Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6811 - Mýdla, tenzidy a detergenty

Zobrazit obsah třídy 68

ČSN EN ISO 862 (681100)
Povrchově aktivní látky - Slovník
Katalogové číslo: 26200 Cena: 550 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 862

ČSN EN 17035 (681110)
Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 513733 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17035

ČSN EN 15608 (681130)
Povrchově aktivní látky - Kvantitativní stanovení volných mastných kyselin v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 81634 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15608

ČSN EN 15647 (681130)
Povrchově aktivní látky - Stanovení dispergačního účinku povrchově aktivních látek na práškovitou látku
Katalogové číslo: 83353 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15647

ČSN EN 15109 (681131)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky alkylamidopropylbetainů
Katalogové číslo: 77974 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15109

ČSN EN 15168 (681132)
Povrchově aktivní látky - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s p-toluensulfonyl isokyanátem (TSI) a potenciometrická titrace s hydroxidem tetrabutylamonným
Katalogové číslo: 77973 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15168

ČSN EN 14981 (681133)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu rozpouštědel s vysokým bodem varu v kapalných detergentech metodou GLC
Katalogové číslo: 77525 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14981

ČSN EN 14881 (681135)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu N-(3-dimethylaminopropyl)-alkylamidu v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 74647 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14881

ČSN EN 14880 (681136)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu anorganického sulfátu v anionických povrchově aktivních látkách - Metoda potenciometrické titrace s užitím olověné selektivní elektrody
Katalogové číslo: 74649 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14880

ČSN EN 14668 (681137)
Povrchově aktivní látky - Stanovení kvartérních amoniových solí povrchově aktivních látek v surovinách a vytvořených produktech - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace
Katalogové číslo: 74267 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.06 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14668

ČSN EN 14669 (681138)
Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek a mýdel v detergentech a čistících prostředcích - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace
Katalogové číslo: 74273 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14669

ČSN EN 14670 (681139)
Povrchově aktivní látky - Dodecylsulfát sodný - Analytická metoda
Katalogové číslo: 74272 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14670

ČSN 68 1140 (681140)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 16916 Cena: 32 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1140

ČSN 68 1141 (681141)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v práškovitých a pastovitých detergentech
Katalogové číslo: 16917 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1141

ČSN 68 1142 (681142)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v tekutých detergentech
Katalogové číslo: 16918 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1142

ČSN 68 1143 (681143)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení anionaktivního tenzidu
Katalogové číslo: 16919 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1143

ČSN 68 1144 (681144)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nesulfonovaného a nesulfatovaného podílu
Katalogové číslo: 16920 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1144

ČSN 68 1145 (681145)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Analýza mýdel - Stanovení celkového obsahu alkálií a celkového obsahu mastných látek
Katalogové číslo: 16921 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: opr. 1.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1145

ČSN 68 1146 (681146)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Důkaz optických zjasňovacích prostředků
Katalogové číslo: 16922 Cena: 32 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1146

ČSN 68 1147 (681147)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení glycerolu. Titrační metoda
Katalogové číslo: 16923 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1147

ČSN 68 1148 (681148)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Analýza mýdel. Stanovení volných žíravých alkálií
Katalogové číslo: 16924 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1148

ČSN ISO 457 (681149)
Mýdla. Stanovení chloridů. Titrační metoda
Katalogové číslo: 16934 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 457

ČSN 68 1150 (681150)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu uhličitanů
Katalogové číslo: 16925 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1150

ČSN 68 1151 (681151)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení pH vodných roztoků. Potenciometrická metoda
Katalogové číslo: 16926 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1151

ČSN 68 1152 (681152)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení volné alkality nebo volné acidity
Katalogové číslo: 16927 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1152

ČSN 68 1153 (681153)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky a mýdla. Stanovení obsahu vody - metodou azeotropické destilace
Katalogové číslo: 16928 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1153

ČSN 68 1154 (681154)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení celkového obsahu oxidu křemičitého
Katalogové číslo: 16929 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1154

ČSN 68 1155 (681155)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení celkového obsahu oxidu fosforečného
Katalogové číslo: 16930 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: opr. 12.94 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1155

ČSN 68 1156 (681156)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Prací prášky. Stanovení obsahu aktivního kyslíku. Titrační metodou
Katalogové číslo: 16931 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1156

ČSN 68 1157 (681157)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu chelatačních činidel
Katalogové číslo: 16932 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1157

ČSN 68 1158 (681158)
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nezmýdelněného tuku a nezmýdelnitelných látek
Katalogové číslo: 16933 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1158

ČSN ISO 1067 (681159)
Analýza mýdel. Stanovení obsahu nezmýdelnitelných, nezmýdelněných a nezmýdelněných zmýdelnitelných látek
Katalogové číslo: 16913 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1067

ČSN ISO 697 (681160)
Povrchově aktivní látky. Prací prášky. Stanovení sypné hmotnosti. Metoda měření daného objemu
Katalogové číslo: 16912 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 697

ČSN ISO 673 (681161)
Mýdla. Stanovení obsahu látek nerozpustných v ethanolu
Katalogové číslo: 17516 Cena: 65 Kč
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 673

ČSN ISO 4323 (681162)
Mýdla - Stanovení chloridů - Potenciometrická metoda
Katalogové číslo: 508685 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4323

ČSN EN ISO 2871-1 (681163)
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 1: Kationaktivní látky s vysokou molekulovou hmotností
Katalogové číslo: 85958 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2871-1

ČSN EN ISO 2871-2 (681163)
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 2: Kationaktivní látky s nízkou molekulovou hmotností (od 200 do 500)
Katalogové číslo: 85957 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2871-2

ČSN ISO 2268 (681164)
Povrchově aktivní látky (neionogenní). Stanovení polyethylenglykolů a neionogenních aktivních látek (aduktů). Metoda podle Weibulla
Katalogové číslo: 18797 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-02-01 Účinnost: 1996-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2268

ČSN EN 13270 (681165)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky v alkyldimethylbetainech
Katalogové číslo: 62264 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.03 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13270

ČSN EN 13955 (681166)
Povrchově aktivní látky - Stanovení Krafftova bodu a rozpustnosti iontových povrchově aktivních látek
Katalogové číslo: 66928 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13955

ČSN ISO 2271 (681167)
Povrchově aktivní látky. Detergenty. Stanovení anionaktivní látky ruční nebo mechanickou přímou dvoufázovou titrací
Katalogové číslo: 18817 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2271

ČSN EN ISO 2870 (681168)
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení anionaktivní látky hydrolyzovatelné a nehydrolyzovatelné v kyselém prostředí
Katalogové číslo: 83375 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2870

ČSN EN 1772 (681169)
Povrchově aktivní látky - Stanovení smáčivosti metodou ponoření
Katalogové číslo: 59389 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1772

ČSN EN ISO 8799 (681170)
Povrchově aktivní látky - Sulfatované ethoxylované alkoholy a alkylfenoly - Stanovení nesulfatovaných podílů
Katalogové číslo: 83560 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8799

ČSN EN 1262 (681171)
Povrchově aktivní látky - Stanovení pH roztoků nebo disperzí
Katalogové číslo: 69615 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1262

ČSN EN 1557 (681172)
Povrchově aktivní látky - Kolometrická charakteristika opticky čistých barevných kapalin (produktů) jako trichromatické složky X, Y, Z v transmitanci
Katalogové číslo: 26646 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1557

ČSN EN 1791 (681173)
Povrchově aktivní látky - Mastné alkyldimethylaminoxidy - Stanovení obsahu aminoxidu
Katalogové číslo: 26672 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1791

ČSN EN ISO 4320 (681174)
Neionogenní povrchově aktivní látky - Stanovení titračního čísla zákalu - Volumetrická metoda
Katalogové číslo: 26678 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4320

ČSN EN 12829 (681175)
Povrchově aktivní látky - Příprava vody o známé vápenaté a hořečnaté tvrdosti
Katalogové číslo: 88515 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12829

ČSN EN 12458 (681176)
Povrchově aktivní látky - Stanovení stability v tvrdé vodě
Katalogové číslo: 56178 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12458

ČSN EN 12139 (681177)
Povrchově aktivní látky - Stanovení celkového obsahu polyethylenglykolu v neionogenních povrchově aktivních látkách (EO aducty) metodou HPLC/GPC
Katalogové číslo: 56179 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12139

ČSN EN 1890 (681178)
Povrchově aktivní látky - Stanovení bodu zákalu neionogenních povrchově aktivních látek získaných kondenzací ethylenoxidu
Katalogové číslo: 76754 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1890

ČSN EN 12582 (681179)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu polyethylenglykolu podle molární hmotnosti v neionických povrchově aktivních látkách (ethoxylovaných) metodou HPLC/ELSD
Katalogové číslo: 56489 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-11-01 Účinnost: 1999-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12582

ČSN EN 12728 (681180)
Povrchově aktivní látky - Stanovení pěnivosti - Metoda s použitím perforovaného pístu
Katalogové číslo: 58455 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12728

ČSN EN 12974 (681181)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu 1,4 dioxanu ve výrobcích obsahujících alkyl-ethoxy-sulfát - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 58586 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12974

ČSN EN 12836 (681182)
Povrchově aktivní látky - Stanovení vodního čísla alkoxylovaných produktů
Katalogové číslo: 64940 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12836

ČSN EN 13267 (681183)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda
Katalogové číslo: 62169 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13267

ČSN EN 13273 (681184)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu neionogenních látek v anionických povrchově aktivních látkách pomocí vysokofrekvenční kapalinové chromatografie (HPLC)
Katalogové číslo: 62315 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13273

ČSN EN 13268 (681185)
Povrchově aktivní látky - Stanovení ethylenoxidových a propylenoxidových skupin v ethylenoxidových a propylenoxidových sloučeninách
Katalogové číslo: 62375 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.03 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13268

ČSN EN 13560 (681186)
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu amidického dusíku - Potenciometrická titrace
Katalogové číslo: 64343 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.03 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13560

ČSN EN 13716 (681187)
Povrchově aktivní látky - Stanovení celkového dusíku - Potenciometrická titrace
Katalogové číslo: 64345 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13716

ČSN EN 13435 (681188)
Povrchově aktivní látky - Stanovení volných aminů v alkyldimethylbetainech
Katalogové číslo: 64344 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13435

ČSN EN 13320 (681189)
Povrchově aktivní látky - Stanovení volného ethylenoxidu v oxyethylenátech
Katalogové číslo: 64871 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13320

ČSN EN 13717 (681190)
Povrchově aktivní látky - Stanovení primárního, sekundárního a terciálního amidického dusíku - Potenciometrická titrace
Katalogové číslo: 66927 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13717

ČSN EN 13996 (681190)
Povrchově aktivní látky - Pěnicí schopnost a protipěnicí schopnost - Metoda stanovení turbínovým mícháním
Katalogové číslo: 66508 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13996

ČSN EN 13405 (681191)
Povrchově aktivní látky - Stanovení dialkyltetralinů obsažených v lineárním alkybenzenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
Katalogové číslo: 66926 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13405

ČSN EN ISO 6845 (681192)
Povrchově aktivní látky - Technické alkanové sulfonáty - Stanovení středí relativní molekulové hmotnosti alkanových monosulfonátů a obsahu alkanových monosulfonátů
Katalogové číslo: 67268 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6845

ČSN EN 13926 (681193)
Povrchově aktivní látky - Alkoxylované deriváty - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s N-methyl imidazolem
Katalogové číslo: 68528 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13926

ČSN EN 14210 (681194)
Povrchově aktivní látky - Stanovení mezifázového napětí na rozhraní roztoků povrchově aktivních látek třmenovou nebo kroužkovou metodou
Katalogové číslo: 70041 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14210

ČSN EN 14370 (681195)
Povrchově aktivní látky - Stanovení povrchového napětí
Katalogové číslo: 71804 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14370

ČSN EN 14371 (681196)
Povrchově aktivní látky - Stanovení pěnivosti a stupně pěnivosti - Cirkulační metoda zkoušení
Katalogové číslo: 71803 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14371

ČSN EN 14480 (681197)
Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek - Metoda potenciometrické dvoufázové titrace
Katalogové číslo: 71802 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.06 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14480

ČSN EN 14666 (681198)
Povrchově aktivní látky - Stanovení tetraacetylethylendiaminu (TAED) obsaženého v granulích TAED - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 74091 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14666

ČSN EN 14712 (681198)
Povrchově aktivní látky - Stanovení fyzikální stability v alkalických a kyselých roztocích
Katalogové číslo: 73881 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14712

ČSN EN 14667 (681199)
Povrchově aktivní látky - Stanovení rozpouštědel s nízkým bodem varu v tekutých preparátech - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 74090 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14667