Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6815 - Kosmetika, vonné kompozice

Zobrazit obsah třídy 68

ČSN 68 1502 (681502)
Kosmetické přípravky - Rtěnky - Fyzikální a senzorické zkoušení
Katalogové číslo: 515720 Cena: 125 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1502

ČSN EN ISO 22716 (681503)
Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi
Katalogové číslo: 80775 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22716

ČSN 68 1504 (681504)
Kosmetické přípravky - Emulzní přípravky - Fyzikální a chemické zkoušení
Katalogové číslo: 517932 Cena: 125 Kč
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1504

ČSN EN ISO 24444 (681506)
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo
Katalogové číslo: 509980 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
Změny a opravy: A1 10.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24444

ČSN EN ISO 24442 (681507)
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo
Katalogové číslo: 515625 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24442

ČSN EN ISO 24443 (681508)
Kosmetika - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro
Katalogové číslo: 514452 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24443

ČSN EN ISO 16217 (681509)
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Postup ponoření do vody pro stanovení voděodolnosti
Katalogové číslo: 514455 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16217

ČSN EN ISO 18861 (681510)
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Procentuální hodnota voděodolnosti
Katalogové číslo: 514454 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18861

TNI ISO/TR 18811 (681511)
Kosmetika - Směrnice pro zkoušení stability kosmetických přípravků
Katalogové číslo: 517848 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI ISO/TR 18811

ČSN 68 1512 (681512)
Kosmetické přípravky - Pudry a zásypy - Fyzikální a chemické zkoušení
Katalogové číslo: 516664 Cena: 125 Kč
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1512

ČSN 68 1513 (681513)
Kosmetické výrobky. Přípravky s obsahem ethanolu. Společná ustanovení a metody zkoušení
Katalogové číslo: 30486 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-03-29 Účinnost: 1983-05-01
Změny a opravy: Za 8.83, Zb 12.88 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 68 1513

ČSN EN 16342 (681515)
Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Kvantitativní stanovení pyrithionu zinečnatého, pirocton olaminu a klimbazolu v kosmetických přípravcích proti lupům s obsahem surfaktantů
Katalogové číslo: 93790 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16342

ČSN EN 16343 (681516)
Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Stanovení 3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu (IPBC) v kosmetických přípravcích metodou LC-MS
Katalogové číslo: 93791 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16343

ČSN EN 16344 (681517)
Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Screening UV filtrů v kosmetických přípravcích a kvantitativní stanovení 10 UV filtrů metodou HPLC
Katalogové číslo: 94157 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16344

ČSN EN 16521 (681518)
Kosmetika - Analytické metody - Metoda GC/MS pro identifikaci a stanovení obsahu 12 ftalátů v kosmetických vzorcích připravených pro analytické vstřikování
Katalogové číslo: 95740 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16521

ČSN EN 16956 (681519)
Kosmetika - Analytické metody - Metoda HPLC/UV pro identifikaci a stanovení obsahu hydrochinonu, etherů hydrochinonu a kortikosteroidů v kosmetických přípravcích pro zesvětlení kůže
Katalogové číslo: 504112 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16956

ČSN EN 17156 (681520)
Kosmetika - Analytické metody - Metoda LC/UV pro identifikaci a kvantitativní stanovení 22 organických UV filtrů používaných v EU v kosmetických výrobcích
Katalogové číslo: 507422 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17156

ČSN EN ISO 21392 (681521)
Kosmetika - Analytické metody - Stanovení stopových množství těžkých kovů v kosmetických přípravcích metodou ICP/MS
Katalogové číslo: 513732 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21392

ČSN EN ISO 23821 (681522)
Kosmetika - Analytické metody - Stanovení stopových množství rtuti v kosmetice atomovou absorpční spektrometrií (AAS) metodou studených par po tlakovém rozkladu
Katalogové číslo: 516168 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23821

ČSN EN ISO 23674 (681523)
Kosmetika - Analytické metody - Přímé stanovení stopových množství rtuti v kosmetice metodou atomové absorpční spektrometrie s tepelným rozkladem (analyzátor rtuti)
Katalogové číslo: 516167 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23674

ČSN EN ISO 11609 (681540)
Stomatologie - Přípravky k čištění zubů - Požadavky, metody zkoušení a označování
Katalogové číslo: 503630 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11609

ČSN EN ISO 18415 (681550)
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů
Katalogové číslo: 503393 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
Změny a opravy: A1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18415

ČSN EN ISO 18416 (681551)
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans
Katalogové číslo: 99820 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
Změny a opravy: A1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18416

ČSN EN ISO 16212 (681552)
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní
Katalogové číslo: 503965 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
Změny a opravy: A1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16212

ČSN EN ISO 21322 (681553)
Kosmetika - Mikrobiologie - Zkoušení ubrousků a masek s absorbovaným nebo adsorbovaným kosmetickým přípravkem
Katalogové číslo: 514453 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21322

ČSN EN ISO 21148 (681555)
Kosmetika - Mikrobiologie - Obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování
Katalogové číslo: 503391 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21148

ČSN EN ISO 21149 (681556)
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií
Katalogové číslo: 503392 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
Změny a opravy: A1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21149

ČSN EN ISO 21150 (681557)
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli
Katalogové číslo: 500117 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
Změny a opravy: A1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21150

ČSN EN ISO 22717 (681558)
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa
Katalogové číslo: 500116 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
Změny a opravy: A1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22717

ČSN EN ISO 22718 (681559)
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus
Katalogové číslo: 500118 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
Změny a opravy: A1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22718

ČSN EN ISO 29621 (681560)
Kosmetika - Mikrobiologie - Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků
Katalogové číslo: 502915 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29621

ČSN EN ISO 11930 (681561)
Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku
Katalogové číslo: 507423 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
Změny a opravy: A1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11930

ČSN EN ISO 17516 (681562)
Kosmetika - Mikrobiologie - Mikrobiologické limity
Katalogové číslo: 96803 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17516

ČSN EN 16274 (681580)
Metoda pro analýzu alergenů - Kvantifikace rozšířeného seznamu 57 potenciálních alergenů ve vonných látkách vhodných k přímé analýze metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí
Katalogové číslo: 512968 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16274