Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7300 - Navrhování staveb, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN P ISO 6707-1 (730000)
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
Katalogové číslo: 512170 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO 6707-1

ČSN P ISO 6707-2 (730000)
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
Katalogové číslo: 504809 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO 6707-2

ČSN P ISO 6707-3 (730000)
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb
Katalogové číslo: 514310 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO 6707-3

ČSN P ISO 6707-4 (730000)
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 4: Termíny pro facility management
Katalogové číslo: 514039 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO 6707-4

ČSN 73 0001-1 (730001)
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
Katalogové číslo: 67048 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0001-1

ČSN 73 0001-2 (730001)
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
Katalogové číslo: 67049 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0001-2

ČSN 73 0001-3 (730001)
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce
Katalogové číslo: 65244 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0001-3

ČSN 73 0001-5 (730001)
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce
Katalogové číslo: 67982 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0001-5

ČSN 73 0001-7 (730001)
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika
Katalogové číslo: 66305 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0001-7

ČSN EN 1990 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Katalogové číslo: 69473 Cena: 590 Kč
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
Změny a opravy: A1 4.07t, Oprava 1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Oprava 3 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 4 1.11t, Z3 2.11t, Z4 5.15t, Z5 2.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1990

ČSN EN 1990 ed. 2 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Katalogové číslo: 511820 Cena: 770 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1990 ed. 2

ČSN EN 1990 NA ed. A (730002)
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
Katalogové číslo: 511821 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1990 NA ed. A

ČSN 73 0005 (730005)
Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
Katalogové číslo: 31015 Cena: 340 Kč
Vydána: 1989-07-28 Účinnost: 1990-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0005

ČSN 73 0020 (730020)
Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd
Katalogové číslo: 85549 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0020

ČSN ISO 3898 (730030)
Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
Katalogové číslo: 65528 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3898

ČSN ISO 2394 (730031)
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
Katalogové číslo: 500332 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2394

ČSN 73 0032 (730032)
Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
Katalogové číslo: 509350 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0032

ČSN 73 0034 (730034)
Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
Katalogové číslo: 506278 Cena: 125 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0034

ČSN ISO 12494 (730034)
Zatížení konstrukcí námrazou
Katalogové číslo: 506279 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12494

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Katalogové číslo: 69328 Cena: 440 Kč
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-1

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Katalogové číslo: 88133 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Katalogové číslo: 70722 Cena: 550 Kč
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.06t, Oprava 2 2.10t, Oprava 3 5.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-2

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Katalogové číslo: 92815 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Katalogové číslo: 72773 Cena: 770 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
Změny a opravy: Z1 10.06t, Z2 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z3 3.10t, Z4 4.12t, Z5 6.13t, A1 6.16t, Z6 1.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-3

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Katalogové číslo: 514025 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-3 ed. 2

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Katalogové číslo: 501501 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Katalogové číslo: 77516 Cena: 1 365 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.08t, Z1 3.10t, Oprava 2 5.10t, A1 10.10t, Oprava 3 1.11t, Z2 11.11t, Z3 4.13t, Oprava 4 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-4

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Katalogové číslo: 511034 Cena: 945 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-4 ed. 2

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads
Katalogové číslo: 93292 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
Katalogové číslo: 72774 Cena: 550 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 2 6.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-5

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Katalogové číslo: 88147 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Katalogové číslo: 76586 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.09t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Z3 7.11t, Z4 4.12t, Oprava 2 6.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-6

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution
Katalogové číslo: 90861 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
Katalogové číslo: 79645 Cena: 570 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 2.11t, A1 5.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-7

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Katalogové číslo: 98628 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A

ČSN EN 1991-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Katalogové číslo: 79826 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 7.13t, Oprava 2 12.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-3

ČSN EN 1991-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Katalogové číslo: 89161 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-3 NA ed. A

ČSN EN 1991-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Katalogové číslo: 80291 Cena: 770 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
Změny a opravy: Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z3 4.11t, Z4 5.11t, Z5 6.11t, Oprava 2 7.13t, Oprava 3 5.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-4

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Katalogové číslo: 504803 Cena: 770 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-4 ed. 2

ČSN EN 1991-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Katalogové číslo: 93279 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-4 NA ed. A

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 76413 Cena: 1 270 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
Změny a opravy: Z1 3.10t, Z2 7.10t, Oprava 1 9.10t, Oprava 2 3.12t, Z3 9.13t, A1 9.13t, Z4 1.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-1

ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 93642 Cena: 1 270 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Z1 1.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-1 ed. 2

ČSN EN 1998-1 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
Katalogové číslo: 500738 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-1 NA ed. A

ČSN EN 1998-2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
Katalogové číslo: 78269 Cena: 770 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
Změny a opravy: A1 12.09t, Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Oprava 2 12.11t, A2 2.12t, Z2 6.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-2

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
Katalogové číslo: 92804 Cena: 770 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-2 ed. 2

ČSN EN 1998-2 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Katalogové číslo: 90574 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-2 NA ed. A

ČSN EN 1998-3 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Katalogové číslo: 78375 Cena: 570 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z2 7.13t, Oprava 2 3.14t, Z3 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-3

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Katalogové číslo: 94906 Cena: 570 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-3 ed. 2

ČSN EN 1998-3 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Katalogové číslo: 93698 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-3 NA ed. A

ČSN EN 1998-4 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Katalogové číslo: 80290 Cena: 570 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 8.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-4

ČSN EN 1998-4 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Katalogové číslo: 89502 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-4 NA ed. A

ČSN EN 1998-5 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
Katalogové číslo: 75953 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
Změny a opravy: Z1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-5

ČSN EN 1998-5 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Katalogové číslo: 89503 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-5 NA ed. A

ČSN EN 1998-6 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
Katalogové číslo: 77782 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
Změny a opravy: Z1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-6

ČSN EN 1998-6 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Katalogové číslo: 89504 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1998-6 NA ed. A

ČSN 73 0037 (730037)
Zemní tlak na stavební konstrukce
Katalogové číslo: 32648 Cena: 550 Kč
Vydána: 1990-11-16 Účinnost: 1992-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.98t, Z1 7.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0037

ČSN 73 0038 (730038)
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení
Katalogové číslo: 508851 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0038

ČSN ISO 13822 (730038)
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
Katalogové číslo: 96239 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13822

ČSN 73 0039 (730039)
Navrhování objektů na poddolovaném území
Katalogové číslo: 96588 Cena: 570 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0039

ČSN 73 0040 (730040)
Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
Katalogové číslo: 507252 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0040

ČSN EN 15129 (730041)
Antiseizmické konstrukční úpravy
Katalogové číslo: 505548 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15129

ČSN 73 0042 (730042)
Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění
Katalogové číslo: 89979 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0042

ČSN 73 0043 (730043)
Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí
Katalogové číslo: 508850 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0043

ČSN ISO 13823 (730043)
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
Katalogové číslo: 96240 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13823

ČSN 73 0080 (730080)
Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví
Katalogové číslo: 31023 Cena: 190 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0080

ČSN 73 0081 (730081)
Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia
Katalogové číslo: 31024 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-12-05 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0081

ČSN ISO 10845-1 (730090)
Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy
Katalogové číslo: 513393 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10845-1

ČSN ISO 10845-2 (730090)
Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace
Katalogové číslo: 513394 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10845-2

ČSN ISO 10845-3 (730090)
Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení
Katalogové číslo: 515623 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10845-3

ČSN ISO 10845-4 (730090)
Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek
Katalogové číslo: 513395 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10845-4

ČSN ISO 10845-5 (730090)
Stavební zakázky - Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky
Katalogové číslo: 88871 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10845-5

ČSN ISO 10845-6 (730090)
Stavební zakázky - Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky
Katalogové číslo: 88872 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10845-6

ČSN ISO 10845-7 (730090)
Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky
Katalogové číslo: 88873 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10845-7

ČSN ISO 10845-8 (730090)
Stavební zakázky - Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky
Katalogové číslo: 88874 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10845-8