Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7016 - Skleněná vlákna a výrobky z nich

Zobrazit obsah třídy 70

ČSN EN 1051-1 (701601)
Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis
Katalogové číslo: 67959 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1051-1

ČSN EN 1051-2 (701601)
Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Katalogové číslo: 80906 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1051-2

ČSN EN 1279-1 (701621)
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita
Katalogové číslo: 507474 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1279-1

ČSN EN 1279-2 (701621)
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti
Katalogové číslo: 507473 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1279-2

ČSN EN 1279-3 (701621)
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu
Katalogové číslo: 508176 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1279-3

ČSN EN 1279-4 (701621)
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků
Katalogové číslo: 508177 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1279-4

ČSN EN 1279-5 (701621)
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma
Katalogové číslo: 506964 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1279-5

ČSN EN 1279-6 (701621)
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky
Katalogové číslo: 506967 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1279-6