76787 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2884-2

ČSN EN ISO 15711 (673115)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci
Katalogové číslo: 72975 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15711

ČSN EN ISO 15710 (673116)
Nátěrové hmoty - Korozní zkoušky střídavým ponorem v pufrovaném roztoku chloridu sodného
Katalogové číslo: 76750 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15710

ČSN EN ISO 16474-1 (673117)
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod
Katalogové číslo: 96114 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16474-1

ČSN EN ISO 16474-2 (673117)
Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy
Katalogové číslo: 96116 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16474-2

ČSN EN ISO 16474-3 (673117)
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy
Katalogové číslo: 513071 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16474-3

ČSN EN ISO 17463 (673117)
Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou
Katalogové číslo: 96213 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17463

ČSN ISO 16474-4 (673117)
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem
Katalogové číslo: 96113 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 16474-4

ČSN EN ISO 11997-1 (673120)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost
Katalogové číslo: 504866 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11997-1

ČSN EN ISO 11997-2 (673120)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření
Katalogové číslo: 95342 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11997-2

ČSN EN ISO 15110 (673122)
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek
Katalogové číslo: 504867 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15110

ČSN ISO 19840 (673130)
Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu
Katalogové číslo: 93517 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 19840

ČSN EN ISO 28199-1 (673131)
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků
Katalogové číslo: 84917 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28199-1

ČSN EN ISO 28199-2 (673131)
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, narušení předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost
Katalogové číslo: 84918 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28199-2

ČSN EN ISO 28199-3 (673131)
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 3: Vizuální posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti
Katalogové číslo: 84919 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28199-3

ČSN EN ISO 29601 (673132)
Nátěrové hmoty - Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení pórovitosti suchého nátěru
Katalogové číslo: 89371 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29601

ČSN EN ISO 13129 (673141)
Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT)
Katalogové číslo: 92600 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13129

ČSN EN ISO 22970 (673150)
Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro hodnocení přilnavosti elastických lepidel na nátěrech zkouškou odlupováním, měřením pevnosti při odlupování a měřením smykové pevnosti po vystavení kondenzaci nebo podmínkám Sandwich testu
Katalogové číslo: 512086 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22970

ČSN EN ISO 8130-1 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou
Katalogové číslo: 508110 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-1

ČSN EN ISO 8130-10 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení
Katalogové číslo: 87723 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-10

ČSN EN ISO 8130-11 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině
Katalogové číslo: 508112 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-11

ČSN EN ISO 8130-12 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility
Katalogové číslo: 508113 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-12

ČSN EN ISO 8130-13 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí
Katalogové číslo: 508114 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-13

ČSN EN ISO 8130-14 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník
Katalogové číslo: 508838 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-14

ČSN EN ISO 8130-2 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)
Katalogové číslo: 87721 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-2

ČSN EN ISO 8130-3 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem
Katalogové číslo: 87720 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-3

ČSN EN ISO 8130-4 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti
Katalogové číslo: 87719 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-4

ČSN EN ISO 8130-5 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem
Katalogové číslo: 87714 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-5

ČSN EN ISO 8130-6 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě
Katalogové číslo: 87713 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-6

ČSN EN ISO 8130-7 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování
Katalogové číslo: 508111 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-7

ČSN EN ISO 8130-8 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování
Katalogové číslo: 87716 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-8

ČSN EN ISO 8130-9 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování
Katalogové číslo: 57820 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8130-9

ČSN EN 13438 (673152)
Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely
Katalogové číslo: 95430 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13438

ČSN EN 15773 (673153)
Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) - Specifikace, doporučení a směrnice
Katalogové číslo: 505544 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15773

ČSN EN 16566 (673154)
Nátěrové hmoty - Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití - Požadavky na plniče podle evropských norem
Katalogové číslo: 95984 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16566

ČSN EN ISO 22553-1 (673161)
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 1: Slovník
Katalogové číslo: 512801 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22553-1

ČSN EN ISO 22553-2 (673161)
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 2: Rovnoměrnost pokrytí
Katalogové číslo: 512087 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22553-2

ČSN EN ISO 22553-3 (673161)
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 3: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s referenčním olejem
Katalogové číslo: 512088 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22553-3

ČSN EN ISO 22553-4 (673161)
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 4: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s kapalnými, pastovitými a pevnými znečišťujícími látkami
Katalogové číslo: 512089 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22553-4

ČSN EN ISO 22553-5 (673161)
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 5: Stanovení zbytku na sítě
Katalogové číslo: 512090 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22553-5

ČSN EN ISO 22553-6 (673161)
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 6: Stopy po ponoru
Katalogové číslo: 512091 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22553-6