Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7005 - Zkušební metody skla

Zobrazit obsah třídy 70

ČSN ISO 7884-1 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity
Katalogové číslo: 30599 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7884-1

ČSN ISO 7884-2 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem
Katalogové číslo: 15378 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7884-2

ČSN ISO 7884-3 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem
Katalogové číslo: 15331 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7884-3

ČSN ISO 7884-4 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku
Katalogové číslo: 15334 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7884-4

ČSN ISO 7884-5 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou
Katalogové číslo: 15335 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7884-5

ČSN ISO 7884-7 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku
Katalogové číslo: 15337 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7884-7

ČSN ISO 7991 (700511)
Sklo. Stanovení středního součinitele délkové (teplotní) roztažnosti
Katalogové číslo: 30600 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7991

ČSN ISO 7884-8 (700512)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg
Katalogové číslo: 30601 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7884-8

ČSN 70 0513 (700513)
Sklo. Metoda stanovení hustoty
Katalogové číslo: 30602 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-10-24 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0513

ČSN 70 0527-1 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu křemičitého
Katalogové číslo: 30604 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1987-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0527-1

ČSN 70 0527-2 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého
Katalogové číslo: 30605 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1987-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0527-2

ČSN 70 0527-3 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného
Katalogové číslo: 30606 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1987-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0527-3

ČSN 70 0527-4 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého
Katalogové číslo: 30607 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1987-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0527-4

ČSN 70 0527-5 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu olovnatého
Katalogové číslo: 30608 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1987-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0527-5

ČSN 70 0527-6 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
Katalogové číslo: 30609 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1987-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0527-6

ČSN 70 0527-7 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu arsenitého
Katalogové číslo: 30610 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1987-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0527-7

ČSN ISO 720 (700530)
Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 121 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
Katalogové číslo: 30611 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 720

ČSN ISO 719 (700531)
Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
Katalogové číslo: 30612 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 719

ČSN 70 0532-1 (700532)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metoda stanovení odolnosti proti kyselině chlorovodíkové při 100 °C
Katalogové číslo: 30613 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0532-1

ČSN 70 0532-2 (700532)
Sklo. Stanovení odolnosti proti kyselině. Část 2: Vážková metoda
Katalogové číslo: 30614 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0532-2

ČSN ISO 695 (700533)
Sklo. Odolnost proti účinku vroucího vodného roztoku směsi alkálií. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
Katalogové číslo: 32254 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-10-01 Účinnost: 1993-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 695

ČSN 70 0534 (700534)
Sklo. Metoda kontroly vnitřního napětí ve skleněných výrobcích
Katalogové číslo: 30615 Cena: 230 Kč
Vydána: 1981-10-24 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0534

ČSN ISO 718 (700536)
Laboratorní sklo. Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty. Metody zkoušení
Katalogové číslo: 15179 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-12-01 Účinnost: 1994-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 718

ČSN EN 1388-1 (700541)
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží
Katalogové číslo: 26256 Cena: 350 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1388-1

ČSN EN 1388-2 (700542)
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží
Katalogové číslo: 26257 Cena: 350 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1388-2

ČSN EN 1183 (700543)
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení
Katalogové číslo: 52507 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1183

ČSN 70 0545 (700545)
Sklo. Stanovení indexu lomu pulfrichovým refraktometrem
Katalogové číslo: 30617 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-03-07 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0545

ČSN EN 29008 (700561)
Skleněné lahve. Odklon od svislé osy. Metoda zkoušení (ISO 9008:1991)
Katalogové číslo: 19614 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 29008

ČSN 70 0562 (700562)
Stanovení rozměrů skleněných obalů
Katalogové číslo: 30621 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-10-24 Účinnost: 1982-01-01
Změny a opravy: Z1 5.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0562

ČSN EN 29009 (700563)
Skleněné obaly. Výška a nerovnoběžnost ústí a dna. Metody zkoušení (ISO 9009:1991)
Katalogové číslo: 19615 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 29009

ČSN EN 29885 (700564)
Skleněné obaly širokohrdlé. Nerovinnost dosedací plochy ústí. Metody zkoušení (ISO 9885:1991)
Katalogové číslo: 19616 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 29885

ČSN ISO 7884-6 (700575)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí
Katalogové číslo: 30622 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7884-6

ČSN EN 1288-1 (700580)
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: Podstata zkoušení skla
Katalogové číslo: 61649 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1288-1

ČSN EN 1288-2 (700580)
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem
Katalogové číslo: 61648 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1288-2

ČSN EN 1288-3 (700580)
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)
Katalogové číslo: 61647 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1288-3

ČSN EN 1288-4 (700580)
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: Zkoušení profilovaného skla
Katalogové číslo: 61645 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1288-4

ČSN EN 1288-5 (700580)
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem
Katalogové číslo: 61646 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1288-5

ČSN EN 12898 (700585)
Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity
Katalogové číslo: 509620 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12898

ČSN EN 17416 (700586)
Sklo ve stavebnictví - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla
Katalogové číslo: 513616 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17416

ČSN EN 12600 (700588)
Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo
Katalogové číslo: 67976 Cena: 570 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12600

ČSN 70 0591 (700591)
Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení optických vlastností
Katalogové číslo: 5245 Cena: 190 Kč
Vydána: 1980-02-21 Účinnost: 1980-12-01
Změny a opravy: Za 12.88t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0591

ČSN 70 0592 (700592)
Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení mechanických vlastností
Katalogové číslo: 5246 Cena: 190 Kč
Vydána: 1980-02-21 Účinnost: 1980-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0592

ČSN 70 0593 (700593)
Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení stálosti na světle, odolnosti proti teplotě a vlhkosti
Katalogové číslo: 5247 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-02-21 Účinnost: 1980-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 70 0593

ČSN EN 1063 (700594)
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám
Katalogové číslo: 59664 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1063

ČSN EN 356 (700595)
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku
Katalogové číslo: 60147 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 356

ČSN EN 13541 (700596)
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku
Katalogové číslo: 90560 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13541